presseticker

Skip to main content

DOGA-merket 2020:
Mobilitetsselskapet Kolumbus har taklet store eksterne utfordringer med et omfattende internt kulturprogram. Nå får de DOGA-merket.
Et konsept for å bruke tredimensjonal teknologi i undervisningssammenheng er blant de 18 norske nyskapingsprosjektene som nå skal dele på 8,5 millioner kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).
Oslo: To av tre ledere og mellomledere i olje- og gassektor mener arbeidslivet går i en mer autoritær retning. Makten samles på stadig færre hender, viser Norsk Ledelsesbarometer.
Oslo: Nesten halvparten av ledere og mellomledere i norsk luftfart mener arbeidslivet går i en mer autoritær retning. Makten samles på stadig færre hender, viser Norsk Ledelsesbarometer.
Oslo: Tre av ti ledere og mellomledere i norske barnehager mener arbeidslivet går i en mer autoritær retning. Det er den laveste andelen blant alle yrkesgrupper, viser Norsk Ledelsesbarometer.
Hele 90 prosent av de som har fullført Circle K Norges toårige talentprogram de siste sju årene jobber fremdeles i selskapet. Nå er et nytt kull i gang med utdanningen.
De kommer fra Lillesand i sør til Vesterålen i nord, alle med en drøm om å gjøre karriere i ett av Norges største selskaper. Nå er de uteksaminert fra Circle K Norges toårige talentprogram.
Oslo: Flere enn halvparten av ledere og mellomledere i maritime bransjer mener arbeidslivet går i en mer autoritær retning. Makten samles på stadig færre hender, viser Norsk Ledelsesbarometer.
Oslo: Nesten halvparten av ledere og mellomledere i bygg- og anleggsbransjen mener arbeidslivet går i en mer autoritær retning. Makten samles på stadig færre hender, viser Norsk Ledelsesbarometer.
Oslo: Halvparten av norske ledere og mellomledere mener arbeidslivet går i en mer autoritær retning. Makten samles på stadig færre hender, viser Norsk Ledelsesbarometer.
Syriske flyktninger med tekstilkompetanse er i ferd med å bli attraktive på det norske arbeidsmarkedet. Nå kommer bransjen med en klar oppfordring til det myndighetene: – Gjør det lettere for oss å finne og ansette gode kandidater med flyktningbakgrunn.
Teknisk løsning ZEVS AS