presseticker

Skip to main content

Skal forske fram neste generasjons smidighet

  Publisert: 31.10.2014 07:30 - av  Henning Poulsen

OPPSTARTSMØTE: I dag gikk startskuddet for det femårige forskningsprosjektet ”Agile 2.0”. Rundt bordet sitter (f.v) Torgeir Dingsøyr fra Sintef og NTNU, Kjetil Røe fra Steria, Kristin Wulff fra Kantega og Andreas Bredesen fra Kongsberg Defence & Aerospace. Foto: Hanne Kristine Fjellheim

Oslo: Norske utviklermiljøer ligger i verdenstoppen på smidige metoder. Nå går SINTEF sammen med Steria, Kantega og Kongsberg Defence & Aerospace om et ambisiøst forskningsprosjekt for å utvikle neste generasjons metodikk.

I dag gikk startskuddet for det femårige forskningsprosjektet ”Agile 2.0”. Målet er å bygge opp kunnskapsgrunnlaget for fremtidens smidige prosjekter. Sammen med Steria, Kantega og Kongsberg Defence & Aerospace skal forskere ved SINTEF undersøke hvordan smidige metoder kan tilpasses store prosjekter og distribuert utvikling.

 

Det har blitt forsket lite på anvendelse av smidige metoder i store prosjektet og i prosjekter med distribuert utvikling. Målet med Agile 2.0 er å få finne fram til egnede metoder, slik at norske utviklermiljøer holder seg i fremste rekke på smidige metoder. I prosjektet vil forskerne samarbeide med ledende internasjonale miljøer ved Aalto-universitetet i Finland, Blekinge Tekniska Högskola i Sverige, Irish Software Engineering Research Centre og University of Texas i USA, samt NTNU i Trondheim.

 

– Tidligere var mange skeptiske til smidige metoder, særlig i store, strategiske prosjekter. Nå er smidig utvikling førstevalget i de fleste prosjekter. Det skyldes at smidige metoder gir en helt annen fleksibilitet og legger forholdene til rette for kontinuerlig forbedring underveis i prosjektet. Særlig i prosjekter der du lærer mye underveis, eller hvor omgivelser og forutsetninger endrer seg fortløpende, er smidig gjennomføring viktig for å lykkes, sier Kjetil Røe, senior prosjektleder i Steria.

 

Vil lære mer

Steria var et av de første store konsulentselskapene som begynte med smidige metoder i Norge, og har levert noen av landets største prosjekter basert på denne metoden; Statsnetts LARM, SPK PERFORM og Statens Veivesens Autosys. I dag utgjør smidige leveranser en vesentlig del av selskapets oppdragsportefølje.

 

– Vi er valgt som én av fire sentrale partnere i forskningsprosjektet på bakgrunn av vår erfaring med store smidige prosjekter. Selv om vi har betydelig erfaring med smidige metoder, ønsker vi hele tiden å bli bedre. Vi ønsker også å bidra til forskning på dette feltet, og jeg har stor tro på at Steria kan lære mye ved å være med på Agile 2.0. Ikke minst synes jeg det er interessant å få bedre tilgang til dokumentasjon og resultater fra smidige prosjekter i andre land, sier Røe.

 

Smidige suksesshistorier

Han trekker fram Statnett LARM som eksempel på et svært stort prosjekt der smidige metoder har vært en sentral suksessfaktor. Smidige utviklere fra Steria hjalp Statnett med å bytte ut systemet som regulerer og sikrer balanse i kraftnettverket.

SPK PERFORM er et annet stort, smidig prosjekt på Sterias merittliste i Norge. Som følge av pensjonsreformen måtte Statens Pensjonskasse skifte ut hele sitt eksisterende pensjonssystem. Over en treårsperiode sørget 60 konsulenter fra Steria på PERFORM-prosjektet. De gjennomførte et smidig forvaltningsprosjekt og bidro til å utvikle ny systemportefølje og implementere pensjonsreformen innen tidsfristen.

(Pressenytt)

 

Bildetekst:

OPPSTARTSMØTE: I dag gikk startskuddet for det femårige forskningsprosjektet ”Agile 2.0”. Rundt bordet sitter (f.v) Torgeir Dingsøyr fra Sintef og NTNU, Kjetil Røe fra Steria, Kristin Wulff fra Kantega og Andreas Bredesen fra Kongsberg Defence & Aerospace. Foto: Hanne Kristine Fjellheim

 

Kontaktpersoner:

* Steria, senior prosjektleder Kjetil Røe, mobil 900 29 921

* Steria, Marketing and Communication Director Scandinavia, Kristin Blix-Elton, mobil 970 28 616

 

FAKTABOKSER:

Dette er Agile 2.0

Agile 2.0 er et femårig forskningsprogram der SINTEF i samarbeid med Steria, Kantega og Kongsberg Defence & Aerospace vil undersøke hvordan smidige metoder kan tilpasses store og distribuerte prosjekter.

 

Hva er smidige metoder?

En rekke nye metoder dukket opp rundt år 2000 for å utvikle informasjonssystemer. Disse legger vekt på:

* Individer og interaksjon i utviklingsteamene framfor prosesser og verktøy.

* Fungerende systemer framfor omfattende dokumentasjon.

* Kundesamarbeid framfor kontraktsforhandlinger.

* Respos på uforutsette hendelser framfor å følge en fastspikret plan.

Dette har i dag blitt rådende metoder for systemutvikling.

 

Om Steria

Steria er et internasjonalt konsulentselskap som hjelper store private og offentlige organisasjoner med å fornye og forbedre sin forretning og informasjonsteknologi. Steria tilbyr tjenester innenfor strategiutvikling, it-rådgivning, infrastruktur, systemutvikling, digitale løsninger og drift. I Skandinavia sørger 1250 medarbeider for en årlig omsetning på 1,5 milliarder kroner. Steria kjenner en rekke bransjer fra innsiden og er en betrodd partner for noen av Skandinavias største virksomheter som Avinor, Det norske oljeselskap, Det danske rigspolitiet, DNB, ESAB, Forsvaret, Jernbaneverket, Posten, Sampension, Statsbygg, Statens vegvesen, Svenske Statistiske Centralbyrå, Sykehuspartner og Topdanmark, for å nevne noen.

 

Lær mer om Steria: www.steria.no

 

Steria ble i september 2014 en del av det nye Sopra Steria-konsernet. Med 35 000 medarbeidere i over 20 land, og en kombinert omsetning på 25 milliarder kroner i 2013, er selskapet et av Europas ledende konsulentselskaper.

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak agile 2.0 rundt bordet okt14.jpg 48,01 kB (5418x3612)
Bilde - vedlegg til sak agile 2.0 gruppebilde 2 okt14.jpg 29,80 kB (5760x3840)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 31.10.2014 07:30
Teknisk løsning ZEVS AS