presseticker

Skip to main content

Nordmenn sier ja til offentlig digitalisering

  Publisert: 20.12.2016 13:08 - av  Henning Poulsen
Oslo: Nordmenn er langt mer positive til digitaliseringen av offentlig sektor enn hva som er tilfelle blant innbyggere i andre land. Det viser en omfattende europeisk undersøkelse.

I en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos for Sopra Steria svarer ni av ti nordmenn at de er positive til at det offentlige i økende grad bruker teknologi og internett til å kommunisere med innbyggerne. En slik oppslutning rundt digitalisering eksisterer ikke blant innbyggerne i de andre landene i undersøkelsen.

 

– Blankofullmakt til Sanner

– Dette er så nært moderniseringsminister Jan Tore Sanner kommer en folkelig blankofullmakt om å øke digitaliseringstempoet i offentlig sektor. Mange opplever utvilsomt at de får hverdagen sin forenklet i forbindelse med for eksempel utfylling av selvangivelsen. Folk flest ser at det er i deres interesse at digitaliseringen og moderniseringen av offentlig sektor fortsetter, sier Bjørn Rollheim, direktør for offentlig sektor i Sopra Steria.

 

I undersøkelsen kommer det frem at franskmenn og tyskere under 35 år er betraktelig mer skeptiske til digitalisering enn hva tilfellet er blant nordmenn over 60 år, viser funnene i undersøkelsen.

 

– Det virker kanskje rart at toneangivende land som Tyskland og Storbritannia kommer så langt bak oss, men den jevne nordmann er nok en god del mer oppdatert på teknologi enn hva tilfellet er blant europeere flest. I en årrekke har vi ligget oppe i verdenstoppen når det gjelder bruk av personlig teknologi, sier Rollheim.

 

Mens ni av ti nordmenn er positive til offentlig digitalisering, er det bare om lag syv av ti tyskere og franskmenn ønsker en videre digitalisering av offentlig sektor i sitt land. Tilslutningen er noe høyere i Storbritannia.

 

Advarer mot overvurdering

Walter Qvam i det nylanserte Toppindustrisenteret, et kompetansesenter på digitalisering, påpeker at det høye velstandsnivået i befolkningen har gjort det mulig for folk flest å ta i bruk ny teknologi raskt. Dessuten har vi råd til å holde høy utskiftningstakt.

 

– Den norske forbrukeren er en avansert teknologibruker. Likevel ligger ikke digitaliseringsnivået og - infrastrukturen i det offentlige spesielt langt fremme. Selv om for eksempel Altinn var banebrytende i sin tid, er det nå andre land som har betydelig mer utbygde løsninger som integrerer flere funksjoner. Jeg tror at vi overvurderer nivået i Norge, sier Qvam.

 

75 prosent av de norske respondentene vurderer offentlig sektors bruk av digitale verktøy i dag som «avansert». 70 prosent av franskmennene, 64 prosent av britene og bare 53 prosent av tyskerne gir den samme oppslutningen om nivået i sine land. Et befolkningsrepresentativt utvalg på 1000 personer fra hvert land deltok i undersøkelsen.

(Pressenytt)

 

FAKTABOKS

Dette mener vi om digitalisering

* Andel som mener bruken av digitale verktøy i offentlig sektor er avansert:

Norge 75%, Frankrike 70%, Storbritannia 64%, Tyskland 53%

 

* Andel som mener digitaliseringen av offentlig sektor bør prioriteres fremover:

Norge 89%, Storbritannia 74%, Frankrike 70%, Tyskland 68%

 

* Andel som er villig til å endre sine personlige vaner for å ta i bruk nye offentlige digitale tjenester:

Norge 88%, Frankrike 88%, Tyskland 83%, Storbritannia 83%

 

* Andel som ønsker en felles europeisk standard på offentlig digitalisering av for eksempel jobbsøkeverktøy, helsekort mm.

Norge 67%, Tyskland 60%, Frankrike 54%, Storbritannia 34%

 

(Kilde: Digital Government Barometer – Ipsos/Sopra Steria)

 

 

 

 

Kontaktperson:

* Sopra Steria, Director Marketing and Communication Scandinavia, Kristin Blix-Elton, mobil 970 28 616

 

 

 

 

Om Sopra Steria

Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsulentselskap med en av markedets mest omfattende tjenesteporteføljer innen digitalisering. Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift. Sopra Steria bistår store private og offentlige organisasjoner i Skandinavia med å ta et digitalt lederskap innen sin bransje. Selskapet har 38 000 medarbeidere i 20 land, og hadde proformaomsetning på 34 milliarder kroner i 2015.

 

I Skandinavia sørger 1300 medarbeidere for en årlig omsetning på 1,8 milliarder kroner.

Les mer på www.soprasteria.no

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Pan-European-survey-public-sector_600px-03.jpg 17,87 kB (2500x1250)
Bilde - vedlegg til sak NO_Pan-European-survey-public-sector_600px-02-02.jpg 2,30 kB (2500x1250)
Bilde - vedlegg til sak NO_Pan-European-survey-public-sector_infographic-02-02.jpg 4,00 kB (4000x16020)

Last ned

en presentasjon av Sopra Sterias digitaliseringsbarometer her.


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 20.12.2016 13:08
Teknisk løsning ZEVS AS