presseticker

Skip to main content

Merket for god design 2015:

Kutter ventelister og skjemavelde med design

  Publisert: 16.04.2015 07:00 - av  Henning Poulsen

Oslo universitetssykehus og Designit mottok Merket for god design for brystkreftprosjektet. Foto: Designit

Husbanken og Sopra Steria mottok Merket for god design for eSøknad bostøtte. Foto: Husbanken

Oslo: Husbanken og Sopra Steria har laget et elektronisk søknadsskjema som kan spare 50 000 byråkrattimer. Oslo universitetssykehus og Designit har redusert ventetiden for utredning av brystkreft med 90 prosent. Nå hedres de med Merket for god design.

Onsdag ettermiddag mottok Husbanken og Oslo universitetssykehus den ettertraktede designutmerkelsen på Norsk design- og arkitektursenter (DOGA). Utdelingen skjedde på Designdagen, landets viktigste møteplass for designbransjen, næringsliv og offentlig sektor. Oslo universitetssykehus var også nominert til Hedersprisen for god design.

 

– Bruk av designkompetanse kan løse store og viktige samfunnsoppgaver på en bedre måte. Både Husbanken og Oslo universitetssykehus har brukt design for å skape innovative og brukervennlige tjenester til glede for både samfunnet og det enkelte individ, sier Thea Mehl. Hun er prosjektleder for designutmerkelser i Norsk design- og arkitektursenter, som står bak prisene.

 

Husbanken: Kan spare 50 000 timer

Inntil i fjor høst var bostøtteordningen til Husbanken fremdeles blant de store statlige støtteordningene som ikke hadde tatt det digitale steget. Søknadsprosessen var papirbasert, tidkrevende og kostbar. Nå har Husbanken fått en ny og banebrytende elektronisk søknadsløsning som gjør livet lettere for bostøttesøkere, kommunale saksbehandlere og Husbanken selv.

 

– Vi håper å spare 50 000 saksbehandlingstimer på bostøttesøknader årlig. Målet er at innen fem år skal 90 prosent av søkerne ha gått over til å benytte seg av den elektroniske løsningen, forteller Anne-Brit Elvestad, seniorrådgiver i systemseksjonen i Husbanken.

 

Brukertester ga viktig innsikt

Bostøtte er et viktig virkemiddel for å sikre at personer med lave inntekter og høye boutgifter har en høvelig bolig. Hvert år utbetaler Husbanken rundt tre milliarder kroner til 150 000 personer som har under 210 000 kroner i årsinntekt. Blant søkerne finner vi innvandrere, personer med nedsatte funksjonsevner og personer som er i en vanskelig situasjon.

 

Husbanken så behovet for å bevege seg bort fra kompliserte papirskjemaer, og satt i gang et tverrfaglig utviklingsprosjekt for å lage en elektronisk, universelt utformet løsning. I litt over ett år jobbet Husbankens egne fagfolk og utviklere med systemutviklere og interaksjonsdesignere fra konsulentselskapet Sopra Steria. Også andre konsulentselskaper bidro på systemutviklingssiden.

 

– Vi utførte jevnlige brukertester, både med saksbehandlere og reelle brukere. Herfra fikk vi viktig innsikt som har formet design, interaksjon og språk, sier Elvestad.

 

Husbankens «eSøknad bostøtte» ble lansert høsten 2014, og byr på en rekke nyskapinger som gjør livet lettere for både søker og saksbehandler. Blant annet innhenter den automatisk informasjon om søkeren fra offentlige, eksterne registre, som Folkeregisteret, Statens kartverk og Skatteetaten. På den måten slipper søkeren selv å lete opp informasjon som allerede ligger registrert.

 

Ta bilde med mobil og last opp

– Siden ikke alle brukerne har datamaskin, satset vi på å utvikle en spesielt mobilvennlig løsning. eSøknad bostøtte fungerer like godt på alle plattformer. Noe er likevel faktisk enklest på mobil, for eksempel opplasting av dokumentasjon. Det er bare å knipse et bilde av leiekontrakten med mobilkameraet og legge det rett inn i søknaden, forteller Elvestad.

 

Under et halvt år etter lansering er eSøknad bostøtte en udiskutabel suksess. Bruken har mer enn doblet seg de siste månedene og tilbakemeldingene er gode både fra saksbehandlere og søkere. Nå er Husbanken i gang med å utvikle en lignende elektronisk løsning for startlån der det trekkes mye på erfaringene som ble gjort med bostøtteprosjektet.

 

Oslo universitetssykehus: Kuttet kreftkøen

Tidligere kunne det ta 12 uker fra en kvinne fikk påvist kul i brystet, til mistanken om kreft ble avvist eller bekreftet av Oslo universitetssykehus. Nå ligger responstiden på under én arbeidsuke takket være et grensesprengende og internasjonalt bejublet designdrevet innovasjonsprosjekt.

 

– Vi fikk faktisk presset ventetiden helt ned mot 48 timer, men da møtte vi motstand fra uventet hold. Det gikk faktisk for fort i svingene for mange pasienter, så vi endte opp med ventetid på i underkant av én uke i snitt, forteller dr. med. Andreas Moan ved Oslo universitetssykehus, som ledet utviklingsprosjektet.

