presseticker

Skip to main content

Årets IT-trender i oljen

Sikkerhet, mobilitet og skyen

  Publisert: 11.03.2015 08:22 - av  Henning Poulsen

TVEEGGET TILGJENGELIGHET. – Når nøkkelmedarbeidere får tilgang til sensitiv informasjon når som helst og hvor som helst, gjelder dette også potensielt for uvedkommende, sier David Cameron, direktør for Sopra Sterias skandinaviske olje-, energi- og industrisektor. Foto: Hanne Kristine Fjellheim

 

Oslo: Lav oljekurs og nye sikkerhetsutfordringer påvirker it-investeringene til norske olje- og gasselskaper.

I løpet av ett år har it-sikkerhet blitt mer aktuelt hos hele seks av ti selskaper i olje- og gassektoren. Det viser en fersk spørreundersøkelse foretatt av markedsbyrået Rock IT på oppdrag for konsulentselskapet Sopra Steria.

 

– Sikkerhet bør være et høyaktuelt tema for alle selskaper med aktivitet på sokkelen. Hovedårsaken er global konkurranse. Etterretningsaktiviteten innen oljeindustrien er allerede betydelig, og vil sannsynligvis vokse kraftig i takt med økende interesse for nordområdene og dypvannsteknologi, sier David Cameron, direktør for Sopra Sterias skandinaviske olje-, energi- og industrisektor.

 

Undersøkelsen er gjort i forkant av Energyworld 2015, olje- og gassbransjens årlige teknologikonferanse i Stavanger.

 

Prisen for fleksibilitet

Undersøkelsen viser at nettskyen er den teknologien som er mest aktuell i norsk olje- og gassektor i dag. På andreplass følger mobilitet. David Cameron i Sopra Steria forteller at en mobil skyverden skaper nye utfordringer på sikkerhetssiden.

 

– Både skyteknologi og mobilitet åpner for større grad av fleksibilitet og økt effektivisering, noe vi vet er viktig både i oljesektor og i mange andre bransjer. Samtidig kommer ingenting gratis her i livet. Når nøkkelmedarbeidere får tilgang til sensitiv informasjon når som helst og hvor som helst, gjelder dette også potensielt for uvedkommende. Her må it-avdelingene holde tungen rett i munnen og balansere kravene om tilgjengelighet med et tilfredsstillende sikkerhetsregime, sier Cameron.

 

Ingen solnedgang i sikte

Til tross for at oljekursen forventes å ligge lavt i overskuelig fremtid, planlegger nesten halvparten av selskapene i undersøkelsen å igangsette store it-prosjekter i løpet av 2015.

 

– Teknologi kan fremdeles være et konkurransefortrinn i sektorer som møter mange krav og kompleksiteten stadig øker. Investeringsviljen i teknologi er etter mitt syn et tegn på at olje og gass absolutt ikke er en næring i solnedgangen, som enkelte har hevdet, sier Cameron.

(Pressenytt)

 

Til redaksjonen:SopraSteria deltar på Energyworld i Stavanger 12. mars. David Cameron og andre nøkkelpersoner vil være tilgjengelig for intervjuer.

 

Bildetekst:

TVEEGGET TILGJENGELIGHET. – Når nøkkelmedarbeidere får tilgang til sensitiv informasjon når som helst og hvor som helst, gjelder dette også potensielt for uvedkommende, sier David Cameron, direktør for Sopra Sterias skandinaviske olje-, energi- og industrisektor. Foto: Hanne Kristine Fjellheim

 

Kontaktpersoner:

* Sopra Steria, sektordirektør for olje, energi og industri – David Cameron, mobil 480 84 637

* Sopra Steria, Marketing and Communication Director Scandinavia – Kristin Blix-Elton, mobil 970 28 616

 

FAKTABOKSER

Om undersøkelsen:

* Gjennomført i februar 2015 blant norske aktører i olje- og gassektor.

* 50 it-sjefer fra bransjen ble intervjuet per telefon.

* 42 prosent av it-sjefene sitter i ledergruppen på høyeste nivå i sin virksomhet.

* 20 prosent rapporterer om økte it-budsjetter i 2015, mens 28 prosent melder om mindre budsjetter.

* 90 prosent av it-sjefene mener de spiller en viktig rolle for effektivisering og bunnlinje i sin virksomhet.

* Sopra Steria står bak undersøkelsen, som er gjennomført av Rock IT.

 

 

Om Sopra Steria

Sopra Steria bistår store private og offentlige organisasjoner i Skandinavia, og kjenner en rekke bransjer fra innsiden. Selskapet har 35 000 medarbeidere i 20 land, og hadde proformaomsetning på 28 milliarder kroner i 2013.

 

I Skandinavia sørger 1300 medarbeidere for en årlig omsetning på 1,8 milliarder kroner.

 

Les mer på www.soprasteria.com

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak david cameron stort.jpg 11,93 kB (3888x2592)
Bilde - vedlegg til sak david cameron høyde.jpg 4,61 kB (2592x3888)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 11.03.2015 08:22
Teknisk løsning ZEVS AS