presseticker

Skip to main content

Innovasjonsstøtte til helhetlig helsetilbud, språkhjelp og bedre bad

  Publisert: 30.10.2023 12:33 - av  Henning Poulsen

BEDRE BAD. Bano skal utvikle et universelt bad som kombinerer estetikk og praktiske funksjoner. Foto: Bano

FELLES SPRÅK. LifeTools vil bruke kunstig intelligens for å bedre kommunikasjonen mellom omsorgspersoner og mennesker med kognitive utfordringer. Foto: Simen Falck

Anne Elisabeth Bull (t.v.) og DOGA deler ut 10 millioner gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Her sammen med Jorunn Tyssø i HØINE på Nansenløkka, der gamle mursteiner får nytt liv. Ombruksprosjektet til HØINE er blant prosjektene som mottar innovasjonsstøtte i år. Foto: Sverre Chr. Jarild

LifeTools skal bruke kunstig intelligens for å lette kommunikasjonen med pasienter som mangler språk. Bano vil bygge universelt utformede bad som både er funksjonelle og pene. Apotek1 Gruppen skal bruke designmetodikk for å gi kronikere et mer helhetlig helsetilbud. Nå får de til sammen over 1,5 millioner kroner i innovasjonsstøtte fra DOGA.

– Den beste nyskapingen skjer sammen med brukerne. Det er derfor DOGA støtter innovasjonsprosjekter basert på brukerstudier og designmetodikk. Slik får vi bedre, mer bærekraftige og mer lønnsomme produkter og tjenester. Nettopp dette trenger vi mer av i den omstillingen av norsk næringsliv som vi er midt oppe i, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

 

Prosjektene til Apotek1 Gruppen, Bano og LifeTools er tre av i alt 20 innovasjonsprosjekter som deler på til sammen 10 millioner kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA) gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Støtten går til virksomheter slik at de kan involvere designere i idéfasen av innovasjonsprosjekter. Når designere involveres tidlig, er det større sjanse for å utvikle produkter eller tjenester som er tilpasset brukerens faktiske behov.

 

– I stedet for å lage noe du tror folk vil ha, gir designdrevet innovasjon deg reell innsikt i behovene til kunder og brukere. Dette gir mer treffsikker nyskaping og flere vellykkede satsinger, sier Anne Elisabeth Bull. Hun er leder for designdrevet innovasjon i DOGA.

 

LifeTools: Bedre omsorg med kunstig intelligens

Tusenvis av pleietrengende nordmenn sliter med å gjøre seg forstått. Kognitive utfordringer gjør kommunikasjon med omsorgspersoner vanskelig og frustrerende for begge parter. Selskapet LifeTools tilbyr allerede et digitalt verktøy for ikke-verbal kommunikasjon, men innser at det ikke løser alle behovene.

 

Nå ønsker LifeTools å utnytte den voldsomme utviklingen i språkmodeller som ChatGPT til å lage en verbal kommunikasjonsløsning. Med hjelp fra EGGS design skal de nå samle inn kompetanse og ideer fra teknologer, designere og fagpersoner fra helsevesen og hjelpemiddelproduksjon.

 

Innsikten fra disse workshopene vil danne utgangspunktet for en løsning basert på kunstig intelligens (KI), som gir raskere og mer nøyaktig tolkning av ikke-verbale uttrykk. Slik kan mennesker med kognitive utfordringer så vel som demenspasienter og afasirammede få bedre og mer effektiv hjelp.

 

Juryen tror prosjektet kan lede til et resultat som øker livskvaliteten hos sårbare mennesker.

 

«LifeTools ser at deres tjeneste har svakheter og ønsker å benytte designkompetanse for involvering av brukerne, fra innsamling av innsikt til iterativ prototyputvikling. Dette kan være avgjørende for å skape en brukervennlig og effektiv løsning. Selskapets bakgrunn og dets tidligere suksess gir også tillit til at det kan gjennomføre prosjektet effektivt,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 335 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Apotek1 Gruppen: Mer helhetlig helsehjelp

Stadig flere nordmenn rammes av alvorlige livsstilssykdommer som diabetes, høyt kolesterol og fedme. Hjelpen de får er sprikende og fragmentert.

 

Derfor vil Apotek1 utforske hvilke muligheter som ligger i en kombinasjon av fysiske apoteker og nettbaserte tilbud for å gi folk med livsstilssykdommer mer helhetlig behandling.

 

For å få den nødvendige innsikten, skal Apotek1 og EGGS design gjennomføre dybdeintervjuer med en rekke personer i målgruppen. Hypoteser og løsningsforslag skal testes i egne brukergrupper, før prosjektet til slutt munner ut i et konsept som Apotek1 håper skal gi verdi for både bruker, apotek og samfunnet for øvrig.

 

Ifølge juryen identifiserer prosjektet ikke bare et samfunnsbehov, men også en klar forretningsmulighet.

