presseticker

Skip to main content

Sopra Steria tildeles Lilla Hansen-prisen av Forsvarsmateriell

  Publisert: 26.06.2019 18:17 -

PRISMOTTAKER. Morten Follestad, direktør for Forsvar & Nasjonal sikkerhet i Sopra Steria (lengst til venstre), mottar prisen fra Eiliv Ofigsbø, leder for IKT-kapasiteter i Forsvarsmateriell. Foto: Frank Holtschlag / nyebilder

STOLTE. Det var Sopra Steria som gikk av med den gjeve Lilla Hansen-prisen 26. juni. Foto: Frank Holtschlag / nyebilder

Prisen for beste bidrag til Forsvarsmateriells plan- og designkonkurranse knyttet til Militær anvendelse av skytjenester (MAST) gikk til Sopra Steria.

Kunngjøringen av vinneren av Lilla Hansen-prisen ble gjort i ekte «Oscar-stil» i ærverdige Fanehallen i Akershus festning onsdag 26.juni. Totalt vurderte juryen fire anonymiserte bidrag fra nærmere 20 virksomheter involvert, hvorav de tre beste ble presentert i Fanehallen.

 

Sopra Steria sitt løsningsforslag var utarbeidet sammen med partnerne Microsoft, Hewlett Packard Enterprise (HPE), VMware, SAP og Pearl Consulting. Forslaget ble presentert av Tor Neset, Chief Technology Officer i Sopra Steria og Stig Alstedt, Chief Technologist i Hewlett Packard Enterprise foran en fullsatt sal bestående av representanter fra involverte virksomheter, Forsvarssektoren, media og andre interesserte fra privat sektor og offentlig forvaltning.

 

Stor tro på strategien

Det er først etter at de tre høyst rangerte innspillene ble presentert, at juryleder Silvija Seres og programdirektør for MAST, Petter Moe, delte ut Lilla Hansen-prisen til Sopra Steria og deres samarbeidspartnere. Moe sier at vinnerbidraget var en svært solid besvarelse.

 

– Med denne noe utradisjonelle konkurranseformen som typisk brukes i byggebransjen, håpet vi å få det beste næringslivet har å by på. Og det er akkurat det vi har fått, sier han.

 

En aktør å regne med

Morten Follestad, direktør for Forsvar & Nasjonal sikkerhet i Sopra Steria, sier at det har vært behov for stor breddekompetanse i besvarelsen av plan- og arkitektkonkurransen.

 

– Dette er et stolt øyeblikk for Sopra Steria, som har vært en betydelig leverandør til forsvarssektoren i Norge gjennom mange år. Forsvarssektoren er avhengig av kontinuerlig utvikling på IKT-området slik at sektoren kan holde følge, og helst være helt i front av den teknologiske utviklingen i samfunnet. For å gjennomføre og lykkes med dette så er sektoren helt avhengig et tett og nært samarbeid med sivile aktører med en stor bredde av kompetanse og kapasitet, sier han.

 

Omfanget av konkurransen var av en slik art at Sopra Steria måtte benytte seg av nær sagt alle sine tjenesteområder, med støtte av samarbeidspartnere, for å kunne gi forsvarssektoren gode og verdifulle svar de kan ta med seg i den videre prosessen.

 

- Ved å vinne denne plan- og designkonkurransen så beviser Sopra Steria, sammen med våre samarbeidspartnere, at vi er aktør å regne med når forsvarssektoren skal velge sin endelige strategiske partner for MAST i løpet av 2020, sier Follestad.

 

STRATUS

Sopra Sterias konsept har fått navnet STRATUS, er en forkortelse av «STRATegisk Utnyttelse av Skytjenester». Navnet kommer fra det latinske ordet som betyr "lag", og skyene er nettopp karakterisert ved å være horisontalt strukket ut i et lag.

 

STRATUS, som er basert på Sopra Sterias skykonsept RightCloud, er et fremtidsrettet konsept som gir Forsvarssektoren effektivitet, sikkerhet, fleksibilitet og kvalitet på individuelt og organisatorisk nivå. Konseptet gir sikker samhandling mellom ulike organisatoriske enheter i Forsvarssektorens verdikjede. Denne inkluderer etater, strategiske samarbeidspartnere, statlige og private aktører i totalforsvaret og allierte partnere.

 

 

Kontaktperson:

* Sopra Steria, Director Marketing and Communication Scandinavia, Kristin Blix-Elton, mobil 970 28 616

 

Bildetekster:

STOLTE. Det var Sopra Steria som gikk av med den gjeve Lilla Hansen-prisen 26. juni. Foto: Frank Holtschlag / nyebilder

 

PRISMOTTAKER. Morten Follestad, direktør for Forsvar & Nasjonal sikkerhet i Sopra Steria (lengst til venstre), mottar prisen fra Eiliv Ofigsbø, leder for IKT-kapasiteter i Forsvarsmateriell. Foto: Frank Holtschlag / nyebilder

 

 

 

 

FAKTABOKSER

Om Sopra Steria

Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsulentselskap med en av markedets mest omfattende tjenesteporteføljer innen digitalisering. Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift. Sopra Steria bistår store private og offentlige organisasjoner i Skandinavia med å ta et digitalt lederskap innen sin bransje. Selskapet har 44 000 medarbeidere i over 20 land, og hadde en omsetning på 4,1 milliarder euro i 2018.

 

I Skandinavia sørger 2100 medarbeidere for en årlig omsetning på 2,9 milliarder kroner.

 

Sopra Steria har de siste årene investert kraftig i sitt RightCloud konsept, som har vært inspirasjonen bak STRATUS (STRATegisk Utnyttelse av Skytjenester) presentert som Sopra Steria sitt løsningsforslag sammen med partnerne Microsoft, Hewlett Packard Enterprise (HPE), VMware, SAP og Pearl Consulting i Fanehallen i Akershus festning onsdag 26.juni.

 

Les mer på www.soprasteria.no

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 26.06.2019 18:17
Teknisk løsning ZEVS AS