presseticker

Skip to main content

– Covid-19 en vitamininnsprøyting for helsedigitalisering

  Publisert: 24.08.2020 07:00 - av  Henning Poulsen

SOSIALHJELP PÅ NETT. Stadig flere kommuner tar imot digitale søknader om sosialhjelp. Foto: Visma

KRAFTIG PÅGANG. Bengt Lerpold i Visma Enterprise forteller at etterspørselen fra offentlig sektor aldri har vært større. Foto: Visma

Digitale trygghetsalarmer. Sosialhjelp på nett. Covid-19-pandemien har fungert som en vitamininnsprøyting for digitaliseringen av den norske helsesektoren.

Gjennom hele Covid-19-krisen har offentlige virksomheter rustet opp kraftig for å ta unna alt fra økt trykk på helsetjenester, hjemmeskole, høyere arbeidsledighet og nye retningslinjer for blant annet permittering og sykelønn.

 

Rekordetterspørsel

Dermed har også Visma, med en kundeportefølje dominert av offentlige aktører, måttet gire opp. Markedssjef Bengt Lerpold i Visma Enterprise forteller at etterspørselen fra offentlig sektor aldri har vært større. Han trekker fram særlig to løsninger som har fått et gjennombrudd: DigiSos og Responssenter.

 

– I tillegg til å unngå smittespredning, handler det om å unngå at offentlige instanser begraves i eposter og oppringinger fra innbyggerne. Her spiller spesielt Digisos en viktig rolle, sier han.

 

Digital sosialhjelp

Før pandemien hadde om lag 130 kommuner kommet i gang med Digisos, en tjeneste som gjør det mulig å søke digitalt om sosialhjelp. Nå, snart seks måneder senere, brukes Digsos av mer enn 200 kommuner.

 

– Samtidig som vi har fått en til dels kraftig økning i personer som trenger sosialhjelp, har den fysiske pågangen på NAV-kontorene gått kraftig ned mange steder. Der har du er et godt eksempel på effekten vellykket digitalisering kan ha, sier Lerpold.

 

Ved at søkeren selv legger inn sine opplysninger digitalt, slipper saksbehandleren å skanne søknaden eller legge inn data på nytt. Saksbehandler slipper også konstante avbrudd i arbeidshverdagen i form av oppringinger og søkere som møter opp på kontoret uanmeldt.

 

– Ressursene som spares, kan i stedet brukes på å yte bedre tjenester til de som trenger sosialhjelp. Det gir mening for alle parter, sier Lerpold.

 

Unngår unødige utrykninger

Covid-19-pandemien er også i ferd med å gi nådestøtet til analoge trygghetsalarmer. Digitaliseringen av disse alarmene reduserer antall unødvendige utrykninger i en situasjon der enhver ressursbesparing kommer svært godt med.

 

– 80 prosent av utløste trygghetsalarmer i eldreomsorgen er rene uhell, altså at noen har kommet borti knappen – eller at pasienten bruker alarmen for å få vite når på dagen hjemmehjelpen kommer. I stadig flere kommuner går alarmen nå til et samlokalisert responssenter som øyeblikkelig ringer opp den som har utløst alarmen. Dermed spares helsetjenesten for mange utrykninger, og ressursene kan i stedet settes inn der de behøves, sier Lerpold.

(Pressenytt)

 

 

Bildetekster:

SOSIALHJELP PÅ NETT. Stadig flere kommuner tar imot digitale søknader om sosialhjelp. Foto: Visma

 

KRAFTIG PÅGANG. Bengt Lerpold i Visma Enterprise forteller at etterspørselen fra offentlig sektor aldri har vært større. Foto: Visma

 

 

Kontaktperson:

* Visma Enterprise, markedssjef Bengt Lerpold, mobil 46 40 56 50

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak visma illustrasjon crop.jpg 74,32 kB (1019x709)
Bilde - vedlegg til sak visma bengt lerpold.jpg 15,52 kB (300x200)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Digitaliseringsdirektoratet, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 24.08.2020 07:00
Teknisk løsning ZEVS AS