presseticker

Skip to main content

Merket for god design 2015:

Hedres for å effektivisere offentlige tjenester – SPERREFRIST TIL KL 18.00 I DAG

  Publisert: 15.04.2015 07:28 - av  Henning Poulsen

Husbanken og Sopra Steria mottar Merket for god design for eSøknad bostøtte. Foto: Husbanken

Posten Norge og Shortcut fikk Merket for god design for å ha laget en ny app til postbudet. Foto: Nils Midtbøen

Oslo: Husbanken og Sopra Steria har laget et elektronisk søknadsskjema som kan spare 50 000 byråkrattimer. Posten Norge og Shortcut har utviklet en mobilapp som digitaliserer postbudets hverdag. Nå hedres de med Merket for god design.

Onsdag ettermiddag mottok Posten Norge og Husbanken den ettertraktede designutmerkelsen på Norsk design- og arkitektursenter (DOGA). Utdelingen skjedde på Designdagen, landets viktigste møteplass for designbransjen, næringsliv og offentlig sektor.

 

– Bruk av designkompetanse har blitt en nødvendighet for å lykkes nesten uavhengig av hvilken bransje du er i og hvilke målgrupper du retter deg imot. Mottakerne av Merket for god design 2015 viser at de kan løse samfunnsutfordringer og skape innovative, lønnsomme produkter og tjenester, sier Thea Mehl. Hun er prosjektleder for designutmerkelser i Norsk design- og arkitektursenter, som står bak prisene.

 

Posten Norge: Postapp i toppklasse

Før måtte postbudet slå opp i en omfattende papirrapport for å få fullstendig oversikt over hvilke brev som skulle i hvilken postkasse, særlig når postkassen var dårlig merket. Adresseoppdateringer og andre viktige beskjeder ble også formidlet på papir. Postbudet har nå tatt steget inn i den digitale tidsalder og fått ruteboken på telefonen.

 

– Vi har laget en app i toppklasse. Den er rik på funksjonalitet, men oppleves likevel som brukervennlig, nyttig og lett å lære. Videre bidrar den til å effektivisere postbudets hverdag. Her har design spilt en svært viktig rolle, sier Hanne Rennemo Andreassen, som var it-prosjektleder i prosjektet.

 

Skjerpet konkurranse

Siden 1999 har brevvolumet i Norge falt med 47 prosent. På markedet for uadressert reklame er konkurransesituasjonen skjerpet. Derfor må Posten Norge jobbe mer effektivt enn før. Det ble bestemt at den papirbaserte ruteboken til postbudene skulle oppgraderes.

 

Med på laget var designbyrået Shortcut, som satte seg som mål at sluttproduktet måtte være godt nok til å kunne bli postbudets beste venn. Sammen med Posten Norges egen it-avdeling og forretningsutviklere skred de til verks. Brukerinvolvering var en sentral del av prosjektet.

 

– Vi involverte postbudene fra den første skissen ble tegnet, og vi hadde egne kontrollgrupper for å gjennomføre brukertester underveis i utviklingen. Slik ble vi sikre på at vi utviklet et verktøy som faktisk ville bli nyttig for postbudene, sier Andreassen.

 

Verdensnyhet

Resultatet er mobilappen «Rutebok», en verdensnyhet i den forstand at ingen andre nasjonale postvirksomheter bruker konsumentteknologi til brevdistribusjon slik Posten Norge gjør. Appen lar postbudet motta og rapportere tilbake om forhold som påvirker dagens postrute. Postbudets vedlikehold av ruteinformasjon øker kvaliteten i både brevsorteringen og adresseendringstjenester. Postbudet kan også sende meldinger til sin lokale leder og raskt få svar.

 

Siden postbudets hverdag tidligere ikke har vært spesielt digital er brukergrensesnittet lagt opp mest mulig intuitivt. Menyvalgene har stor skrift og tydelige symboler, noe som også gjør appen lettere å bruke under krevende værforhold. Fargekoder gjør det enklere å navigere i løsningen.

 

13 millioner færre utskrifter

– Da vi gjennomførte pilottesting i fjor sommer var interessen så høy at vi måtte ha loddtrekning for å avgjøre hvor applikasjonen skulle testes. Det er det ikke ofte vi opplever med it-prosjekter, forteller Andreassen.

 

Løsningen ble rullet ut i hele Norge i fjor høst, og Posten Norge har merket en betydelig effekt både i postsortering og i leveransekvalitet. – Over 7000 medarbeidere med stort spenn i både alder og erfaring har fått smarttelefon og lært seg å bruke appen. At dette fungerer i praksis hver eneste postdag er bevis på at vi har lykkes med funksjonalitet og design, sier Andreassen.

