presseticker

Skip to main content

Samlet inn 33 000 kroner i 2019:
Over hele det vestre Sørlandet står Circle K-stasjonene klare til å gjennomføre årets Rosa sløyfe-aksjon. I fjor samlet lokale stasjoner inn 33 000 kroner.
Over hele det østre Sørlandet står Circle K-stasjonene klare til å gjennomføre årets Rosa sløyfe-aksjon. I fjor samlet lokale stasjoner inn 71 000 kroner.
I en fersk spørreundersøkelse oppgir næringslivsledere at Altinn sparer bedriftene for masse tid – faktisk så mye at den sparte tidsbruken i Agder alene tilsvarer 905 millioner kroner per år.
De siste fem årene har kommunene i Agder fylke behandlet nesten 35 000 byggesøknader fra innbyggere og næringsliv. Ved å heldigitalisere prosessen kan søknadene behandles raskere og rimeligere, ifølge digitaliseringsekspert.
De siste seks årene har nyskapingsprosjekter i Agder mottatt 1,1 millioner kroner i støtte fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Nå kan virksomheter i fylket igjen søke om innovasjonsmidler.
Kulturdepartementet og Design og arkitektur Norge ønsker flere kandidater fra Agder til Innovasjonsprisen for universell utforming. Nå utvider de nominasjonsfristen med én måned.
Kristiansand-selskapet Go Mobile vil la bestillingsbuss og sømløs mobilitet danke ut privatbilen på Norefjell. Nå har de vunnet en ny, offentlig innovasjonskonkurranse.
I ei fersk spørjeundersøking svarer næringslivsleiarar at bruken av Altinn sparer bedriftene for masse tid – faktisk så mykje at den sparte tidsbruken i Agder aleine tilsvarer 905 millionar kroner per år.
Circle K Sira og Circle K Brokelandsheia har inngått en pakkeavtale med logistikkaktøren Helthjem. Samtidig bestiller hjembundne nordmenn stadig flere pakker.
En avtale mellom Circle K Norge og DHL Express gjør at privatpersoner nå kan hente pakker ved stasjoner over hele landet. Fem stasjoner i Agder fylke er med på avtalen.
Ni år etter at Innovasjonsprisen for universell utforming ble delt ut for første gang, står fylket Agder fremdeles uten en eneste pris. Nå etterlyser Kulturdepartementet og Design og arkitektur Norge (DOGA) flere nyskapende og inkluderende tjenester, produkter, bygg og omgivelser fra Sørlandet.
Teknisk løsning ZEVS AS