presseticker

Skip to main content

DOGA-merket 2017:

Hyller tre offentlige utviklingsprosjekter

  Publisert: 15.11.2017 13:58 - av  Henning Poulsen
Oslos renovasjonsetat setter ny standard for gjenbruksstasjoner i boligområder. Stavangers innbyggere har fått et nytt landemerke og samlingssted. Bymiljøetatens langbord skaper liv i tomme oslogater. Nå får de utmerkelsen DOGA-merket 2017.

De prestisjefylte utmerkelsene deles ut onsdag ettermiddag på Design og arkitektur Norge (DOGA) i Oslo.

 

Skapte samlingspunkt i Stavanger

Byggingen av Håhammaren bro og turvei på Madlasandnes belønnes også med DOGA-merket 2017. Merket går både til Stavanger kommunes fagavdeling for park og vei, og til leverandørene Multiconsult, Sweco Norge og Lyse. Prosjektet har lykkes med å koble sammen turveisystemet i Hafrsfjord og har skapt et landemerke og et samlingssted for turgåere og lokalbefolkning.

 

Om Håhammaren-prosjektet skriver juryen følgende i sin kjennelse:

 

«Her har man tatt hverdagslandskapet på alvor og konsentrert seg om å fremheve det, i stedet for å prøve å forskjønne det. Dette er en svært vellykket kultivering av et

flott landskap, som vitner om god forståelse for stedets egenart og en vilje til å ikke velge minste motstands vei.»

 

Langbord tar oslogata tilbake

I sommer var det gatefest i Kvadraturen. Da fikk nysgjerrige oslofolk stifte bekjentskap med “Langbordet”, et uvanlig samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten og studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. De urbane multifunksjonsmøbler utnytter utearealer som er frigitt i forbindelse med Bilfritt byliv.

Juryen kaller “Langbordet” et veldig sympatisk og smart prosjekt:

 

«Selve formen er godt dimensjonert, og valget av grovt tømmer som materiale kler bygatenes røffe struktur og tilfører dem et nytt organisk innhold. Dette er byutvikling med små midler. At prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom studenter og profesjonelle fra ulike disipliner, gjør bidraget bare enda sterkere,» heter det i jurykjennelsen.

 

Gjør gjenbruk attraktivt på vestkanten

Da Renovasjonsetaten i Oslo skulle opprette en innendørs gjenbruksstasjon på Smestad, hadde de to ønsker: Å ikke være til ulempe for de som bor i område, og samtidig gi besøkende en ny og positiv opplevelse. Derfor søkte de hjelp hos Longva arkitekter og Grindaker Landskapsarkitekter. Juryen er svært imponert over sluttresultatet - ikke minst hvordan prosjektet har balansert en rekke utfordringer, som støy, trafikk og estetikk:

 

«Det er imponerende at man ikke bare har skapt et funksjonelt og praktisk sted å kvitte seg med avfall, men også et estetisk tiltalende bygg som føyer seg fint inn i omgivelsene. Dette er et godt eksempel på hvordan god arkitektur kan heve statusen til et bruksbygg av denne typen og gjøre det til en attraktiv arbeidsplass og et sted du faktisk får lyst til å dra til,» står det i jurykjennelsen.

 

Løfter fram de beste

DOGA-merket, som inntil i fjor het Merket for god design, deles ut årlig til norske arkitektur- og designprosjekter. Utmerkelsen løfter fram virksomheter og utøvere som har samarbeidet om innovative prosjekter der design og arkitektur skaper samfunns-, miljømessige eller økonomiske verdier.

 

– I år mottok vi nesten 300 søknader til DOGA-merket, og så mange som 49 tilfredsstilte de høye kravene som juryen stiller. Årets mottakere er forbilder og gode bevis på hvor høyt nivå design- og arkitekturfagene holder i Norge, sier Thea Mehl, prosjektleder for DOGAs priser.

 

Design og arkitektur Norge (DOGA) er stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur og fasiliterer samarbeid mellom utøvere og virksomheter, eksperimenterer med nye løsninger og formidler innsikt og læring.

(Pressenytt)

 

Fagprogram og prisutdeling strømmes direkte på Doga.no fra klokken 12.30 på onsdag.

 

Mer informasjon om arrangementet og utmerkelsene her: https://doga.no/kalender/doga-merket-2017/

 

 

Kontaktpersoner:

* Renovasjonsetaten, Britt Helene Krokum, tlf. 23 48 36 57

* Bymiljøetaten, Ragnhild Batseba Ødegaard Skaugen, mobil 970 27 600

* Stavanger kommune – Park og vei, Ingjerd Bratterud, tlf. 51 50 75 80

* Design og arkitektur Norge, prosjektleder Thea Mehl, mobil 413 09 819

* Design og arkitektur Norge, senior kommunikasjonsrådgiver Line Aandal Røijen, mobil 911 74 639

 

 

Bildetekster:

Renovasjonsetaten i Oslo har fått DOGA-merket 2017 for gjenbruksstasjonen på Smestad. Foto: Ivan Brodey

 

Håhammaren bro og turvei på Madlasandnes belønnes også med DOGA-merket 2017.

 

Bymiljøetaten får DOGA-merket 2017 for «Langbordet».

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Smestad_02 renovasjonsetaten.jpg 5,46 kB (4263x5635)
Bilde - vedlegg til sak Langbordet.jpg 4,39 kB (3456x2304)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 15.11.2017 13:58
Teknisk løsning ZEVS AS