presseticker

Skip to main content

Steria får justisavtale

  Publisert: 15.01.2008 07:00 - av  Henning Poulsen

STORAVTALE: Steria og Odd Kr. Myklebust har sikret seg en viktig rammeavtale med justissektoren. Foto: Henning Poulsen/Pressenytt

Oslo: Justis- og politidepartementet har inngått en treårig rammeavtale med Steria for fremtidig kjøp av konsulenttjenester til justissektoren.

– Dette er en særdeles viktig avtale for oss. Justissektoren er et av Sterias viktigste satsingsområder, og vi har vært en stor leverandør til denne sektoren i en årrekke, sier Odd Kr. Myklebust i it-konsulentselskapet Steria.

 

Rammeavtalen omfatter alle enhetene i justissektoren, deriblant Politidirektoratet, Domstolene og Kriminalomsorgen. Den løper over de tre neste årene, og erstatter en tilsvarende avtale fra 2004.

 

I anskaffelsesprosessen ble justissektorens behov for konsulenttjenester samlet i 8 konkrete hovedaktiviteter - deriblant nettverksarkitektur, prosessforbedring i straffesakskjeden, kvalitetssikring av prosjekter og spesifikasjon og anskaffelse av nye applikasjoner i delsektorene - og Steria har fått avtale på samtlige områder.

 

Myklebust mener det er vanskelig å anslå hvor mye avtalen er verdt, men tror det er realistisk for Steria å levere rundt 75 årsverk. Ytterligere fire leverandører har også kommet inn på rammeavtalen, og selskapene vil konkurrere om de enkelte oppdragene.

 

– Vi har en stor konsulentstab som har erfaring fra tidligere og pågående prosjekter i justissektoren, så vi er godt kvalifisert til oppgavene som kommer, forteller Myklebust. Steria har vært en av hovedleverandørene til Politiet siden 1996, og har de siste årene også levert konsulenttjenester til Domstoladministrasjonen og Kriminalomsorgens IT-tjeneste.

(Pressenytt)

 

Kontaktpersoner:

* Steria, client manager Odd Kr. Myklebust, tlf. 22 57 58 68, mobil 918 66 529

* Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Anders Lindgren, tlf. 22 57 57 64, mobil 416 33 084

 

Dette er Steria:

Steria er et av de ledende europeiske it-konsulentselskapene, med over 18 000 medarbeidere i 16 land, inkludert 330 medarbeidere i Norge. Hovedtjenester er: rådgivning, systemintegrasjon og drift. For mer informasjon: www.steria.no

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak myklebust tett.jpg 154,47 kB (1392x1044)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 15.01.2008 07:00
Teknisk løsning ZEVS AS