presseticker

Skip to main content

Steria skal drifte Det norske oljeselskap

  Publisert: 09.01.2013 12:40 - av  Henning Poulsen

Det norske har valgt Steria som strategisk samarbeidspartner innen industriell it-drift av sin eksisterende og nye applikasjonsportefølje, i alt omkring 200 applikasjoner. Her en illustrasjon av utviklingen på Ivar Aasen-feltet. Foto: Det norske

Oslo: Det norske oljeselskap ASA har tegnet en avtale om applikasjonsdrift og -forvaltning med Steria verdt minimum 200 millioner kroner. Avtalen er tegnet for fem år med opsjon på forlengelse i opptil 10 år totalt. – Dette er en strategisk viktig avtale for oss, sier Erlend Kristoffersen i Steria.

– Steria vant kontrakten i konkurranse med flere sterke tilbydere. De hadde den beste tekniske og kommersielle løsningen, med blant annet veletablerte ITIL-prosesser og en god, skalerbar løsning. I tillegg har Steria lang erfaring med å drifte kritiske applikasjoner for andre kunder, sier it-direktør Lars-Erik Ydstie i Det norske. Han er opptatt av at kontrakten styrker det lokale IKT-miljøet i Trondheim.

 

– Det norske har primært drevet med leting etter olje og gass på norsk sokkel, og skal nå over i en ny fase med drift av Jette fra våren 2013 og som operatør for utbygging av Ivar Aasen-feltet. I den forbindelse har de valgt oss som strategisk samarbeidspartner innen industriell it-drift av sin eksisterende og nye applikasjonsportefølje, i alt omkring 200 applikasjoner, sier Erlend Kristoffersen, som er direktør med ansvar for drift og outsourcing i Steria Norge.

 

Steria skal levere et bredt spekter av tjenester, blant annet brukerstøtte, klientdrift, infrastrukturdrift og applikasjonsdrift, fra selskapets datahaller i Trondheim og Oslo. Løsningen omfatter blant annet håndtering av store datamengder som vil vokse radikalt over tid.

 

I tillegg skal Steria levere teknisk ekspertise innen industriell it, sikkerhets- og samhandlingsløsninger, samt rådgivning og prosjektledelse i forbindelse med it-anskaffelsesprosjekter i den videre utviklingen av Det norske.

 

Inn i oljebransjen

– I dag står Steria sterkt i offentlig sektor og industrialisert it-drift. Når vi nå beveger oss inn i olje- og gassektoren, vil vi kunne trekke på de erfaringene vi har gjort gjennom å ha driftet store offentlige organisasjoner i en årrekke. Samtidig vil engasjementet i Det norske tilføre oss ny kunnskap og legge til rette for videreutvikling og innovasjon, sier Kristoffersen.

 

I forbindelse med avtalen har Steria inngått et samarbeid med Nebb Engineering, et teknologiselskap med kunnskap og kompetanse knyttet til norsk oljeindustri. Kristoffersen forteller at leveransene vil skje etter beste praksis, som Steria har etablert basert på rammeverket ITIL og Cobit

(Pressenytt)

 

Kontaktpersoner:

* Steria, direktør for Infrastructure Management Operation, Erlend Kristoffersen, tlf: 922 53 280

* Det norske oljeselskap ASA, IT-direktør Lars-Erik Ydstie, mobil 930 04 084

 

 

Bildetekst:

Det norske har valgt Steria som strategisk samarbeidspartner innen industriell it-drift av sin eksisterende og nye applikasjonsportefølje, i alt omkring 200 applikasjoner. Her en illustrasjon av utviklingen på Ivar Aasen-feltet. Foto: Det norske

Faktabokser

Dette er Det norske:

* Konsentrerer seg om leting, utbygging og drift av petroleumsressursene på norsk sokkel.

* Hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad, med over 200 ansatte.
* Har vært aktiv på letesiden de siste årene, og var med på det gigantiske funnet på Sverdrup samt Norvarg i Barentshavet.
* Jette blir Det norskes første utbygging som operatør. Her vil første olje komme i første kvartal 2013, noe som kan femdoble selskapets oljeproduksjon.
* I løpet av 2012 skal Det norske levere plan for utbygging og drift av Ivar Aasen. Her kan første olje komme fjerde kvartal 2016.
* Fra 2013 er Det norske er et fullverdig oljeselskap på norsk sokkel.

* For ytterligere informasjon: http://www.detnor.no

 

Dette er Steria:

Steria er et av Europas 10 største it-konsulentselskaper, og leverer tjenester innen it- og forretningsrådgivning, systemutvikling, infrastruktur og drift. Internasjonalt er selskapet representert i 16 land og teller omkring 19 800 medarbeidere. Steria har over 40 års erfaring i Norge og jobber i dag med mange av landets største og mest krevende oppdragsgivere, blant andre Utlendingsdirektoratet, Jernbaneverket, Tollvesenet, DnB NOR, Statens Pensjonskasse, Telenor og Forsvaret.

 

For ytterligere informasjon gå inn på: http://www.steria.com/no/

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak det norske.jpg 48,90 kB (1920x1358)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 09.01.2013 12:40
Teknisk løsning ZEVS AS