presseticker

Skip to main content

Forvalter landbruksforvaltningen

  Publisert: 01.10.2008 07:00 - av  Henning Poulsen

ADAM-avtalen Nils-Petter Kristiansen og Steria har inngått med SLF varer ut 2010. Foto: Steria

Oslo: It-konsulentselskapet Steria skal forvalte og videreutvikle fire viktige applikasjoner for Statens Landbruksforvaltning.

Statens Landbruksforvaltning (SLF) har satt ut ADAM-ansvaret (Application Development and Management) for fire applikasjoner til Steria. Disse brukes dels til effektivisering av søknadsprosesser, og dels til intern saksbehandling.

 

– Vi er veldig fornøyd med å ha sikret oss denne kontrakten. Dette er en type oppdrag som vi spesialiserer oss på, forteller Nils-Petter Kristiansen, avdelingsleder for ADAM i Steria. Han forteller at avtalen gjelder til utgangen av 2010, og har et omfang på minimum fem millioner kroner.

 

Ifølge Kristiansen er det snakk om fire fagtunge applikasjoner. Skas - eller skogfondsystemet - er et regnskapssystem som håndterer skogeieres avsetning og bruk av skogfond. Skogfondet er et investeringsfond for alle som avvirker tømmer, mens Seil og Motiv er interne systemer som brukes ved markedsovervåking og håndtering av importregimet for landbruksvarer.

 

Importportal

I tillegg skal Steria forvalte og videreutvikle ”Import av landbruksvarer”, en applikasjon it-konsulentselskapet laget for SLF tidligere i år. Dette er en selvbetjeningsløsning for import av landbruksvarer, som kan brukes av importører og næringsmiddelindustri. SLF mottar årlig rundt 12 000 søknader om importtillatelse og tollnedsettelse, og tidligere har dette hovedsakelig skjedd via brev eller faks.

 

Statens Landbruksforvaltning er en fagmyndighet under Landbruks- og matdepartementet, og sikrer enhetlig forvaltning av virkemidler.

(Pressenytt)

 

Kontaktpersoner:

* Steria, avdelingsleder Nils-Petter Kristiansen, mobil 952 39 856, e-post npk@steria.no

* Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Anders Lindgren, tlf. 22 57 57 64, mobil 416 33 084

 

Dette er Steria:

Steria er blant de 10 største it-konsulentselskapene i Europa, med over 19 000 medarbeidere i 16 land, inkludert 360 medarbeidere i Norge. Hovedtjenester er: rådgivning, systemutvikling og -forvaltning og drift. For mer informasjon: www.steria.no

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Kristiansen Nils-Petter.jpg 324,83 kB (1338x2000)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 01.10.2008 07:00
Teknisk løsning ZEVS AS