 

«Ved å adressere dette behovet kan Apotek1 fylle et eksisterende gap i markedet ved å integrere et omfattende omsorgstilbud inn i sine tjenester. Design som innovasjonsmetode er lite brukt i apotekbransjen, og prosjektet kan bli banebrytende og gi Apotek1 et betydelig konkurransefortrinn,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 600 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Bano: Bedre bad for eldre og funksjonsnedsatte

Vil du ha et estetisk vakkert bad eller et funksjonelt bad som tar hensyn til dine behov? For personer med lettere funksjonsnedsettelser er det enten eller. I dag har de ikke muligheten til å få begge deler. Hvorfor må det være slik?

 

Som en leverandør av baderom til institusjoner, sykehjem og sykehus, opplever Bano økt etterspørsel etter baderom som har minst mulig institusjonspreg. Samtidig finnes det få alternativer som kombinerer estetikk og funksjonalitet på markedet.

 

Bano planlegger derfor å designe et universelt utformet toalett- og servantkonsept som både er vakkert og praktisk. Ved hjelp av funksjonell og modulbasert design er målet å utvikle en løsning der produktet med enkle grep kan gjøres mer handikapvennlig – og deretter like enkelt kan konverteres tilbake til sin opprinnelige form.

 

Ifølge juryen har prosjektet har en klar bærekraftsprofil både miljømessig og sosialt.

 

«DIP har som mål å stimulere tradisjonelle bedrifter til å bruke design som et middel for innovasjon. Denne virksomheten adresserer en kritisk og hittil uoppfylt nisje i markedet for baderomsmøbler, med ønske om å fylle gapet mellom estetikk og funksjonalitet. Prosjektet viser hvordan design som innovasjonsverktøy kan skape løsninger som forbedrer brukernes dagligliv gjennom inkluderende, funksjonell og estetisk utforming,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 600 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Regjeringen tror på DIP

I sitt forslag til statsbudsjett for 2024 ber regjeringen DOGA om å fortsette å styrke og utvikle DIP. Regjeringen sier at prosjektene som mottar støtte skal bidra til å oppnå omstillingsmålet for 2030 og at Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050.

 

Dette er 14. gang DOGA deler ut slike nyskapingsmidler. Til sammen søkte 112 virksomheter om totalt 63 millioner kroner til innovasjonsprosjektene sine.

 

– I år har interessen for DIP vært ekstra stor. Og kvaliteten på prosjektene imponerende høy. Over halvparten av søkerne holdt et nivå der de kvalifiserte til støtte. Juryen fikk en tøff jobb med å velge blant såpass mange gode søknader, sier Bull.

 

De 20 prosjektene som kom seg gjennom juryens trange nåløye, strekker seg over en rekke bransjer, temaer og landsdeler. Bull peker på noen tydelige trender blant årets mottakere:

 

– Bærekraft en avgjørende faktor i alle prosjektene som mottar støtte. I år ser vi at miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft ligger i hjertet av alle prosjektene, sier Anne Elisabeth Bull.

(Pressenytt)

 

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, leder for designdrevet innovasjon, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19, aeb@doga.no

* Apotek1 Gruppen AS, Marius Willoch, mobil 95 15 74 15, mariusfaye.willoch@apotek1.no

* Bano AS, Vetle Ottersen, mobil 97 11 38 83, vetle@bano.no

* LifeTools AS, Morten Hope, mobil 90 09 82 89, morten@lifetools.no

 

 

 

Bildetekster:

BEDRE BAD. Bano skal utvikle et universelt bad som kombinerer estetikk og praktiske funksjoner. Foto: Bano

 

FELLES SPRÅK. LifeTools vil bruke kunstig intelligens for å bedre kommunikasjonen mellom omsorgspersoner og mennesker med kognitive utfordringer. Foto: Simen Falck

 

Anne Elisabeth Bull (t.v.) og DOGA deler ut 10 millioner gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Her sammen med Jorunn Tyssø i HØINE på Nansenløkka, der gamle mursteiner får nytt liv. Ombruksprosjektet til HØINE er blant prosjektene som mottar innovasjonsstøtte i år. Foto: Sverre Chr. Jarild

Dette er Designdrevet innovasjonsprogram:

* Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) skal sikre bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon gjennom bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen av nyskapingsprosjekter.

* DIP skal bidra til ny kompetanse om designdrevet innovasjon – og lede til nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer.

* Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av kunder og brukere og kan bidra til høyere salg, økte markedsandeler og nye bruksområder og kundegrupper.

* Siden 2009 har Design og arkitektur Norge (DOGA) delt ut 107,5 millioner kroner til totalt 263 prosjekter.

* Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

* Les mer om årets DIP-mottakere her: https://doga.no/dip-mottakere-2023/

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 30.10.2023 12:33
Teknisk løsning ZEVS AS