presseticker

Skip to main content

Design for alle-prisen 2016:

Gjør offentlige dokumenter forståelig for alle

  Publisert: 17.04.2016 13:02 - av  Dag Yngve Dahle
Oslo: Regjeringens nye nettsider er så enkle å bruke at vanskelige saker blir forståelige for alle. Nå er prosjektet nominert til Design for alle-prisen for 2016.

Nettstedet regjeringen.no er blant kandidatene til Design for alle-prisen, som deles ut på Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) 27. april.

 

Utdelingen finner sted på Transform 2016 – DOGAs arkitektur- og designdag, som er Norges viktigste møteplass for inspirasjon, nettverksbygging og faglig påfyll.

 

Brukerbehov

Prisen, som går til en av mottakerne av Merket for god design, er en honnør til virksomheter og designere som bruker inkluderende design til å utvikle løsninger tilpasset alle - uavhengig av alder og funksjonsevne.

 

– Design for alle-prisen skal gå til produkter og tjenester som kombinerer en tiltalende og nyskapende design med en funksjonalitet som gjør at flest mulig kan bruke produktet eller tjenesten. De nominerte prosjektene - som Regjeringen.no - viser bred forståelse for ulike brukeres behov og at innspill fra brukerne er benyttet i produktutviklingen, sier Tone Alexandra Larsen, fagjuryleder for Design for alle-prisen.

 

– I arbeidet med Regjeringen.no har designerne jobbet med forenkling uten å miste meningsinnhold, og åpner for deltakelse i demokratiske prosesser. De har jobbet godt med språk og lesbarhet, for eksempel av lange dokumenter, sier Larsen.

 

Utdatert nettside ble demokratisk problem

Siden 1995 har Norge vært én av få nasjoner med ett samlet nettsted for regjeringen og alle departementene. Imidlertid begynte disse sidene, som gjennomgikk større moderniseringer i 2000 og 2007, å bli både gammeldagse og upraktiske. De tilfredsstilte heller ikke nye krav til universell utforming. Noe måtte gjøres.

 

– Regjeringen.no skal være hovedkilden til informasjon fra regjering til befolkningen, og derfor er det svært viktig at den er oversiktlig og forståelig for brukere med svært varierende kunnskapsnivå og datainnsikt, sier Petter Thorsrud, seniorrådgiver i informasjonsforvaltningsavdelingen ved Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

 

En grundig innsiktsfase avdekket at gamle regjeringen.no egentlig bare fungerte tilfredsstillende for såkalte ekspertbrukere, altså de som kjenner politiske prosesser og terminologi. For befolkningen forøvrig var nettstedet ikke et godt sted å orientere seg om politiske prosesser, og det stimulerte i hvert fall ikke til økt demokratisk deltakelse.

 

– Den gamle løsningen var utdatert både teknisk og visuelt. Sidene hadde store mangler når det gjaldt tilgjengelighet og brukeropplevelse, og det var påtrengende med en ny løsning som kunne dekke disse behovene, sier Thorsrud.

 

350 000 sider og 250 redaktører

DSS hentet inn ekstern hjelp fra Creuna og Making Waves i prosjektet. Strenge designprinsipper ble etablert tidlig i arbeidet: Det nye nettstedet skulle være lett å bruke med innhold tilpasset målgruppene, det skulle tilrettelegge for deltakelse i politiske prosesser og dessuten være enkelt å utvikle videre.

 

Regjeringen.no er et ekstremt innholdstungt nettsted, med over 350 000 enkeltsider og -dokumenter, noen mer enn 20 år gamle. Det har derfor blitt lagt ned stor innsats i å designe og utvikle gode søkefunksjoner og løsninger for lesing av lange dokumenter og håndtering av blant annet høringsrunder og saksganger.

 

Det måtte også tas hensyn til de over 250 publisererne, redaktørene og administratorene som jobber opp mot regjeringen.no. Derfor har løsningen fått et oppdatert publiseringsgrensesnitt som sparer tid og sørger for at innholdet som legges ut har en enhetlig utforming.

 

– Vi gjennomførte en rekke brukertester gjennom hele utviklingsfasen. Disse førte til mange forbedringer. Tilbakemeldingene fra både departementene og sluttbrukerne var gode, og løsningen scorer høyt når det gjelder universell utforming, sier Thorsrud.

 

Senker terskelen for politisk deltakelse

Nye regjeringen.no ble lansert i desember 2014, og er et radikalt forbedret nettsted med en moderne og seriøs fremtoning. Blant nyskapingene er en løsning for innsending av høringssvar som senker terskelen for folks deltakelse i politiske prosesser.

 

En ny video- og nett-tv-løsning gir departementene bedre mulighet til å vise fram sitt arbeid til befolkningen, mens et pedagogisk og vennlig formspråk gjør store mengder med innhold mer tilgjengelig. Alt av unødvendige grafiske elementer er blitt luket vekk, fontene er store og lettleste, og farger gjør det lett å finne fram i funksjoner og innhold. Løsningen fungerer dessuten på alle slags flater, fra smarttelefon til stor skjerm.

 

– Den nylanserte regeringen.se har mange av de samme visuelle og funksjonelle trekkene som vår løsning. Det tar vi som et kompliment. Vi er også svært stolte og glade over at vi belønnes med Merket for god design, etter at vi uten hell søkte om merket for 2007-inkarnasjonen av regjeringen.no. Nominasjonen til prisen Design for alle er selvsagt ekstra stor stas, sier Thorsrud.

 

NRK Supers nye app, fosterlydsapparatet Moyo fra Laerdal Global Health og tørkepapirholderne Katrin Inclusive Dispenser fra Metsä Tissue er de andre nominerte til prisen.

(Pressenytt)

 

* Transform 2016 – DOGAs arkitektur- og designdag streames på doga.no fra klokken 09.00 onsdag 27. april. Priser og utmerkelser deles ut på ettermiddagen.

 

 

 

Kontaktpersoner:

* Norsk design- og arkitektursenter, prosjektleder Thea Mehl, mobil 413 09 819

* Norsk design- og arkitektursenter, prosjektkoordinator Ann Kristin Godager, mobil 911 77 879

* NRK, profilsjef Cecilie Lyng, mobil 906 35 397

* Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, seniorrådgiver i informasjonsforvaltningsavdelingen Petter Thorsrud, mobil 971 59 527

 

 

FAKTABOKSER:

 

Design for alle–prisen:

* En utmerkelse som deles ut hvert år av Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) på Transform 2016 – DOGAs arkitektur- og designdag, tidligere Designdagen

* Prisen går til en av mottakerne av Merket for god design det aktuelle året

* Prisen tildeles i samarbeid med Deltasenteret (Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet), og går til det prosjektet som utmerker seg innenfor universell utforming

* I år er det fire nominerte prosjekter til prisen

* 27. april deles prisen ut

* Mer informasjon om prisen: doga.no/merket/design-for-alle-prisen

 

 

Bildetekster: (Last ned bilder og film her: http://doga.no/merket/design-for-alle-prisen/regjeringen-no)

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og designere i Creuna og Making Waves er nominert til Design for alle-prisen for regjeringen.no. Foto: DSS.

 

Nye regjeringen.no er svært enkel å bruke og er tilpasset ulike plattformer, for eksempel iPad. Foto: DSS.

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak regjeringen2.jpg 13,07 kB (1920x1080)
Bilde - vedlegg til sak regjeringen1.jpg 2,70 kB (1920x1080)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 17.04.2016 13:02
Teknisk løsning ZEVS AS