presseticker

Skip to main content

Statens vegvesen velger Sopra Steria som digitaliseringspartner

  Publisert: 21.12.2021 06:58 - av  Henning Poulsen

Statens vegvesen og Sopra Steria skal jobbe sammen de neste fire til åtte årene. Her representert ved Lars Kalfoss, direktør for IT i Statens vegvesen, og Ann-Kristin Skarbøvig, direktør for samferdsel og transport i Sopra Steria. Foto: Sopra Steria

Statens vegvesen vil bli smidigere, mer effektive og levere bedre tjenester til bilister og næringslivet. Derfor har de valgt Sopra Steria til å bistå i deres videre digitaliseringsreise.

– Innenfor fagområdet trafikant og kjøretøy, har Statens vegvesen som mål å digitalisere alt som kan digitaliseres. Slik oppnår vi mer for pengene, og en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og etaten, sier Lars Kalfoss, IT-direktør i Statens vegvesen.

 

Nå har de valgt partneren som skal bistå dem på veien. Sopra Steria og Statens vegvesen har signert en fire til åtte år lang avtale om digitalisering. Gjennom denne avtalen skal vegvesenet sikre seg tilgang til kompetanse og fleksibel kapasitet som skal bistå i produktutviklingen av løsningene innenfor trafikant- og kjøretøyområdet, utvikling av nettsider og digitale tjenester, som i dag er en stor del av Statens vegvesens eksterne selvbetjeningsløsninger.

 

– Vi ønsker styrt og effektiv bruk av leverandørmarkedet for å sikre kvalitet og høyt tempo i digitaliseringen av Statens vegvesen, sier Kalfoss.

 

Mange av tjenestene innenfor trafikant og kjøretøy kan digitaliseres og ambisjonene er høye for ytterligere digitalisering.

 

Daglige leveranser

Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria, sier at Statens vegvesen lenge har fokusert på å levere raskere tjenester til sine kunder:

 

– De har vektlagt at de ønsker seg en strategisk samarbeidspartner med lang erfaring fra smidige arbeidsmåter, tverrfunksjonelle team og kontinuerlige leveranser. Sopra Steria har de siste åtte årene hatt leveranser innenfor trafikant-porteføljen til vegvesenet og har hatt en vesentlig rolle i å gå fra produksjonssettinger to ganger i året til daglige leveranser av ny funksjonalitet. I dette arbeidet ligger også løpende kvalitetsforbedringer innen arkitektur og transformasjon til skyplattform, sier han.

 

Rusti presiserer at avtalen er svært viktig for Sopra Steria.

 

– Vårt mantra er å spille Statens vegvesen gode gjennom samarbeid og teamtankegang. Vi utfordrer dem også gjennom proaktive forslag til forbedringer, som forslag til organisering av produktområdene, samhandling og teamsammensetting. Vi har som vårt hovedmål å levere mer for pengene gjennom løpende evaluering og forbedring av prosjektet, sier Rusti.

 

Offensive og nytenkende

Det var to store leverandører som leverte tilbud i anbudskonkurransen til Statens vegvesen, og samlet sett blir Sopra Steria beskrevet som offensive og nytenkende i beskrivelsen av det strategiske samarbeidet. De vurderes å ha den sterkeste besvarelsen på strategisk partnerskap, og Sopra Steria fikk også samlet den høyeste evaluering på kvalitet.

 

Bildetekst:

Statens vegvesen og Sopra Steria skal jobbe sammen de neste fire til åtte årene. Her representert ved Lars Kalfoss, direktør for IT i Statens vegvesen, og Ann-Kristin Skarbøvig, direktør for samferdsel og transport i Sopra Steria. Foto: Sopra Steria

 

Kontaktperson:

* Sopra Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Kristin Blix-Elton, mobil 970 28 616

 

 

Om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, og har de siste fem årene blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap.

 

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid.

 

Sopra Steria har 46 000 medarbeidere i 25 land, og hadde en omsetning på € 4,3 milliarder i 2020. I Norge sørget 2000 medarbeidere for en årlig omsetning på over 3 milliarder kroner i 2020.

 

“The world is how we shape it.”

Les mer på www.soprasteria.no

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Statens vegvesen2.jpg 3,00 MB (4000x2666)
Bilde - vedlegg til sak Statens vegvesen1.jpg 2,82 MB (4000x2667)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 21.12.2021 06:58
Teknisk løsning ZEVS AS