presseticker

Skip to main content

Krisen gjør digitale kurs til ny standard

  Publisert: 20.08.2020 07:27 - av  Henning Poulsen

KURSING FRA HJEMMEKONTORET. I løpet av en drøy måned flyttet Standard Online kurstilbudet sitt over på digital plattform. Foto: Nicolas Tourrenc

INVESTERER I KOMPETANSE. Mange arbeidsgivere bruker Covid-19-situasjonen som en god anledning for å investere i kompetanseheving, forteller Hanne Grete Mosand, leder for kursavdelingen i Standard Online. Foto: Marlen Flatsetø

Koronapandemien har snudd opp-ned på hverdagen til de som driver med standardiseringen av Norge. Løsningen ble en brutal omstilling av forretningsmodellen – samt å digitalisere den omfattende kurskatalogen.

– 12. mars ble det bråstopp i kursvirksomheten vår. Normalt gjennomfører vi mellom 150 og 180 kurs i året, både åpne og bedriftsinterne. Da samfunnet stengte ned, befant vi oss plutselig i en svært alvorlig situasjon, sier Hanne Grete Mosand. Hun er leder for kursavdelingen i Standard Online.

 

Mens Standard Norge har ansvar for standardisering innen de fleste samfunnsområder, er det Standard Online som faktisk formidler disse standardene og normene til samfunnet. Dette skjer via tilgjengeliggjøring i forskjellige formater – samt gjennom fysiske kurs.

 

– Etter hvert har vi fått et e-læringstilbud, men de fysiske kursene har alltid vært sentrale i virksomheten vår. Da pandemien kom måtte vi igjennom en rask og brutal omstilling av forretningsmodellen vår, forteller Mosand.

 

Kom i gang i april

Utover våren ble det mange ledermøter og interne diskusjoner for å lande ny strategi - og ikke minst en digital plattform som kursene kunne leveres på. Deretter måtte kursene bygges om for å fungere digitalt, og foreleserne fikk opplæring i teknologi og læringspedagogikk.

 

Allerede 20. april var de første heldigitale kursene i gang. Fram mot sommeren gjennomførte Standard Online totalt 22 kurs med om lag 330 deltakere på nett.

 

– Alt i alt har dette gått betydelig bedre enn vi kunne drømt om. Mange arbeidsgivere har ønsket å bruke anledningen til å investere i kompetanse, og da var det svært viktig at vi raskt fikk et godt tilbud på beina, sier Mosand.

 

Slipper reising

Hun ser en rekke fordeler med digitale kurs:

 

– Deltakerne slipper reisevirksomhet, og kan i stedet delta fra hjemmekontoret. Dette er jo også en stor fordel dersom du jobber utenfor Oslo eller for eksempel på en plattform. Kunnskapen blir tilgjengelig uavhengig av geografi, sier Mosand.

 

Til høsten blir det igjen oppstart for de fysiske kursene, men dette skjer ikke på bekostning av det digitale tilbudet.

 

– De digitale kursene har kommet for å bli, fastslår Mosand.

(Pressenytt)

 

 

Bildetekster:

KURSING FRA HJEMMEKONTORET. I løpet av en drøy måned flyttet Standard Online kurstilbudet sitt over på digital plattform. Foto: Nicolas Tourrenc

 

INVESTERER I KOMPETANSE. Mange arbeidsgivere bruker Covid-19-situasjonen som en god anledning for å investere i kompetanseheving, forteller Hanne Grete Mosand, leder for kursavdelingen i Standard Online. Foto: Marlen Flatsetø

 

Kontaktperson:

* Standard Online, Head of Training Hanne Grete Mosand, mobil 926 98 113

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Digitaliseringsdirektoratet, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 20.08.2020 07:27
Teknisk løsning ZEVS AS