 

I tillegg til at flere brev kommer fram på riktig sted til riktig tid, bidrar appen til å spare miljøet for 13 millioner papirutskrifter hvert eneste år.

 

Husbanken: Kan spare 50 000 timer

Inntil i fjor høst var bostøtteordningen til Husbanken fremdeles blant de store statlige støtteordningene som ikke hadde tatt det digitale steget. Søknadsprosessen var papirbasert, tidkrevende og kostbar. Nå har Husbanken fått en ny og banebrytende elektronisk søknadsløsning som gjør livet lettere for bostøttesøkere, kommunale saksbehandlere og Husbanken selv.

 

– Vi håper å spare 50 000 saksbehandlingstimer på bostøttesøknader årlig. Målet er at innen fem år skal 90 prosent av søkerne ha gått over til å benytte seg av den elektroniske løsningen, forteller Anne-Brit Elvestad, seniorrådgiver i systemseksjonen i Husbanken.

 

Brukertester ga viktig innsikt

Bostøtte er et viktig virkemiddel for å sikre at personer med lave inntekter og høye boutgifter har en høvelig bolig. Hvert år utbetaler Husbanken rundt tre milliarder kroner til 150 000 personer som har under 210 000 kroner i årsinntekt. Blant søkerne finner vi innvandrere, personer med nedsatte funksjonsevner og personer som er i en vanskelig situasjon.

 

Husbanken så behovet for å bevege seg bort fra kompliserte papirskjemaer, og satt i gang et tverrfaglig utviklingsprosjekt for å lage en elektronisk, universelt utformet løsning. I litt over ett år jobbet Husbankens egne fagfolk og utviklere med systemutviklere og interaksjonsdesignere fra konsulentselskapet Sopra Steria. Også andre konsulentselskaper bidro på systemutviklingssiden.

 

– Vi utførte jevnlige brukertester, både med saksbehandlere og reelle brukere. Herfra fikk vi viktig innsikt som har formet design, interaksjon og språk, sier Elvestad.

 

Husbankens «eSøknad bostøtte» ble lansert høsten 2014, og byr på en rekke nyskapinger som gjør livet lettere for både søker og saksbehandler. Blant annet innhenter den automatisk informasjon om søkeren fra offentlige, eksterne registre, som Folkeregisteret, Statens kartverk og Skatteetaten. På den måten slipper søkeren selv å lete opp informasjon som allerede ligger registrert.

 

Ta bilde med mobil og last opp

– Siden ikke alle brukerne har datamaskin, satset vi på å utvikle en spesielt mobilvennlig løsning. eSøknad bostøtte fungerer like godt på alle plattformer. Noe er likevel faktisk enklest på mobil, for eksempel opplasting av dokumentasjon. Det er bare å knipse et bilde av leiekontrakten med mobilkameraet og legge det rett inn i søknaden, forteller Elvestad.

 

Under et halvt år etter lansering er eSøknad bostøtte en udiskutabel suksess. Bruken har mer enn doblet seg de siste månedene og tilbakemeldingene er gode både fra saksbehandlere og søkere. Nå er Husbanken i gang med å utvikle en lignende elektronisk løsning for startlån der det trekkes mye på erfaringene som ble gjort med bostøtteprosjektet.

(Pressenytt)

 

* Designdagen 2015 streames på doga.no fra klokken 09.00 onsdag 15. april. Priser og utmerkelser deles ut på ettermiddagen.

 

 

 

Kontaktpersoner:

* Norsk design- og arkitektursenter, prosjektleder Thea Mehl, mobil 413 09 819

* Husbanken, seniorrådgiver Anne-Brit Elvestad, mobil 901 09 108

* Posten Norge, pressevakt, mobil 951 48 000

* Norsk design- og arkitektursenter, kommunikasjonsrådgiver Line Aandal Røijen, mobil 911 74 639

 

 

FAKTABOKSER:

 

Merket for god design:

* En utmerkelse som deles ut hvert år av Norsk design- og arkitektursenter

* Anerkjenner vellykket bruk av design i innovasjonsprosjekter

* Bedrifter og designbyrå hedres for produkter eller løsninger som de har utviklet i fellesskap

* I år var det 128 søkere

* 15. april mottar 43 av disse Merket for god design

* Av disse er fire nominert til Hedersprisen for god design

* Mer informasjon om Merket for god design: http://www.doga.no/merket

 

 

Bildetekst:

Husbanken og Sopra Steria mottar Merket for god design for eSøknad bostøtte. Foto: Husbanken

 

Posten Norge og Shortcut fikk Merket for god design for å ha laget en ny app til postbudet. Foto: Nils Midtbøen

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 15.04.2015 07:28
Teknisk løsning ZEVS AS