presseticker

Skip to main content

Sjefen lager digitalt klasseskille

  Publisert: 13.01.2014 10:47 - av  Henning Poulsen

– Uten engasjement og føringer fra administrerende direktør risikerer virksomhetens it-systemer å råtne på rot, samtidig som sjansen for feilslåtte investeringer også øker. Det er dårlig nytt for produktivitet, nyskaping og bunnlinje, fastslår Ola Holm, leder for strategisk it-rådgivning i Steria.

Oslo: 1 av 4 norske topplederes teknologiske kunnskaper står til stryk. En fersk undersøkelse antyder at det finnes et digitalt klasseskille mellom store norske bedrifter, et klasseskille med utspring fra administrerende direktørs kontor.

Mens et flertall av topplederne i store norske virksomheter har god oversikt over it-relaterte behov og utfordringer, forstår 25 prosent seg i liten grad på teknologien. I alle fall dersom vi skal tro deres underordnede i it-avdelingen.

 

– En toppsjef som verken forstår eller interesserer seg for teknologi kan i verste fall bli en hemsko for virksomheten sin. Uten engasjement og føringer fra administrerende direktør risikerer virksomhetens it-systemer å råtne på rot, samtidig som sjansen for feilslåtte investeringer også øker. Det er dårlig nytt for produktivitet, nyskaping og bunnlinje, fastslår Ola Holm, leder for strategisk it-rådgivning i Steria.

 

Kjøper teknologi i blinde

I undersøkelsen som analyseselskapet Rock IT har gjennomført på vegne av Steria kommer det også fram at hver tredje virksomhet legger sine it-budsjetter uten tanke på hvilke strategiske mål selskapet har. Holm forteller at det er en trend at informasjonsteknologi flyttes nærmere kjernevirksomheten, særlig i næringslivet. Dermed blir det mer synlig hvem som henger igjen.

 

– På mange arbeidsplasser er ikke it i seg selv et kjerneområde, men ved å knytte teknologi nærmere opp mot de forretningskritiske delene av bedriften kan det hentes betydelige gevinster. Etter hvert som stadig flere direktører og styreledere erfarer at it-investeringer bidrar til effektivisering, øker viljen til nye investeringer. Det blir en selvforsterkende effekt. Men først må man altså komme så langt, sier Holm.

 

It i bedriftens hjerte

Han understreker at en moderne it-avdeling sitter i bedriftens hjerte og bidrar til å holde forretningskritiske funksjoner i gang, samtidig som den også leverer innspill til endringer, fornyelse og nyskaping. For å komme så langt kreves det gjensidig forståelse: It-sjefen må forstå virksomhetens forretningsutfordringer, og administrerende direktør må sette seg inn i it-utfordringene og legge klare føringer.

 

– Undersøkelsen vår viser at mange jobber godt med dette i dag, og det er betryggende. Imidlertid ser vi en sterk antydning til dårlig teknologisk lederskap på et betydelig mindretall arbeidsplasser. I fremtiden kan gapet mellom disse virksomhetene øke. Da kan vi få et høyst reelt digitalt klasseskille i både næringsliv og offentlig forvaltning, et skille som vil være med på å avgjøre hvem som blir morgendagens vinnere og tapere på tvers av bransjer og sektorer, sier Holm.

(Pressenytt)

 

 

Kontaktperson:

* Steria, leder for strategisk it-rådgivning Ola Holm, mobil 994 92 884

 

Dette er Steria:

Steria er et av Europas 10 største it-konsulentselskaper, og leverer tjenester innen it- og forretningsrådgivning, systemutvikling, infrastruktur og drift. Internasjonalt er selskapet representert i 16 land og teller omkring 20 000 medarbeidere. Steria har over 40 års erfaring i Norge og jobber i dag med mange av landets største og mest krevende oppdragsgivere, blant andre NAV, Posten, Det norske, Tollvesenet, DNB, Statens Pensjonskasse, Telenor og Forsvaret.

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak _MG_9515 copy.jpg 43,96 kB (3888x2592)
Bilde - vedlegg til sak _MG_9543 copy.jpg 27,83 kB (2592x3888)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 13.01.2014 10:47
Teknisk løsning ZEVS AS