presseticker

Skip to main content

Sopra Steria nominert til to konsulentpriser

  Publisert: 20.09.2022 07:45 - av  Henning Poulsen

NOMINERT. – Som et av Norges største rådgivningsmiljøer er vi opptatt av å levere prosjekter som skaper verdi og er nyttige både for våre kunder og samfunnet. Nominasjonene til Konsulentprisen 2022 er en anerkjennelse vi setter stor pris på, sier Lillian Røstad, direktør forretningsrådgivning i Sopra Steria.

Wattn har fått en bærekraftstrategi som gir det nyetablerte selskapet tydelighet i et konkurransepreget kraftmarked. Aker BP har innført et styringssystem som er brukervennlig – og som brukes.

Nå er de to Sopra Steria-prosjektene nominert til konsulentenes bransjepriser, som deles ut på Virke Arena torsdag 22. september.

 

– Som et av Norges største rådgivningsmiljøer er vi opptatt av å levere prosjekter som skaper verdi og er nyttige både for våre kunder og samfunnet. Nominasjonene til Konsulentprisen 2022 er en anerkjennelse vi setter stor pris på, sier Lillian Røstad, direktør forretningsrådgivning i Sopra Steria.

 

Aker BP: Nytt styringssystem

Et godt styringssystem er med på å redusere risiko, kontrollere kompleksitet og effektivisere virksomheten. Det forutsetter imidlertid at det faktisk brukes av majoriteten av de ansatte.

 

Aker BP ønsket et system som var mer brukervennlig enn det de hadde, som presenterte styringsinformasjon på en tydelig måte og som gjorde det mulig å delegere oppdateringsansvar til prosesseiere.

 

Sopra Steria stilte med et team som hadde lang erfaring med planlegging og utføring av slike oppgaver i store, komplekse virksomheter. De bidro med blant annet redefinering av modelleringsstandard, arbeid med roller og ansvar, planlegging av migrering fra gammelt til nytt system, implementering, kommunikasjon og interessenthåndtering.

 

Sopra Steria hjalp Aker BP med å forankre prosjektet i hele organisasjonen. Dette samt et nøye tilrettelagt opplæringsopplegg var med på å gjøre prosjektet til en suksess. Det er nå nominert til Konsulentprisen 2022.

 

Wattn: Grønt krafttak

I fjor slo Tafjord Marked, Sognekraft Straum, SFE Kraft og Fjordane Energi og Tussa-24 seg sammen til Wattn. Senere ble også Stryn Energi og Vestlandsenergi med. I det nye selskapet ble bærekraft pekt ut som et viktig satsingsområde. Målet var å bli en tydelig, «grønn» kraftmarkedsaktør.

 

Sopra Steria ble engasjert for å fasilitere strategiprosessen og å bidra til å utarbeide en bærekraftstrategi. Resultater ble løpende forankret og presentert for ledergruppen.

 

Takket være prosjektet er bærekraft allerede helt sentralt i Wattns organisasjonskultur og forretningsmodell. Derfor er prosjektet nå nominert i kategorien Årets oppdrag 2022.

 

 

Bildetekst:

NOMINERT. – Som et av Norges største rådgivningsmiljøer er vi opptatt av å levere prosjekter som skaper verdi og er nyttige både for våre kunder og samfunnet. Nominasjonene til Konsulentprisen 2022 er en anerkjennelse vi setter stor pris på, sier Lillian Røstad, direktør forretningsrådgivning i Sopra Steria.

 

 

Kontaktperson:

* Sopra Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Kristin Blix-Elton, mobil 970 28 616

 

 

 


 

 

 

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, og har de siste seks årene blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap. Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid.

Sopra Steria har 47 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 4,7 milliarder i 2021. I Norge sørger 2800 medarbeidere for en årlig omsetning på over 3 milliarder kroner i 2021. Selskapet har kontorer i Oslo, Fredrikstad, Stavanger, Trondheim, Drammen, Bergen, Kristiansand og Tromsø.

 

Les mer på www.soprasteria.no

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Lillian Røstad Sopra Steria.jpg 2,03 MB (5760x3840)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 20.09.2022 07:45
Teknisk løsning ZEVS AS