presseticker

Skip to main content

Oslo: Over en treårsperiode har norsk tekobransje økt lønnsomheten med hele 85 prosent. De siste 12 månedene omsatte bransjen for nesten 10 milliarder kroner.
Oslo: I seks år har han vært en ustoppelig innovasjonspådriver i Kværner ASA. Nå er Frode Strand kåret til Årets IT-direktør.
Årslønnen til en leder i fiske-, havbruks- og næringsmiddelsektorene ligger i snitt på 684 000 kroner. Dette er om lag åtte prosent under landsnittet uavhengig av bransje, ifølge Norsk Ledelsesbarometer 2018 fra arbeidstakerorganisasjonen Lederne.
Tradisjonstunge Rauma Ullvarefabrikk er blant de første tekstilbedriftene i verden som kan produsere hele, ferdigstrikkede plagg med flerfargede mønster. – Målet er å gjøre maskinstrikk lønnsomt i Norge, sier daglig leder Arnstein Digernes.
To unge arkitekter vil bruke badeplasser som flomsikring. Nå får de DOGA-merket nykommer 2017.
Oslo: Trilobite vil bruke nano- og mikroteknologi til å rense ballastvann. Kongsberg Maritime ønsker å bruke offshorekompetansen sin for å skape bedre løsninger for havbasert akvakultur. Nå får de to virksomhetene nesten 1,4 millioner kroner i innovasjonsmidler til idéutvikling.
Årslønnen til en leder i olje- og gassektor ligger i snitt på 991 000 kroner. Dette er det høyeste lønnsnivået av alle bransjer, ifølge Norsk Ledelsesbarometer 2018 fra arbeidstakerorganisasjonen Lederne.
Årslønnen til en leder i handelssektor ligger i snitt på 686 000 kroner. Dette er om lag åtte prosent under landsnittet uavhengig av bransje, ifølge Norsk Ledelsesbarometer 2018 fra arbeidstakerorganisasjonen Lederne.
Oslo: Fra og med denne måneden er det ikke lenger lov for bedrifter som produserer eller importerer emballerte varer å stå utenfor returordningen. Et ukjent antall aktører innen alt fra parfymeri og helsekost til tekstil og sportsutstyr påvirkes av lovendringen.
Bedrifter i Midt-Norge er stadig mindre villige til å være med på langtrekkende forskningsprosjekter. Nå får Møreforskning nesten en halv million kroner i innovasjonsmidler for å bygge bro mellom det akademiske og det kommersielle.
Oslo: Mens svenske og danske bedrifter mottar langsiktig eksportstøtte blir norske aktører avspist med småpenger, ifølge industrien. Det gjør at vi kanskje må vente lenge på neste norske eksporteventyr.
Teknisk løsning ZEVS AS