presseticker

Skip to main content

Norske Trump-tilhengere grønnere enn sitt rykte

  Publisert: 02.11.2016 06:40 - av  Henning Poulsen

Miljøengasjerte og USA-interesserte Vibeke Andresen kildesorterer gjerne avfallet sitt. Hun er ikke Trump-tilhenger. Foto: Johnny Syversen

Oslo: Presidentkandidat Donald Trump tror global oppvarming er en konspirasjon og ønsker å legge ned den amerikanske miljøvernetaten. Likevel er norske Trump-tilhengere jevnt over ganske miljøbevisste og dessuten flittige kildesorterere, viser en ny undersøkelse.

72 prosent av nordmenn som holder med Trump i den amerikanske valgkampen oppgir at de kildesorterer mesteparten av avfallet sitt, mot 76 prosent av Hillary Clintons norske tilhengere. Det kommer fram i en landsdekkende undersøkelse YouGov har gjort for Grønt Punkt Norge.

 

– Resultatet av vår litt uhøytidelige undersøkelse viser at folk flest i Norge er opptatt av kildesortering og hva de kan gjøre for miljøet, uavhengig av hvordan de ser på den kanskje mest polariserte amerikanske valgkampen i moderne tid. Det synes jeg er svært oppløftende, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge.

 

Kildesortering for alle

Arild Hermstad, leder for Framtiden i våre hender, mener svarene i undersøkelsen indikerer at miljøbevissthet ikke handler så mye om høyre-venstre-aksen i politikken.

 

– At norske Trump-tilhengere er like flinke som andre til å kildesortere viser at dette er en miljøhandling som har blitt en standard. Folk gjør ofte det som er miljøvennlig, uavhengig av politisk syn, når forholdene ligger til rette for det, sier Hermstad.

 

10% ville stemt Trump

I undersøkelsen som ble gjennomført i forrige uke (uke 43) svarer 10 prosent av respondentene i det landsdekkende utvalget at de ville stemt på den republikanske kandidaten Donald Trump dersom de var stemmeberettiget ved årets presidentvalg i USA. 75 prosent ville stemt på demokraten Hillary Clinton.

 

Jan Arild Snoen, kommentator i det liberalkonservative tidsskriftet Minerva, påpeker at mye av Trump-støtten i Norge er å finne blant dem som vanligvis ikke er spesielt opptatt av miljøvern. Han er derfor litt overrasket over funnene i undersøkelsen.

 

– Jeg hadde kanskje trodd at forskjellene var større, men dette reflekterer nok at det som først og fremst karakteriserer Trump-tilhengerne i Norge er at de er veldig opptatt av innvandring og muslimer. Hva Trump mener om miljøvern spiller liten rolle for dem, sier Snoen.

 

Mener de er grønnere enn snittet

Undersøkelsen viser at det både i Clinton- og Trump-leiren i Norge er mange som mener at de er mer miljøbevisste enn en tenkt gjennomsnittsnordmann. 28 prosent av Trump-tilhengerne og hele 40 prosent av Clintons tilhengere gir uttrykk for dette. Ytterligere 44 prosent av Trump-tilhengerne og 46 prosent av Clinton-tilhengerne mener de ligger omtrent på snittet.

 

Den republikanske presidentkandidaten Donald Trump har i valgkampen gjentatte ganger erklært at han tror global oppvarming er en kinesisk konspirasjon mot amerikansk næringsliv. Han har også tatt til ordet for å legge ned den føderale miljøvernetaten EPA og avskaffe et stort antall lover og reguleringer knyttet til ren luft og rent vann.

 

– Det er langt mer vanlig i USA enn i Norge å tro at klimaendringene ikke er menneskeskapte, og særlig er det slik blant Trumps velgere. Synet på kildesortering er ikke nødvendigvis det samme, men det er rimelig å tro at hans amerikanske velgere ikke er spesielt "grønne", sier Snoen.

(Pressenytt)

 

 

 

Bildetekst:

Miljøengasjerte og USA-interesserte Vibeke Andresen kildesorterer gjerne avfallet sitt. Hun er ikke Trump-tilhenger. Foto: Johnny Syversen

 

 

Kontaktperson:

* Grønt Punkt Norge, kommunikasjonsrådgiver Terje Elvsaas, mobil 934 80 683

Grønt Punkt Norge:
  • Grønt Punkt Norge sikrer finansiering av returordninger for plast-, metall- og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.
  • Selskapet drifter også returordningene for plastemballasje, drikke- og emballasjekartong.
  • Grønt Punkt Norge eies av materialselskapene, og er et nonprofit-selskap med mål om å få alle bedrifter til å ta miljøansvar for den emballasjen de sender ut på markedet.
Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak 092A7709.jpg 19,57 kB (5528x3691)
Bilde - vedlegg til sak 092A7692.jpg 4,16 kB (5760x3840)
Bilde - vedlegg til sak 092A7590.jpg 3,85 kB (5045x3790)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Grønt Punkt, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 02.11.2016 06:40
Teknisk løsning ZEVS AS