presseticker

Skip to main content

Oslo: Bedre kvinnehelse. Smartere helseroboter. Mer helhetlige helsetjenester. Enklere ortopedi. Urbane eldreboliger. Disse fem prosjektene mottar innovasjonsmidler fra DOGA i år.
Folkehelseinstituttet (FHI) står bak en løsning som har fått avgjørende betydning for Norges håndtering av koronasituasjonen. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har laget en portal som samler alle bekymringsmeldingene til barnevernet. Nå kjemper de om Digitaliseringsprisen 2021.
En enorm Rosa sløyfe-aksjon skal gjennomføres ved hundrevis av landets Circle K Norge-stasjoner gjennom hele oktober.
Laerdal Global Health har laget et måleapparat som kan redde tusenvis av nyfødte. Nå får de DOGA-merket.
Holmen Crisp har skapt en serie med glutenfritt mel som er både nostalgisk og moderne. Nå mottar de DOGA-merket.
Kortere sykehuskøer. En løsning som lar ryggmargsskadde gå på do uten hjelp. En aktivitetsassistent som visker ut grensen mellom sportsutstyr og hjelpemiddel. En hydraulisk håndprotese som også kvinner og barn kan bruke. Designdrevet innovasjon er for alvor på vei inn i helsesektor. Nå samles for første gang kunnskap og ressurser om dette på ett sted.
Tre helseprosjekter mottar mer enn 1,1 millioner kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA).
Andrea Kristine Lysgaard har laget en løsning som gjør det enklere å følge opp tidligfødte barn utenfor sykehuset. Nå får hun utmerkelsen DOGA-merket Nykommer.
Laerdal Global Health har laget et måleapparat som kan redde tusenvis av nyfødte i utviklingsland. Nå får de DOGA-merket.
Hjertemåleren til Laerdal Global Health kan redde livet til tusenvis av nyfødte i utviklingsland. Nå er den norske produsenten nominert til selve DOGA Hedersmerket.
Oslo: Disse fem helserelaterte prosjektene er blant de 18 norske nyskapingsprosjektene som nå skal dele på 8,5 millioner kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).
Teknisk løsning ZEVS AS