presseticker

Skip to main content

Sparer 15 milliarder årlig, viser fersk undersøkelse:
I en fersk spørreundersøkelse oppgir næringslivsledere at Altinn sparer bedriftene for masse tid – faktisk så mye at den sparte tidsbruken tilsvarer over 15 milliarder kroner per år.
I ei fersk spørjeundersøking svarer næringslivsleiarar at bruken av Altinn sparer bedriftene for masse tid – faktisk så mykje at innsparinga tilsvarer over 15 milliardar kroner per år.
Stadig flere næringslivsledere og -eiere innser at hele forretningen deres er blitt digital. Her er fem viktige grep som bør tas, ifølge den erfarne tjenesteutvikleren Bjørn Sloth i Systek.
Digitale trygghetsalarmer. Sosialhjelp på nett. Covid-19-pandemien har fungert som en vitamininnsprøyting for digitaliseringen av den norske helsesektoren.
Da koronakrisen kom til Norge, fikk helsenorge.no plutselig nær tre ganger så mye trafikk over natta. Da er det desto viktigere at informasjonen som ligger der er enkel å finne og lett å forstå.
Sju av ti nordmenn med nedsatt funksjonsevne oppgir at de har problemer med å bruke apper, nettsider og andre digitale løsninger.
Biler som varsler andre biler om trafikkfarlige forhold. Avanserte bildeopptak som viser legene hva slags skader pasientene har før de kommer fram til sykehuset. Kunstig intelligens som forutser når en vei blir møkkete.
Bare noen få uker etter nedstengingen av Norge hadde et forskningsprosjekt allerede samlet inn enorme mengder covid-19-relatert data fra befolkningen.
Koronapandemien har snudd opp-ned på hverdagen til de som driver med standardiseringen av Norge. Løsningen ble en brutal omstilling av forretningsmodellen – samt å digitalisere den omfattende kurskatalogen.
Hvert år bruker norske kommuner 1,4 milliarder kroner på å behandle 100 000 byggesøknader fra privatpersoner og bedrifter. Ved å heldigitalisere søknadsprosessen kan samfunnet potensielt spare om lag én milliard kroner.
Teknisk løsning ZEVS AS