 

Stilte nødvendige spørsmål

Fagmiljøene på de to brystkreftavdelingene ved Ullevål sykehus og Radiumhospitalet jobbet ikke spesielt godt sammen. Dårlig kommunikasjon og mangel på standardisert behandling rammet dem de skulle hjelpe, nemlig pasientene. Et internt forsøk på å legge om rutinene havarerte.

 

Så, i 2012, bestemte fagmiljøene seg for å angripe problemet fra en helt ny vinkel. Gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) fikk universitetssykehuset 800 000 kroner i støtte for å gå i gang med et pilotprosjekt tuftet på designmetodikk. Oppdraget ble lagt ut på anbud, og Designit ble valgt som designpartner.

 

– Når flere fagpersoner fra ulike felt skal jobbe sammen, møter man mange forskjellige virkelighetsforståelser. Ofte kan det gå på prestisjen løs. Designerne hadde fordelen av å kunne nærme seg problemstillingen fra utsiden. De stilte alle de ”dumme” og nødvendige spørsmålene. I stedet for å gi oss svarene, fisket de dem ut av oss, sier Moan.

 

Satte pasienten i sentrum

Pasientene ble satt i sentrum for hele prosjektet. Gjennom dybdeintervjuer med pasienter og helsepersonell og observasjoner av arbeidsrutiner og ansvarsfordeling, ble både behov og mangler kartlagt. Disse ble presentert på en måte alle kunne enes om, og førte til at mange misforståelser ble oppdaget og unngått.

 

– Vi trodde vi hadde en felles forståelse på tvers av fagområdene, men etter hvert som designerne tegnet ut det vi snakket om skjønte vi at vi ofte kommuniserte forbi hverandre, forklarer Moan.

 

Spesielt to tilbakemeldinger fra pasientene ble en øyeåpner for alle som jobbet med prosjektet: «Mitt første møte med helsevesenet var negativt» - og «Det gikk bra da jeg først fikk kreftdiagnosen», sa flere av kvinnene som ble intervjuet.

 

– Hvorfor ventet vi egentlig med å være imøtekommende og omsorgsfulle til etter at kreften ble oppdaget? Hvorfor følte ikke pasienten seg ivaretatt fra første henvendelse? Denne innsikten endret hele prosjektet, forteller Moan.

 

Designjuryen er svært imponert over de håndfaste resultatene som er oppnådd: «Oslo universitetssykehus har på en forbilledlig måte standardisert og forenklet en kompleks og uoversiktlig tjeneste. Det å involvere brukere fra begynnelsen av, innføre nye rutiner og etablere nye roller og kontaktpunkter er innovative grep som har gitt mer forutsigbarhet og styrket tjenestens legitimitet», står det i jurykjennelsen.

 

Designsuksess med ringvirkninger

Resultatet av det brukersentrerte prosjektet er mer ansvarliggjorte medarbeidere, bedre samarbeid mellom fagområdene og en standardisert pasientreise. I tillegg har prosjektet gjort at samarbeidet med private aktører har blitt bedre, slik at tilbudet til pasientene blir enda bedre. Og viktigst av alt: Etter lanseringen høsten 2013 har ventetiden gått ned fra inntil 12 uker til under én uke – og holdt seg der!

 

Suksessprosjektet har også fått ringvirkninger både nasjonalt og internasjonalt. En rekke nye designdrevne prosjekter er blitt startet opp og trekker nå på erfaringene som er gjort ved Oslo universitetssykehus. Og i februar i år mottok Designit to priser under den internasjonale designkonkurransen IxDA Awards i San Fransisco for resultatene de skapte sammen med Oslo universitetssykehus.

Prosjektet ble også nominert til Hedersprisen for god design 2015.
(Pressenytt)

 

 

* Designdagen 2015 streames på doga.no fra klokken 09.00 onsdag 15. april. Priser og utmerkelser deles ut på ettermiddagen.

 

 

Kontaktpersoner:

* Norsk design- og arkitektursenter, prosjektleder Thea Mehl, mobil 413 09 819

* Husbanken, seniorrådgiver Anne-Brit Elvestad, mobil 901 09 108

* Helse- og omsorgsdepartementet – Nasjonal helse- og sykehusplan, spesialrådgiver dr. med Andreas Moan, mobil 950 55 441

* Sopra Steria, Marketing and Communication Director Scandinavia – Kristin Blix-Elton, mobil 970 28 616* Designit Oslo, administrerende direktør Christian Søgaard, mobil 959 39 814

* Norsk design- og arkitektursenter, kommunikasjonsansvarlig Line Aandal Røijen, mobil 911 74 639

 

 

Bildetekst:

Oslo universitetssykehus og Designit mottok Merket for god design for brystkreftprosjektet. Foto: Designit

 

Husbanken og Sopra Steria mottok Merket for god design for eSøknad bostøtte. Foto: Husbanken

Merket for god design:

* En utmerkelse som deles ut hvert år av Norsk design- og arkitektursenter

* Anerkjenner vellykket bruk av design i innovasjonsprosjekter

* Bedrifter og designbyrå hedres for produkter eller løsninger som de har utviklet i fellesskap

* I år var det 128 søkere

* 15. april mottok 43 av disse Merket for god design

* Av disse var fire nominert til Hedersprisen for god design

* Mer informasjon om Merket for god design: http://www.doga.no/merket

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 16.04.2015 07:00
Teknisk løsning ZEVS AS