presseticker

Skip to main content

Sopra Steria lanserer nytt konsept for leveranse av skytjenester – RightCloud

  Publisert: 17.09.2018 09:49 - av  Henning Poulsen

INNOVASJONSHJELP. – Vi hjelper våre kunder inn i den digitale revolusjonen med å tilby RightCloud og SolidCloud til det skandinaviske markedet. Slik får bedriftene verktøy for å understøtte innovasjon, samtidig som vi tar hånd om kundens eksisterende tjenester på en sikker og effektiv måte, sier Odd Inge Bjørdal, direktør for infrastruktur og drift i Sopra Steria. Til høyre Trond Pedersen, salgsdirektør for infrastruktur og drift i Sopra Steria. Foto: Sopra Steria

Oslo: Det siste året har Sopra Sterias infrastrukturmiljø vært opptatt med å sette sammen en leverandøruavhengig skytjenestekatalog: Sopra Steria RightCloud.

Skyplattformene gir bedrifter og organisasjoner enorme muligheter for innovasjon, nyskapning og skalering av virksomheten. Samtidig sliter mange virksomheter med tilgangen på kompetanse, standarder og strukturer for å utnytte plattformene. Her kommer RightCloud inn.

 

– Det handler om å levere riktig skytjeneste, tilpasset behovene og forutsetningene til kunden. Helhet, bredde og teknologiuavhengighet er det som skiller RightCloud fra konkurrentenes løsninger, forklarer Odd Inge Bjørdal, direktør for infrastruktur og drift i Sopra Steria.

 

– Med RightCloud kan vi skalere leveransen av skytjenester og støtte våre kunder på en langt mer effektiv måte i et marked hvor det er stort underskudd på kompetanse og kapasitet, sier han.

 

Viktig salgsargument

Rett før årsskiftet signerte selskapet en stor applikasjonsdriftsavtale med Oslo kommune. Ifølge Bjørdal ble RightCloud-konseptet et viktig salgsargument da kontrakten skulle sikres.

 

– En del skyleverandører blir for snevre og teknologifokuserte. Vi har lagt mye tid og krefter i å utvikle et økosystem som gir kundene både oversikt, kapasitet og kostnadskontroll. Det handler om å levere standardiserte tjenester samt å være en god rådgiver for kunden, sier han.

 

Bjørdal forteller at Sopra Sterias fremste eksperter innenfor de forskjellige skyplattformene, sammen har bygget tjenestekatalogen i RightCloud. På den måten blir både Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Amazon Web Services og IT-konsulentselskapets egen privat skyplattform SolidCloud raskt, enkelt og sikkert gjort tilgjengelig for kundene.

 

– Det er fordeler og ulemper med alle plattformene. Vi ønsker derfor ikke å låse oss til én plattform. På den måten kan vi til enhver tid tilby den løsningen som er best for kunden, sier Bjørdal.

 

Han legger til at de tre store Cloud leverandørene er godt egnet for å dekke kundenes behov for innovasjon og digitalisering, men vår egen SolidCloud plattform vil fortsatt være relevant i forhold til stabilitet og kosteffektive leveranser av kundens forretningstjenester.

 

Satser tyngre på drift

Trond Pedersen, salgsdirektør for infrastruktur og drift i Sopra Steria, forteller at RightCloud passer godt for store og mellomstore organisasjoner i både privat og offentlig sektor.

 

– Dette vil være særlig interessant for organisasjoner med komplekse verdikjeder og høy digitaliseringstakt, og de finnes det jo stadig flere av. Det er jo ikke slik at selv om tjenester utvikles og legges på skyplattformen, så kan man glemme drift og forvaltning. Vi sørger for at de tjenester som kunden utvikler på skyplattformene er tilgjengelig og godt sikret. RightCloud er satt sammen av referansearkitekturer, prosesser, rutiner, verktøy og kompetanse som gir kunden både drift og rådgivning av sine skytjenester, sier han.

 

Pedersen forteller at RightCloud, som er utviklet ved Sopra Sterias skandinaviske hovedkvarter i Oslo, er et ledd i å styrke selskapets tilbud og konkurranseevne som leverandør av driftstjenester.

 

– Vi ser en tydelig trend der stadig flere kunder ønsker store, vertikale leverandører, og det inkluderer drift. Derfor er vi i ferd med å bygge oss opp til å bli en stor driftsleverandør i markedet, sier han.

 

 

Kontaktpersoner:

* Sopra Steria, salgsdirektør for infrastruktur og drift i Sopra Steria, Trond Pedersen, mobil 97 78 60 90

* Sopra Steria, Director Marketing and Communication Scandinavia, Kristin Blix-Elton, mobil 970 28 616

 

 

 

Bildetekst:

INNOVASJONSHJELP. – Vi hjelper våre kunder inn i den digitale revolusjonen med å tilby RightCloud og SolidCloud til det skandinaviske markedet. Slik får bedriftene verktøy for å understøtte innovasjon, samtidig som vi tar hånd om kundens eksisterende tjenester på en sikker og effektiv måte, sier Odd Inge Bjørdal, direktør for infrastruktur og drift i Sopra Steria. Til høyre Trond Pedersen, salgsdirektør for infrastruktur og drift i Sopra Steria. Foto: Sopra Steria

 

Om Sopra Steria

Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsulentselskap med en av markedets mest omfattende tjenesteporteføljer innen digitalisering. Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift. Sopra Steria bistår store private og offentlige organisasjoner i Skandinavia med å ta et digitalt lederskap innen sin bransje. Selskapet har 42 000 medarbeidere i over 20 land, og hadde en omsetning på 3,8 milliarder euro i 2017.

 

I Skandinavia sørger 1800 medarbeidere for en årlig omsetning på 2,5 milliarder kroner.

 

Les mer på www.soprasteria.no

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 17.09.2018 09:49
Teknisk løsning ZEVS AS