presseticker

Skip to main content

Kutter ikke IT

  Publisert: 28.11.2008 07:00 - av  Henning Poulsen

Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria, konstaterer at nesten 9 av 10 norske bedrifter har utformet en klar it-strategi. Foto: Johnny Syversen/josy.no

Oslo: Nær 8 av 10 it-sjefer synes at toppledelsen har forståelse for it-avdelingens behov, viser en ny undersøkelse. Like mange mener bedriften deres utnytter informasjonsteknologi på en god måte.

– It-avdelingen har gode kår i mange bedrifter og organisasjoner her til lands. Det tyder på høy grad av teknologimodenhet, og at landets it-sjefer har gjort en god jobb med å synliggjøre og forankre sine behov hos toppledelsen, sier Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria.

 

I spørreundersøkelsen svarer hele 76 prosent av norske it-sjefer at ledelsen besitter stor forståelse for it-avdelingens utfordringer og behov. 18 prosent svarer at toppledelsen har ganske eller svært liten forståelse. Undersøkelsen er utført av Medialect på vegne av it-konsulentselskapet Steria, blant 100 it-sjefer i noen av Norges største bedrifter og organisasjoner.

 

Ikke bare helsvart
– Dette er et svært godt tegn i forhold til høstens finanskrise. Jeg tror ikke it-avdelingen må ta de største kuttene når sparekniven hentes fram. De færreste bedriftsledere ønsker å skjære ned på områder som de oppfatter som virksomhetskritiske, mener Lindgren.

 

I undersøkelsen kommer det fram at finanskrisen hittil har liten innvirkning på norske bedrifters it-budsjetter. Tre av ti it-sjefer får til og med økt sine budsjetter i 2009. Bare én av ti får mindre penger.

 

Gullrushet over

Lindgren påpeker at it alltid har hatt effektivisering som hovedformål. – It går neppe av moten med det første. I dårligere tider tror vi faktisk at kravene om effektivisering kommer til å skjerpes ytterligere. It vil alltid være et viktig hjelpemiddel for å oppnå nettopp dette, sier han.

 

– De gullrushlignende tidene vi har sett i it-sektoren er nok over for denne gang, men vi opplever ikke at det er full bråstopp over hele fjøla. Etterspørselen er på vei ned i enkelte bransjer, mens andre segmenter viser gode takter. I et slikt miljø sier det seg selv at konkurransen vil bli mer intensiv, særlig i de lukrative delene av markedene, sier Lindgren.

 

Teknologimodent land

Ifølge de internasjonale analysebyråene Gartner og Internet World Stats er Norge et av verdens mest teknologimodne land. Internettpenetrasjonen på 87,7 prosent er høyest i verden.

 

Til sammen har landene i Norden et it-tjenestemarked i størrelsesorden cirka 150 milliarder kroner. Det tilsvarer for eksempel 70 prosent av it-tjenestemarkedet i Frankrike, der det bor nesten tre ganger så mange mennesker.

 

Utnytter it-potensialet

Nesten ni av ti it-sjefer melder om at bedriften deres har en klart utformet it-strategi, og nesten åtte av ti mener bedriften deres lykkes i å ta ut potensialet som ligger i it-bruk. Lindgren ser dette i sammenheng med svarene fra en lignende undersøkelse som ble utført tidligere i år.

 

– Da spurte vi it-sjefene om deres viktigste forretningsutfordringer i tiden fremover. Hele 82 prosent svarte ”Forbedre prosesser og effektivitet”. Over halvparten var også svært opptatt av å oppfylle nye krav fra forretningssiden. En typisk it-avdeling anno 2008 sitter ikke bortstuet på et rotete datarom, men er i stedet en viktig tilrettelegger for verdiskaping i sin bedrift, konstaterer Anders Lindgren i Steria.

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Anders Lindgren, tlf. 22 57 57 64, mobil 416 33 084

 

Dette er Steria:

Steria er blant de 10 største it-konsulentselskapene i Europa, med 20 000 medarbeidere i 16 land, inkludert 375 medarbeidere i Norge. Hovedtjenester er: rådgivning, systemintegrasjon og drift. For mer informasjon: www.steria.no

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak steria2959 web mars08.jpg 11,31 kB (300x200)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 28.11.2008 07:00
Teknisk løsning ZEVS AS