presseticker

Skip to main content

Datatruslene øker i oljesektoren

  Publisert: 05.03.2014 07:30 - av  Henning Poulsen

FLERE TRUSLER. Hele 79 prosent av norske olje- og energiselskaper melder om at it-sikkerhet har blitt et mer aktuelt tema for dem det siste året. Foto: Willy Haraldsen / Scanpix Norway (OBS: Pga. bilderettigheter kan motivet kun brukes vederlagsfritt ved omtale av denne saken)

– Særlig leteselskaper sitter på enorme mengder med informasjon som enkelte er villige til å betale mye for, sier David Cameron, direktør for skandinavisk olje-, energi- og industrisektor i Steria. Foto: Hanne Kristine Fjellheim

Oslo: I løpet av ett år har it-sikkerhet blitt et hett tema i fire av fem olje- og energiselskaper i Norge, ifølge en fersk undersøkelse.

– Industrispionasje har alltid vært en trussel i olje- og energibransjen Når it-sikkerhet blir mer aktuelt i fire av fem selskaper over en periode på kun 12 måneder, er dette et tegn på at trusselnivået stiger, sier David Cameron, direktør for skandinavisk olje-, energi- og industrisektor i konsulentselskapet Steria.

 

Tallene kommer fra en undersøkelse markedsanalysebyrået Rock IT har utført for Steria i begynnelsen av mars i år.

 

Enorme datamengder

Cameron påpeker at aktørene i olje- og energisektoren alltid har vært langt over gjennomsnittlig opptatt av sikkerhet i alle former, også på datasiden. – Spesielt innen olje og gass er sikkerhetsnivået svært høyt. Dette skyldes strenge krav fra myndighetene samt at selv tilsynelatende små glipper kan gi alvorlige konsekvenser. I tillegg sitter særlig leteselskaper på enorme mengder med informasjon – tusenvis av terabyte. Denne informasjonen er det kjøpere som er villige til å betale mye for, sier han.

 

Truer smarte strømnett

Også energiselskapene har grunn til å være ekstra opptatt av it-sikkerhet. Innen 2019 får alle husstander i Norge digitaliserte strømmålere. Dette er et skritt mot smarte strømnett, som gir både kunder og leverandører mulighet til å detaljstyre strømforsyningen.

 

– Et storstilt cyberangrep mot landets strømnett vil kunne ramme både næringslivet, det offentlige og den enkelte husstand. I dag er faren for et slikt angrep liten, men risikoen vil øke det nærmeste tiåret etter hvert som smartnettene byggest ut, advarer Cameron.

 

Teknologimoden sektor

Steria-undersøkelsen viser også at 37 prosent av selskaper i olje- og energisektor har fått påplusninger i årets it-budsjett. Enda litt flere, 42 prosent, kommer til å sette i gang store it-prosjekter i løpet av 2014. Undersøkelsen viser også at hele tre av fem it-sjefer i olje- og energibransjen sitter i ledergruppen i sin virksomhet, mot i underkant av 4 av 10 når vi ser sektorer på norske bedrifter samlet.

 

– Det tyder på høy grad av teknologimodenhet i mange selskaper innen olje og energi. Mange it-avdelinger i denne sektoren er knyttet tett opp mot kjernevirksomhet. Særlig i olje og gass er det mange teknologitunge aktører – og med it-kyndige personer i ledelsen øker sannsynligheten for at de rette avgjørelsene blir fattet, sier David Cameron. Sammen med Steria deltar han på bransjekonferansen Energyworld i Stavanger torsdag 6. mars.

(Pressenytt)

 

Til redaksjonen: Steria står på stand 29 på Energyworld i Stavanger 6. mars. David Cameron og andre nøkkelpersoner vil være tilgjengelig for intervjuer.

 

Kontaktpersoner:

* Steria, sektordirektør for olje, energi og industri – David Cameron, mobil 48084637

* Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Kristin Blix-Elton, mobil 970 28 616

 

 

Bildetekster:

FLERE TRUSLER. Hele 79 prosent av norske olje- og energiselskaper melder om at it-sikkerhet har blitt et mer aktuelt tema for dem det siste året. Foto: Willy Haraldsen / Scanpix Norway (OBS: Pga. bilderettigheter kan motivet kun brukes vederlagsfritt ved omtale av denne saken)

 

– Særlig leteselskaper sitter på enorme mengder med informasjon som enkelte er villige til å betale mye for, sier David Cameron, direktør for skandinavisk olje-, energi- og industrisektor i Steria. Foto: Hanne Kristine Fjellheim

 

 

FAKTABOKS:

Dette er Steria:

Steria er et av Europas 10 største it-konsulentselskaper, og leverer transformasjonstjenester innen forretnings- og it rådgivning, systemutvikling, infrastruktur og drift. Internasjonalt er selskapet representert i 15 land og teller mer enn 20 000 medarbeidere. Steria har over 40 års erfaring i Norge og jobber i dag med mange av landets største og mest krevende oppdragsgivere, blant andre Tollvesenet, DNB, Statens Pensjonskasse, NAV, Skatteetaten, Posten, Statens vegvesen, Telenor, Forsvaret og Det norske.

