presseticker

Skip to main content

Sopra Steria og Deloitte vil sammen bli ledende innen forsvarssektoren

  Publisert: 10.03.2022 09:04 -

PÅ OFFENSIVEN. Kjell Rusti i Sopra Steria og Sjur Gaaseide i Deloitte satser på forsvarssektor sammen.

(f.v.) Sjur Gaaseide i Deloitte og Kjell Rusti i Sopra Steria.

De to konsulentkjempene Sopra Steria og Deloitte slår sammen sine muskler for å bli de foretrukne partnerne for norsk forsvarssektor.

Forsvarssektoren i Norge står i kontinuerlig omstilling, og behovet for partnere som kan bistå innen strategisk rådgivning og digitalisering blir stadig viktigere. Dette behovet har Sopra Steria og Deloitte tatt på alvor, og for å kunne yte enda bedre tjenester til sine kunder har de valgt å bli samarbeidspartnere.

 

- Sopra Steria og Deloitte kompletterer hverandre i våre tjenester. Samarbeidet vil gi oss ytterligere styrke og kapasitet som strategisk rådgiver og digitaliseringspartner for forsvarssektoren. Deloitte sin sterke posisjon innen blant annet ERP, SAP og innovasjon gjør det dessuten mulig for oss å levere komplekse IT-transformasjoner og -løsninger i fellesskap, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria Skandinavia.

 

Forsvaret ønsker partnerskap
Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering og Deloitte er en markedsledende aktør innenrevisjon, advokattjenester, forretningsrådgivning, finansiell rådgivning og risikoanalyser. Deloitte har lang erfaring med å hjelpe virksomheter til å nå deres forretningsmål gjennom store transformasjonsprosjekter og nyter bred anerkjennelse for sine resultater. Selskapet har et 30 års langt samarbeide med SAP og er den aller største samarbeidspartneren SAP har globalt.

 

Forsvarssektoren må gjøre store nødvendige investeringer innen teknologi og organisasjon de neste årene, og sammen ønsker nå Sopra Steria og Deloitte å bistå forsvarssektoren med å løse disse store utfordringene.

 

- Forsvaret ønsker å inngå strategiske partnerskap med leverandørmarkedet, for å kunne levere på de høye teknologiske ambisjonene de har satt seg. Bredden i kompetanse og nødvendig nasjonal leveransekapasitet, gjør at leverandører i det norske markedet har blitt oppfordret av Forsvaret til å søke sammen for å være i stand til å konkurrere på disse kontraktene, sier Rusti.

 

Internasjonal erfaring
Sjur Gaaseide, administrerende direktør i Deloitte, sier at selskapet har jobbet med forsvarssektoren i mange år, på både nasjonalt og globalt nivå.

 

– Begge selskaper har igjennom mange år opparbeidet bred og solid bransjeinnsikt og forståelse av behovene de ulike etatene i forsvarssektoren har, både nasjonalt og globalt. Sammen med Sopra Steria kan vi levere effektive, innovative og fremtidsrettede løsninger for forsvarssektoren. Vi ser frem til å bidra ved å kombinere det beste av vår internasjonale erfaring med den sterke lokale kompetansen vi har fra både forsvarssektoren og store endringsprogrammer i offentlig og privat sektor, sier han.

 

Bildetekst:

PÅ OFFENSIVEN. (f.v.) Kjell Rusti i Sopra Steria og Sjur Gaaseide i Deloitte satser på forsvarssektor sammen.

 

Kontaktperson:

* Sopra Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Kristin Blix-Elton, mobil 970 28 616

 

 

 

Faktabokser

Om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, og har de siste fem årene blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap.

 

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid.

 

Sopra Steria har 46 000 medarbeidere i 25 land, og hadde en omsetning på € 4,3 milliarder i 2020. I Norge sørget 2000 medarbeidere for en årlig omsetning på over 3 milliarder kroner i 2020.

 

“The world is how we shape it.”

Les mer på www.soprasteria.no

 

 

Om Deloitte

 

Deloitte er et markedsledende selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Vi etterstreber å hjelpe våre kunder realisere sine ambisjoner, skape en positiv forskjell i samfunnet, og utnytte potensialet i våre medarbeidere. Med 350 000 ansatte globalt i 150 skal vi til enhver tid strekke vårt ansvar utover det som forventes.

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Deloitte_Sopra Steria1.jpg 4,16 MB (5231x3487)
Bilde - vedlegg til sak Deloitte_Sopra Steria2.jpg 5,77 MB (5616x3744)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 10.03.2022 09:04
Teknisk løsning ZEVS AS