presseticker

Skip to main content

Forsvaret valgte Steria

  Publisert: 27.11.2006 07:00 - av  Henning Poulsen
Oslo: It-selskapet Steria har vunnet en rammeavtale om leveranse av utviklingstjenester til Forsvarets sikre ikt-plattformer. Kontrakten har en estimert verdi på 50 - 100 millioner kroner de første to årene.

– Denne avtalen er viktig for oss, og befester Sterias posisjon som en av Forsvarets strategiske kompetansepartnere, sier Ellen Kvindesland, salgsdirektør i Steria.

 

Avtalen omfatter anskaffelse av utviklingstjenester til alle Forsvarets sikre ikt-plattformer, uavhengig av graderingsnivå. Dette innebærer støtte til drift, løpende endringer, endringsprosjekter, vedlikehold og videreutvikling av driftsverktøy og - ved behov - gjennomføring av mindre tilpasninger i de til enhver tid eksisterende applikasjoner og systemer.

 

Sterias samarbeid med Forsvaret skjøt fart høsten 2002, da selskapet fikk tildelt rammeavtale innen ikt-konsulenttjenester. I juni i år fikk Steria enda en rammeavtale med Forsvaret, denne gangen innen prosjektledelse og -støtte.

 

Kan forlenges

Kvindesland forteller at selv om rammeavtalen ikke er eksklusiv, er Steria eneste leverandør i den foreliggende avtalen. Rammeavtalen har en varighet på fire år, fordelt på to år pluss ettårige opsjoner i ytterligere to år. Per i dag benyttes det årlig mellom 20 og 40 årsverk på plattformen FISBasis B/U. Omfanget vil variere på grunnlag av utviklingsbehov, men kontraktsverdien over en toårsperiode er estimert til 50-100 millioner kroner.

 

Tildeling av avtalen har forbehold om klagefrist, som er satt til 6. desember 2006.

 

Kontaktpersoner:

* Steria, salgsdirektør Ellen Kvindesland, tlf. 22 57 57 38, mobil 950 32 780

* Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Anders Lindgren, tlf. 22 57 57 64, mobil 416 33 084

 

Dette er Steria:

Steria er et av de ledende europeiske it-konsulentselskapene, med rundt 10 000 medarbeidere i 14 land, og en omsetning på 9,4 milliarder kroner i 2005. Hovedkontoret ligger i Paris i Frankrike. Omsetningen i Norge ligger på 690 millioner kroner og antall medarbeidere er i dag 300. Bransjer hvor Steria står spesielt sterkt omfatter offentlig sektor, helse, justis og politi, bank/finans, telekom, transport, varehandel og servicevirksomheter. Tjenestetilbudet dekker hele verdikjeden i forhold til å planlegge, bygge og forvalte it-løsninger. Steria fungerer som en tverrfaglig partner for kundene, og bistår med alt fra idéutvikling og rådgivning til prosjektering og bygging av systemer, infrastruktur og løsninger, til driftsstøtte og delvis eller full outsourcing.

For mer informasjon: www.steria.no


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 27.11.2006 07:00
Teknisk løsning ZEVS AS