– Industrispionasje har alltid vært en trussel i olje- og energibransjen Når it-sikkerhet blir mer aktuelt i fire av fem selskaper over en periode på kun 12 måneder, er dette et tegn på at trusselnivået stiger, sier David Cameron, direktør for skandinavisk olje-, energi- og industrisektor i konsulentselskapet Steria.

 

Tallene kommer fra en undersøkelse markedsanalysebyrået Rock IT har utført for Steria i begynnelsen av mars i år.

 

Enorme datamengder

Cameron påpeker at aktørene i olje- og energisektoren alltid har vært langt over gjennomsnittlig opptatt av sikkerhet i alle former, også på datasiden. – Spesielt innen olje og gass er sikkerhetsnivået svært høyt. Dette skyldes strenge krav fra myndighetene samt at selv tilsynelatende små glipper kan gi alvorlige konsekvenser. I tillegg sitter særlig leteselskaper på enorme mengder med informasjon – tusenvis av terabyte. Denne informasjonen er det kjøpere som er villige til å betale mye for, sier han.

 

Truer smarte strømnett

Også energiselskapene har grunn til å være ekstra opptatt av it-sikkerhet. Innen 2019 får alle husstander i Norge digitaliserte strømmålere. Dette er et skritt mot smarte strømnett, som gir både kunder og leverandører mulighet til å detaljstyre strømforsyningen.

 

– Et storstilt cyberangrep mot landets strømnett vil kunne ramme både næringslivet, det offentlige og den enkelte husstand. I dag er faren for et slikt angrep liten, men risikoen vil øke det nærmeste tiåret etter hvert som smartnettene byggest ut, advarer Cameron.

 

Teknologimoden sektor

Steria-undersøkelsen viser også at 37 prosent av selskaper i olje- og energisektor har fått påplusninger i årets it-budsjett. Enda litt flere, 42 prosent, kommer til å sette i gang store it-prosjekter i løpet av 2014. Undersøkelsen viser også at hele tre av fem it-sjefer i olje- og energibransjen sitter i ledergruppen i sin virksomhet, mot i underkant av 4 av 10 når vi ser sektorer på norske bedrifter samlet.

 

– Det tyder på høy grad av teknologimodenhet i mange selskaper innen olje og energi. Mange it-avdelinger i denne sektoren er knyttet tett opp mot kjernevirksomhet. Særlig i olje og gass er det mange teknologitunge aktører – og med it-kyndige personer i ledelsen øker sannsynligheten for at de rette avgjørelsene blir fattet, sier David Cameron. Sammen med Steria deltar han på bransjekonferansen Energyworld i Stavanger torsdag 6. mars.

(Pressenytt)

 

Til redaksjonen: Steria står på stand 29 på Energyworld i Stavanger 6. mars. David Cameron og andre nøkkelpersoner vil være tilgjengelig for intervjuer.

 

Kontaktpersoner:

* Steria, sektordirektør for olje, energi og industri – David Cameron, mobil 48084637

* Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Kristin Blix-Elton, mobil 970 28 616

 

 

Bildetekster:

FLERE TRUSLER. Hele 79 prosent av norske olje- og energiselskaper melder om at it-sikkerhet har blitt et mer aktuelt tema for dem det siste året. Foto: Willy Haraldsen / Scanpix Norway (OBS: Pga. bilderettigheter kan motivet kun brukes vederlagsfritt ved omtale av denne saken)

 

– Særlig leteselskaper sitter på enorme mengder med informasjon som enkelte er villige til å betale mye for, sier David Cameron, direktør for skandinavisk olje-, energi- og industrisektor i Steria. Foto: Hanne Kristine Fjellheim

 

 

Dette er Steria:

Steria er et av Europas 10 største it-konsulentselskaper, og leverer transformasjonstjenester innen forretnings- og it rådgivning, systemutvikling, infrastruktur og drift. Internasjonalt er selskapet representert i 15 land og teller mer enn 20 000 medarbeidere. Steria har over 40 års erfaring i Norge og jobber i dag med mange av landets største og mest krevende oppdragsgivere, blant andre Tollvesenet, DNB, Statens Pensjonskasse, NAV, Skatteetaten, Posten, Statens vegvesen, Telenor, Forsvaret og Det norske.

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak oljeplattform.jpg 10,48 MB (5124x3508)
Bilde - vedlegg til sak david cameron stort.jpg 4,52 MB (3888x2592)
Bilde - vedlegg til sak david cameron høyde.jpg 4,89 MB (2592x3888)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 05.03.2014 07:30
Teknisk løsning ZEVS AS