presseticker

Skip to main content

Stor biometriavtale med britisk immigrasjon

  Publisert: 21.11.2006 07:00 - av  Henning Poulsen
Oslo: It-konsulentselskapet Steria skal levere biometrisk identifikasjonsteknologi til britiske ambassader og konsulater over hele verden. Avtalen er verdt over 60 millioner kroner.

Innen utgangen av 2008 skal 162 britiske utenriksstasjoner bruke fingeravtrykk og digitale ansiktsfoto i forbindelse med alle visumsøknader. Teknologi og utstyr skal leveres av Steria.

 

– Ved å benytte biometri kan hver utenriksstasjon sjekke visumsøkernes identitet mot blant annet britiske immigrasjonsmyndigheters database, samt andre databaser. Teknologien skal bidra til å redusere mulighetene for visummisbruk og forfalskning av identitet, samtidig som legitime søkere får visumene sine så raskt og effektivt som mulig, forteller avdelingsleder Lars Vaagen Solbakken.

 

4 millioner søkere

UKvisas har ansvaret for å styre visumsøknader som kommer til britiske ambassader og konsulater. I 2005 mottok enheten mer enn to millioner søknader om visum, hvorav 87 prosent ble innvilget. De nærmeste årene regner man med at søkermengden vil dobles.

 

Steria leverer også det internasjonale visumsystemet ”Visa Information System” til alle landene i Schengen, som vil ta i bruk biometri for sikrere og mer effektiv behandling av store mengder visumsøknader.

 

– Styrker sikkerheten

Solbakken ser for seg at biometri i fremtiden vil styrke sikkerheten på flere nivåer. – For det første vil det bli lettere å fange opp folk som reiser på falske papirer, noe som er viktig for den nasjonale sikkerheten. Dessuten vil det bli betraktelig vanskeligere for svindlere å stjele en annens identitet, påpeker Solbakken.

 

Ifølge beregninger gjort av konsulentselskapet Butler Group koster misbruk av identitet det britiske samfunnet 1,7 milliarder pund årlig. Omkring 100 000 personer lever under falsk identitet, ifølge selskapet.

 

Biometri i fotball-VM

Solbakken mener dagens papirbaserte ID-papirer bare i begrenset grad ivaretar den enkelte og samfunnets sikkerhet. – Forfalskninger og misbruk er såpass utbredt at vi ikke bør fortsette med denne typen løsninger som eneste form for identitetskontroll, sier Solbakken, som i forkant av årets fotball-VM var med på å installere fingeravtrykksystemet SteriaFIT på alle de tyske VM-arenaene. Utstyret ble brukt av tysk politi for å forhindre at kjente fotballpøbler slapp inn på kampene.

 

Tidligere i år ble det kjent at 95 000 norske pass er registrert som savnet, noe Solbakken synes er tankevekkende. – Et pass er et identifikasjonsbevis som lett kan misbrukes, og som gjør samfunnet sårbart for ulike typer kriminalitet, som mennesketrafikk, narkotikasmugling og terrorisme. Disse problemene kan unngås ved å gå over til biometriske pass, sier han.

(Pressenytt)

 

Kontaktpersoner:

* Steria, avdelingsleder Lars Vaagen Solbakken, mobil 994 70 030

* Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Anders Lindgren, tlf. 22 57 57 64, mobil 416 33 084

 

FAKTABOKS:

Steria og biometri:

Steria er en av Europas ledende leverandører av biometriske løsninger. Selskapet leverer til en rekke internasjonale myndigheter, blant andre til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), der Steria er en av leverandørene til organisasjonens biometriske ID-kort for sjøfolk. Steria har også leveranser til EURODAC-prosjektet til Europakommisjonen. Det biometriske identifikasjonssystemet som Steria har utviklet for å behandle strømmen av asylsøknader kan sammenligne 500 000 fingeravtrykk i sekundet. Politistyrker i 23 europeiske land har tatt i bruk SteriaFIT, en løsning for overføring og behandling av fingeravtrykk. I Tyskland brukes SteriaFIT av politistyrker i 10 regioner, samt av grensepolitiet. Teknologien ble også benyttet under fotball-VM i 2006.

 

Dette er Steria:

Steria er et av de ledende europeiske it-konsulentselskapene, med rundt 10 000 medarbeidere i 14 land, og en omsetning på 9,4 milliarder kroner i 2005. Hovedkontoret ligger i Paris i Frankrike. Omsetningen i Norge ligger på 690 millioner kroner og antall medarbeidere er i dag 300. Bransjer hvor Steria står spesielt sterkt omfatter offentlig sektor, helse, justis og politi, bank/finans, telekom, transport, varehandel og servicevirksomheter. Tjenestetilbudet dekker hele verdikjeden i forhold til å planlegge, bygge og forvalte it-løsninger. Steria fungerer som en tverrfaglig partner for kundene, og bistår med alt fra idéutvikling og rådgivning til prosjektering og bygging av systemer, infrastruktur og løsninger, til driftsstøtte og delvis eller full outsourcing.

For mer informasjon: www.steria.no


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 21.11.2006 07:00
Teknisk løsning ZEVS AS