presseticker

Skip to main content

Oslo inviterer gründermiljøet: Vil gjøre byen smartere

  Publisert: 15.03.2017 16:25 -

VIL HA GODE IDEER. Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, ønsker å engasjere de skarpeste hodene i Oslos gründermiljø. Her flankert av leder for SmartCity i Sopra Steria, Stina Birkeland og Silje Bareksten, leder for Smart City satsingen i Oslo Business Region.

SmartOslo Accelerator er det første programmet lansert for å skape en dialog mellom Oslo kommune og gründermiljøet.

Hvert år brukes 26 milliarder kroner på innkjøp av produkter og tjenester i Oslo kommune. Nå vil Oslo kommune, Oslo Business Region og Sopra Steria, som står bak SmartOslo Accelerator, finne smartere måter å bruke disse pengene på. SmartOslo Accelerator er et program som skal koble gründere og kommunen sammen for å skape en smartere by.

 

– Målet er å skape de beste tjenestene for våre innbyggere, og for å gjøre Oslo til en enda flottere by å bo i. For å oppnå dette vil vi engasjere de skarpeste hodene i Oslos gründermiljø, sier byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, Geir Lippestad.

 

Teknologi og innovasjon
En smart by er en tilstand, med summen av mange gode og integrerte løsninger. Samfunns- og teknologiutviklingen går så raskt at kommunen kontinuerlig må endre seg i takt med denne. Teknologi og innovasjon er viktige innsatsfaktorer i arbeidet med å gjøre Oslo «smartere», der for eksempel læring om «the Internet of Things» og annen informasjonsteknologi brukes aktivt og målrettet for å effektivisere tjenesteproduksjonen og heve livskvaliteten til byens innbyggere.

 

– Oslo kommune eksisterer for innbyggerne, og innbyggernes trygghet og behov må være førende for all utvikling, sier Lippestad, og påpeker at det er behov for gode løsninger for mobilitet, helse, aldersvennlige byrom, utslippsreduksjon og andre tjenester.

 

Oslo Business Region er et selskap eid av Oslo kommune, som jobber for å øke antallet norske oppstartsvirksomheter med internasjonalt potensiale, og kombinerer entreprenørskapstjenester med internasjonal profilering og regional forretningsutvikling. Silje Bareksten, som leder Smart City satsingen i Oslo Business Region, er klar på at kommunen ikke kan finne de beste løsningene eller løse alle problemer alene.

 

– Oslo Business Region jobber for å øke samspillet mellom oppstartsmiljøet og det offentlige. Ved å legge utfordringer på bordet kan næringslivet foreslå løsninger, sier hun.

 

Send inn ideer
Konsulentselskapet Sopra Steria er samarbeidspartner med Oslo kommune og Oslo Business Region om programmet. Leder for SmartCity i Sopra Steria, Stina Birkeland, sier at samarbeid som SmartOslo Accelerator er veien fremover:

– Man må invitere brukerne og gründerne inn. Akseleratorprogrammet er rettet mot gründere og startups fordi Oslo trenger flere gode næringslivsaktører, både for å skape arbeidsplasser og innovasjon, sier hun.

Hun påpeker at søknadsfristen er kort, og hun ber derfor de som ønsker å delta om å sende inn sine ideer allerede nå.

 

– Send oss ​​navnet på prosjektet, en beskrivelse av din idé og hvorfor du tror den vil hjelpe Oslo kommune. Forklar hvorfor det er behov for ditt forslag, og hvorfor vi bør nominere deg til kåringen. Vinnerne vinner et to måneders akseleratorprogram, og muligheten til å gjøre Oslo kommune til din kunde!, avslutter hun.

 

Frist for å søke SmartOslo Accelerator er mandag 20. mars 2017.

 

 

Bildetekst:

VIL HA GODE IDEER. Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, ønsker å engasjere de skarpeste hodene i Oslos gründermiljø. Her flankert av leder for SmartCity i Sopra Steria, Stina Birkeland og Silje Bareksten, leder for Smart City satsingen i Oslo Business Region.

 

 

 

* Pressekontakt byråd Geir Lippestad: ninja.sandemose@byr.oslo.kommune.no, tlf. 907 957 60

* Kontakt Oslo Business Region: silje@oslobusinessregion.no, tlf. 971 85 966

* Kontakt Sopra Steria: stina.birkeland@soprasteria.com, tlf. 952 35 188

Faktabokser

Om SmartOslo Accelerator:

Bakgrunnen for SmartOslo Accelerator er Oslo kommunes store satsning innen digitalisering, Smart City og innovative anskaffelser. Oslo Business Region har fått i mandat fra Oslo kommune å gjøre det enklere å samhandle med teknologi- og entreprenørskapsmiljøene. Programmet er unikt i verden. Det skal være en frontrunner som øker Oslo Kommunes evne til å ta i bruk nye smarte løsninger for innbyggerne, og samtidig forbedre evnen til å implementere og utføre reelle innovative anskaffelser.

 

Om Oslo Business Region:

Oslo Business Region er et selskap eid av Oslo kommune, som jobber for å øke antallet norske oppstartsvirksomheter med internasjonalt potensiale, og kombinerer entreprenørskapstjenester med internasjonal profilering og regional forretningsutvikling.

 

Om Sopra Steria:
Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsulentselskap som tilbyr en av markedets mest omfattende tjenesteporteføljer innen digitalisering. Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift. Sopra Steria bistår store private og offentlige organisasjoner i Skandinavia med å ta et digitalt lederskap innen sin bransje. Selskapet har 38 000 medarbeidere i 20 land, og hadde omsetning på 34 milliarder kroner i 2015.

I Skandinavia sørger 1300 medarbeidere for en årlig omsetning på 1,8 milliarder kroner.

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Pressebilde.jpg 16,15 kB (4240x2832)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 15.03.2017 16:25
Teknisk løsning ZEVS AS