presseticker

Skip to main content

Knytter sammen Kongsbergregionen i nettskyen

  Publisert: 15.12.2015 07:32 - av  Henning Poulsen
Oslo: De sju kommunene i Kongsbergregionen skal jobbe bedre og mer effektivt sammen takket være en nyutviklet felles nettskyløsning.
  1. – For at vi skal lykkes i å digitalisere Norge må kommuner og etater komme ut av siloene sine og tenke helhetlig. Her går Kongsbergregionen i front med et nyskapende prosjekt som skal bedre samhandlingen og øke effektiviteten over kommunegrensene, sier Atle Rønningen, leder for infrastruktur i Sopra Steria.

 

Sparer verdifull tid

I disse dager legges siste hånd på den nye samhandlings- og kommunikasjonsplattformen til Kongsbergregionen, som har fått navnet KomSam. Fra før av har kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Tinn, Hjartdal og Notodden bygget felles IKT-struktur og -fagsystemer. Jo tettere samarbeidet ble, desto mer økte behovet for å kommunisere og jobbe på samme plattform.

 

– Vi så at det var ineffektivt å sitte på ulike kommunikasjonsløsninger i en såpass tett sammenknyttet region. Ved å gå over til én felles løsning vil graden av samhandling mellom ansatte og avdelinger i de sju kommunene øke, sier Oddvar Kaasa, daglig leder for Kongsbergregionen IKT.

 

Spiller kommuneansatte gode

En rekke konsulenter fra Sopra Steria er engasjert i prosjektet som ble startet opp i august. Prosjektet forventes levert i løpet av måneden. Den nye plattformen bygges på en hybrid skyløsning basert på Microsoft teknologi, der Exchange og Skype for Business kombineres med skytjenesten Microsoft Office 365. Den skal fungere sømløst med kommunenes felles IT-infrastruktur og støtter fagsystemene som brukes i ulike sektorer og avdelinger. Plattformen støtter også offentlige krav til felles kommunal IKT-arkitektur.

 

– De ansatte skal oppleve at løsningen er enkelt å lære og lett å bruke. Den nye løsningen skal spille våre folk gode, sier Kaasa.

 

Sparer og effektiviserer

Kongsbergregionen er allerede i full gang med å evaluere kommunikasjons- og samhandlingsbehovet til samtlige ansatte i de sju kommunene.

 

– De tyngste databrukerne får en Exchange-konto. Lettere brukere, for eksempel de som er mye på farten, flyttes opp i skyen. Dermed sparer vi store lisenskostnader, sier Kaasa.

 

I tillegg forventer Kongsbergregionen IKT en ikke ubetydelig effektiviseringsgevinst. Når samtlige kommunale ansatte bruker samme kommunikasjonsløsning, blir det lettere å finne personer og ressurser over kommunegrensene. Dialog og planlegging styrkes ved at alle bruker samme møtekalenderløsning. Kaasa forventer også at mange møter fremover vil gjennomføres digitalt, noe som vil spare reisetid og -omkostninger.

 

 

Bildetekst:

KOMMUNAL GEVINST. – Ved å gå over til én felles løsning vil graden av samhandling mellom ansatte og avdelinger i de sju kommunene øke, sier Oddvar Kaasa, daglig leder for Kongsbergregionen IKT. Foto: Kongsbergregionen

 

Kontaktpersoner:

* Sopra Steria, Director Marketing and Communication Scandinavia, Kristin Blix-Elton, mobil 970 28 616

* Microsoft, kommunikasjonsdirektør Microsoft Norge, Vibeke Hansen, mobil 990 13 349

 

 

 

Om Sopra Steria

Sopra Steria bistår store private og offentlige organisasjoner i Skandinavia, og kjenner en rekke bransjer fra innsiden. Selskapet har 37 000 medarbeidere i 20 land, og hadde proformaomsetning på 28 milliarder kroner i 2014.

 

I Skandinavia sørger 1300 medarbeidere for en årlig omsetning på 1,8 milliarder kroner.

 

Les mer på www.soprasteria.no

 

 

Om Microsoft

Microsoft er en ledende teknologileverandør som har som visjon å gjøre hvert menneske og hver organisasjon i stand til å oppnå mer. Gjennom å skape

personlige brukeropplevelser, tenke produktivitet på nye måter og bygge den intelligente nettskyen gjør Microsoft helsevesenet i stand til å levere bedre

helsetjenester.

 

Les mer på www.microsoft.no

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Oddvar Kaasa.jpg 8,29 kB (1362x1362)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 15.12.2015 07:32
Teknisk løsning ZEVS AS