presseticker

Skip to main content

Merket for god design 2016:

Nytt nettsted løste demokratisk problem

  Publisert: 27.04.2016 18:51 - av  Henning Poulsen
Oslo: Regjeringens nye nettsted senker terskelen for politisk deltakelse og er blitt en målestokk for andre lands regjeringsnettsider. Nå mottar de Merket for god design.

Onsdag ettermiddag mottok Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), Creuna og Making Waves den ettertraktede designutmerkelsen på Norsk design- og arkitektursenter (DOGA). Utdelingen skjedde i forbindelse med Transform 2016, landets viktigste møteplass for arkitektur- og designbransjen, næringsliv og offentlig sektor.

 

– Her har designerne funnet den rette balansen mellom forenkling og seriøsitet. Regjeringen.no har det saklige preget til en offisiell kanal, samtidig som den når ut til mange forskjellige brukergrupper. Den gir innsikt i politiske prosesser til alle som ønsker det, sier Thea Mehl. Hun er prosjektleder for designutmerkelser i Norsk design- og arkitektursenter, som står bak prisene.

 

DSS, Creuna og Making Waves er også nominert til prisen Design for alle, som deles ut senere på kvelden.

 

Utdatert nettside ble demokratisk problem

Siden 1995 har Norge vært én av få nasjoner med ett samlet nettsted for regjeringen og alle departementene. Imidlertid begynte disse sidene, som gjennomgikk større moderniseringer i 2000 og 2007, å bli både gammeldagse og upraktiske. De tilfredsstilte heller ikke nye krav til universell utforming. Noe måtte gjøres.

 

– Regjeringen.no skal være hovedkilden til informasjon fra regjering til befolkningen, og derfor er det svært viktig at den er oversiktlig og forståelig for brukere med svært varierende kunnskapsnivå og datainnsikt, sier Petter Thorsrud, seniorrådgiver i informasjonsforvaltningsavdelingen ved Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

 

En grundig innsiktsfase avdekket at gamle regjeringen.no egentlig bare fungerte tilfredsstillende for såkalte ekspertbrukere, altså de som kjenner politiske prosesser og terminologi. For befolkningen forøvrig var nettstedet ikke et godt sted å orientere seg om politiske prosesser, og det stimulerte i hvert fall ikke til økt demokratisk deltakelse.

 

– Den gamle løsningen var utdatert både teknisk og visuelt. Sidene hadde store mangler når det gjaldt tilgjengelighet og brukeropplevelse, og det var påtrengende med en ny løsning som kunne dekke disse behovene, sier Thorsrud.

 

350 000 sider og 250 redaktører

DSS hentet inn ekstern hjelp fra Creuna og Making Waves i prosjektet. Strenge designprinsipper ble etablert tidlig i arbeidet: Det nye nettstedet skulle være lett å bruke med innhold tilpasset målgruppene, det skulle tilrettelegge for deltakelse i politiske prosesser og dessuten være enkelt å utvikle videre.

 

Regjeringen.no er et ekstremt innholdstungt nettsted, med over 350 000 enkeltsider og -dokumenter, noen mer enn 20 år gamle. Det har derfor blitt lagt ned stor innsats i å designe og utvikle gode søkefunksjoner og løsninger for lesing av lange dokumenter og håndtering av blant annet høringsrunder og saksganger.

 

Det måtte også tas hensyn til de over 250 publisererne, redaktørene og administratorene som jobber opp mot regjeringen.no. Derfor har løsningen fått et oppdatert publiseringsgrensesnitt som sparer tid og sørger for at innholdet som legges ut har en enhetlig utforming.

 

– Vi gjennomførte en rekke brukertester gjennom hele utviklingsfasen. Disse førte til mange forbedringer. Tilbakemeldingene fra både departementene og sluttbrukerne var gode, og løsningen scorer høyt når det gjelder universell utforming, sier Thorsrud.

 

Senker terskelen for politisk deltakelse

Nye regjeringen.no ble lansert i desember 2014, og er et radikalt forbedret nettsted med en moderne og seriøs fremtoning. Blant nyskapingene er en løsning for innsending av høringssvar som senker terskelen for folks deltakelse i politiske prosesser.

 

En ny video- og nett-tv-løsning gir departementene bedre mulighet til å vise fram sitt arbeid til befolkningen, mens et pedagogisk og vennlig formspråk gjør store mengder med innhold mer tilgjengelig. Alt av unødvendige grafiske elementer er blitt luket vekk, fontene er store og lettleste, og farger gjør det lett å finne fram i funksjoner og innhold. Løsningen fungerer dessuten på alle slags flater, fra smarttelefon til stor skjerm.

 

– Den nylanserte regeringen.se har mange av de samme visuelle og funksjonelle trekkene som vår løsning. Det tar vi som et kompliment. Vi er også svært stolte og glade over at vi belønnes med Merket for god design, etter at vi uten hell søkte om merket for 2007-inkarnasjonen av regjeringen.no, sier Thorsrud.

(Pressenytt)

 

* Transform 2016 streames i sin helhet på doga.no fra klokken 10.00 onsdag 27. april. Priser og utmerkelser deles ut etter kl 18.00.

 

 

Kontaktpersoner:

* Norsk design- og arkitektursenter, prosjektleder Thea Mehl, mobil 413 09 819

* Norsk design- og arkitektursenter, prosjektkoordinator Ann Kristin Godager, mobil 911 77 879

* Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, seniorrådgiver i informasjonsforvaltningsavdelingen Petter Thorsrud, mobil 971 59 527

 

 

FAKTABOKSER:

 

Merket for god design:

* En utmerkelse som deles ut hvert år av Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) på Transform 2016, tidligere Designdagen

* Anerkjenner vellykket bruk av design i innovasjonsprosjekter

* Bedrifter og designbyrå hedres for produkter eller løsninger som de har utviklet i fellesskap

* I år var det 150 søkere

* 27. april mottar 34 av disse Merket for god design

* Av disse er tre nominert til Hedersprisen for god design

* Mer informasjon om Merket for god design: http://www.doga.no/merket

 

 

Bildetekst:

DSS, Making Waves og Creuna mottok Merket for god design for regjeringen.no. Foto: DSS

 

Merk:

Øyeblikkelig etter at utmerkelsene har blitt delt ut vil det legges ut bilder, jurykjennelser og annen informasjon her:

http://doga.no/merket/interaksjonsdesign/regjeringen-no

 

Når utmerkelsene har blitt delt ut vil det også legges ut filmer om mottaker her:

https://vimeo.com/164236090

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak regjeringen1.jpg 11,44 kB (1920x1080)
Bilde - vedlegg til sak regjeringen2.jpg 3,00 kB (1920x1080)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 27.04.2016 18:51
Teknisk løsning ZEVS AS