presseticker

Skip to main content

De siste 11 årene har nyskapingsprosjekter over hele landet mottatt nesten 90 millioner kroner i støtte fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Nå kan virksomheter i fylket igjen søke om innovasjonsmidler.
Bare en håndfull innovasjonsprosjekter har blitt nominert til Innovasjonsprisen for universell utforming. Nå utvider Kulturdepartementet og DOGA nominasjonsfristen med én måned.
Hvor er landets mest nyskapende og inkluderende tjenester, produkter, bygg og omgivelser? Det skal Kulturdepartementet og Design og arkitektur Norge (DOGA) finne ut sammen.
DOGA Hedersmerket 2020 går til både det vidstrakte landskapsprosjektet til Forsvarsbygg og tang- og tareprosjektet til Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue.
DOGA Hedersmerket 2020 går til tang- og tareprosjektet til Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue.
DOGA Hedersmerket 2020 går til Lindesnes Havhotell og Snøhetta for undervannsrestauranten Under.
Samtidig som koronakrisen snur opp-ned på hvordan vi deltar i samfunnet, er flere designdrevede digitale løsninger nå i ferd med å få sitt gjennombrudd.
DOGA Hedersmerket 2020 går til det vidstrakte landskapsprosjektet til Forsvarsbygg.
DOGA Hedersmerket 2020 går til babyhjertemåleren til Laerdal Global Health.
DOGA Hedersmerket 2020 går til babyhjertemåleren til Laerdal Global Health.
DOGA Hedersmerket 2020 går til undervannsrestauranten Under, babyhjertemåleren til Laerdal Global Health, det vidstrakte landskapsprosjektet til Forsvarsbygg og tang- og tareprosjektet til Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue.
Teknisk løsning ZEVS AS