presseticker

Skip to main content

Ser enorme muligheter i 5G

  Publisert: 25.08.2020 13:00 -

Frank Elter, førsteamanuensis II ved NHH Norges Handelshøyskole. Foto: NHH

Olav Bolland, dekan ved fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU. Foto: NTNU

Biler som varsler andre biler om trafikkfarlige forhold. Avanserte bildeopptak som viser legene hva slags skader pasientene har før de kommer fram til sykehuset. Kunstig intelligens som forutser når en vei blir møkkete.

2020 er året da utbyggingen av 5G-nettet virkelig kommer i gang, og i løpet av de nærmeste årene vil store deler av landet få tilgang til femte generasjons mobilnett. Men vil vi klare å utnytte de enorme mulighetene fullt ut?

 

– Løsninger trenger å bli utviklet i et samspill mellom det offentlige, næringslivet og akademi. Ingen enkelt bedrift eller organisasjon besitter all nødvendig kompetanse alene, understreker Frank Elter, førsteamanuensis II ved NHH Norges Handelshøyskole. Han sitter også i ledergruppen i Telenor Research, med ansvar for strategisk anvendelse av ny teknologi.

 

Den neste digitaliseringsbølgen blir ett av hovedtemaene på NOKIOS 2020, som arrangeres i Trondheim 20.-22. oktober. Her skal både Frank Elter og Olav Bolland, som er dekan ved fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU, være innledere.

 

Ny teknologi gir nye svar

– En bil passerer over is i en sving, noe som kan være en farlig situasjon. Dette observeres og registreres av bilen, og gjennom datainnsamling og kommunikasjon kan bilen som kommer 300 meter bak nesten på sekundet få beskjed om at det er is 300 meter lengre fremme. Det er ikke fullt ut mulig med 4G, men 5G muliggjør dette, sier Bolland.

 

Han trekker fram NTNUs samarbeid med Statens vegvesen, blant annet i et prosjekt om vei og vedlikehold. Her brukes en tverrfaglig tilnærming for å koble ny teknologi sammen med tradisjonelle ingeniørdisipliner. Dette kan gi nye og bedre svar på velkjente problemstillinger rundt for eksempel vannhåndtering og brøyting.

 

– Gjennom bil- og veikamera, temperaturmålere og andre sensorer innhentes enorme mengder informasjon. Disse håndteres gjennom maskinlæring og kunstig intelligens. Med 5G går dataoverføringen innenfor millisekunder. Dermed får vi bedre muligheter til å planlegge og redusere kostnader for vedlikehold samt bedre trafikksikkerheten, sier han.

 

Sender bilder til sykehuset

Helse er også et område der 5G-teknologien åpner for mange muligheter.

 

– Hvis det skjer ulykker kan man nå ta røntgenbilder på ulykkesstedet, som så kan sendes inn til sykehuset over 5G-nettet. Det kan også være videooverføring fra ambulansepersonalet, slik at sykehuset er forberedt idet pasientene kommer inn, sier Frank Elter

 

Han trekker også fram et Telenor-prosjekt for å forutsi luftkvalitet i Trondheim:

 

– Vi har en rekke sensorer som samspiller for å kartlegge forurensingen. Ved å bruke kunstig intelligens og maskinlæring, kan vi begynne å forutse når luftforurensningen blir for stor. Dette kan brukes til å varsle folk til å holde seg inne hvis de har underliggende sykdommer, eller til renholdsplanlegging av veier, sier Elter.

 

Må se på nytte, ikke kostnad

Dersom neste generasjon digital teknologi skal kunne brukes for å skape innovative og samfunnsnyttige løsninger, mener Elter at det vil stille strenge krav til beslutningsprosesser og organisasjonsevner i offentlig sektor. Ikke minst innen finansiering av innovasjonsprosjekter.

 

– Vi har i dag mye innovasjon finansiert gjennom Forskningsrådet og Innovasjon Norge, og det er veldig bra. Dette hjelper oss i tidligfasen av innovasjon, men for å komme videre, for å komme dit hvor vi kan lage kommersielle, samfunnsnyttige løsninger, må fokuset ligge på samfunnsverdien, og ikke kun på kostnadene, påpeker Elter.

 

 

Kontaktperson:

* NTNU konferanser, prosjektleder Eli Vinogradoff, mobil 91 89 72 76

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Nokios elter.jpg 9,34 kB (150x151)
Bilde - vedlegg til sak Nokios bolland-150.jpg 7,68 kB (150x151)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Digitaliseringsdirektoratet, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 25.08.2020 13:00
Teknisk løsning ZEVS AS