presseticker

Skip to main content

Nytt europeisk digitaliseringsbarometer:

Norge i det digitale førersetet

  Publisert: 13.11.2018 07:00 - av  Henning Poulsen

FORNØYDE. Nordmenn flest er fornøyde med det digitale tjenestetilbudet fra det offentlige, konstaterer Kjell Rusti (t.v.), administrerende direktør i Sopra Steria. Her med finansbyråd i Oslo, Robert Steen.

Oslo: Norge utklasser Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Spania når det kommer til digitalisering av offentlige tjenester, ifølge en ny måling.

Flere enn åtte av ti nordmenn mener Norge er et teknologisk velutviklet land. Knappe fem av ti tyskere mener det samme om sitt land. Og mens 81 prosent av nordmenn – en økning på fem prosent fra i fjor – er enige i at offentlige digitale tjenester blir stadig lettere å bruke, er bare 43 prosent av tyskere enige i dette.

 

– Sammenlignet med Norge står de store europeiske nasjonene på stedet hvil når det kommer til digitalisering og modernisering. Vi har en helt annen grad av modenhet og tillit til teknologi her i Norge. Samtidig vil jeg si at vi har veldig mye mer å gå på. Vi må for all del ikke hvile på laurbærene, men jobbe for at utviklingen akselererer videre, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i konsulentselskapet Sopra Steria.

 

Det er Sopra Steria som står bak den årlige målingen Digital Government Barometre, som gjennomføres av analyseselskapet Ipsos. 1000 respondenter ble intervjuet fra hvert land som deltok i barometeret: Norge, Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Spania.

 

Blant nordmennene i undersøkelsen sier 87 prosent at de ønsker mer digitalisering i samfunnet, selv om det betyr at de må endre på sine innarbeidede vaner. Det er en oppgang på fire prosent fra fjorårets måling. Samtidig er en tredel skeptiske til myndighetenes evne til å til å drive den digitale utviklingen fremover, mens omtrent like mange mener det er viljen i offentlig sektor det skorter på.

 

Robert Steen: – Handler om folk, ikke teknologi

Barometeret ble mandag denne uken fremlagt på den toneangivende konferansen GovTech Summit 2018 i Paris. På plass for å diskutere digitalisering i Norge og Europa var Kjell Rusti og Robert Steen, Oslos finansbyråd. Steen mener fragmenterte strategier og effektiviseringsfokus kommer i veien for bedre digitale tjenester.

 

– I Norge har vi brukt mye penger på teknologi, og teknologi er også noe vi har nok av. Derimot har vi ikke forstått at den sanne verdien i teknologien ligger hvordan den kan transformere verdikjeden i offentlig sektor. Digital transformasjon handler om folk, ikke teknologi, sier han.

 

Finansbyråden understreker at dersom man virkelig skal få til en digital transformasjon, så må det jobbes med både kultur, struktur, organisasjon og teknologi – og ledere i alle ledd må ta aktivt eierskap. Prosessen må ifølge Steen eies av den politiske ledelsen, som skal være ambassadører og døråpnere for transformasjonen.

 

– Oslo kommune og de 53 000 ansatte skal gjennom store endringer sammen. Det første vi startet med var derfor å utvikle en klar visjon hvor vi beskriver forventningene til den fremtidige Oslo-borgeren. Vårt neste steg er å bygge opp en organisasjon med riktig kompetanse og kapasitet for å realisere denne visjonen. Også må vi passe på at de nye digitale tjeneste som utvikles faktisk er tjenester som innbyggerne våre trenger og ønsker seg. Vi har fremdeles en lang vei å gå, fastslår han.

 

Må satse mer

Kjell Rusti mener digitale tjenester som Altinn har bidratt til å gjøre Norge til en digital tungvekter, og at det er lenge igjen før alle europeere kan nyte godt av lignende offentlige tjenester.

 

– Dette gir oss et forsprang på andre nasjoner, og det gir oss et konkurransefortrinn når det kommer til å skape og tiltrekke oss høyteknologiske miljøer. Samtidig vet vi at produktiviteten i Norge nærmest har stagnert siden 2009, samtidig som reallønnen øker. Derfor må vi fortsette å investere i digitalisering, og vi må i større grad legge til rette for samarbeid mellom offentlige og private aktører for å realisere vårt fremtidige potensial som teknologinasjon, sier Rusti.

 

 

Kontaktperson:

* Sopra Steria, Director Marketing and Communication Scandinavia, Kristin Blix-Elton, mobil 970 28 616

 

 

Bildetekster:

FORNØYDE. Nordmenn flest er fornøyde med det digitale tjenestetilbudet fra det offentlige, konstaterer Kjell Rusti (t.v.), administrerende direktør i Sopra Steria. Her med finansbyråd i Oslo, Robert Steen.

 

FOLK FØRST. – Digital transformasjon handler om folk, ikke teknologi, fortalte finansbyråd Robert Steen til Claire Ducos, utviklingsdirektør i Sopra Steria Consulting, under mandagens GovTech Summit 2018 i Paris.

 

LOOK TO NORWAY. I målingen Digital Government Barometre kommer Norge på førsteplass i digitalisering. Finansbyråd Robert Steen (t.v.) og Sopra Sterias Kjell Rusti var derfor populære intervjuobjekter under GovTech Summit i Paris.

 

 

FAKTABOKSER:

 

Nøkkeltall fra Digital Government Barometre 2018:

1. Synes myndighetene i sitt land er ganske eller svært digitalt utviklet:

* Norge: 82%

* Frankrike: 72%

* Storbritannia: 65%

* Spania: 64%

* Tyskland: 48%

 

2. Mener offentlige digitale tjenester blir lettere å bruke:

* Norge: 81%

* Frankrike: 66%

* Spania: 66%

* Storbritannia: 59%

* Tyskland: 43%

 

3. Mener myndighetene bør satse mer på digitale tjenester:

* Spania: 88%

* Norge: 87%

* Storbritannia: 76%

* Tyskland: 73%

* Frankrike: 67%

 

4. Hadde mer digital kontakt med offentligheten i år enn i fjor:

* Norge: 76%

* Spania: 75%

* Storbritannia: 73%

* Frankrike: 69%

* Tyskland: 52%

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Kjell Rusti og Robert Steen3.jpg 1,20 MB (4762x3170)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 13.11.2018 07:00
Teknisk løsning ZEVS AS