presseticker

Skip to main content

Norsk storsatsing på kunnskap og samarbeid til havs

  Publisert: 01.09.2014 07:30 - av  Henning Poulsen

BEDRE OPERASJONER TIL HAVS. – Mer kunnskap og koordinasjon gjør det mulig med bedre planlegging og utføring av operasjoner til havs, sier Geir Schulstad, daglig leder i BarentsWatch. Her med Sterias Ragnhild Hauge. Foto: Hanne Kristine Fjellheim.

Oslo: Ti departementer og 25 statlige selskaper skal gjennom BarentsWatch samarbeide og dele informasjon om hav- og kystområder der Norge har interesser. Steria blir en ny strategisk partner i utviklingen av samhandlingsløsningen.

Konsulentselskapet Steria har nettopp vunnet to kontrakter med BarentsWatch til en samlet kontraktsverdi på inntil 80 millioner kroner. Den ene kontrakten går ut på å utvikle et felles ressursregister der aktører som Politiet, Forsvaret, Fiskeridirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Hovedredningssentralene kan dele kunnskap og ressurser. Den andre kontrakten omhandler utvikling av operative tjenester og infrastruktur.

 

Norge har interesser som skipsfart, olje- og gassutvinning, klima og miljø, forskning, beredskap og redningstjenester i de nordlige havområder, men innsatsen til forskjellige departementer og etater har ofte vært fragmentert. BarentsWatch er en norsk storsatsing på å samle, utvikle og dele kunnskap om hav og kyst.

 

– BarentsWatch ble lansert i 2012, og er et helhetlig overvåkings- og informasjonssystem for store deler av verdens nordligste havområder. Vi skal være et knutepunkt som gjør informasjon og tjenester lettere tilgjengelig for myndigheter og beslutningstakere. Mer kunnskap og koordinasjon gjør det mulig med bedre planlegging og utføring av operasjoner til havs, forklarer Geir Schulstad, daglig leder i BarentsWatch.

 

Schulstad forteller om omfattende anbudsrunder der Steria fikk full uttelling på kompetanse, metodikk, praktisk case og teamsammensetning.

 

– Steria kunne tilby omfattende domenekompetanse og lang erfaring med smidig utvikling. Det siste er ekstra viktig for oss, siden behovene til våre brukere danner grunnlaget for de tjenestene og løsningene vi skal utvikle sammen. Tett oppfølging, samarbeid og dialog med brukerne er avgjørende for at vi skal klare å levere muligheter for god samhandling og innovasjon, fastslår Schulstad.

 

To smidige utviklingsteam med Scrum-kompetanse fra Steria er allerede i gang med arbeidet. Ragnhild Hauge, direktør for forretningsutvikling i Steria, forteller at kontraktene har varighet i opptil fire år.

 

– Vi får en sentral rolle i hele utviklingsprosessen, fra idéarbeid og planlegging til utvikling og forvaltning av løsningen, sier Hauge.

 

(Pressenytt)

 

 

FAKTABOKSER

Dette er BarentsWatch:

BarentsWatch har som hovedmål å samle, utvikle og dele kunnskap om hav og kyst. BarentsWatch skal organisere og gjøre tilgjengelig data, informasjon og kunnskap fra et trettitalls ulike statlige etater og forskningsinstitusjoner, for der igjennom fremme samhandling og effektivisere forvaltning av hav og kyst. Kystverket er vertsetat for BarentsWatch. BarentsWatch er et helhetlig system for å samle og dele informasjon, og for å overvåke de norske hav- og polare områdene, og understøtte Norges interesser i nordområdene. BarentsWatch er en arena for informasjonsdeling, samarbeid og faglig utvikling, hvor kjernevirksomheten er å utvikle infrastruktur, nettverk mellom etatene, samhandlingstjenester og informasjonstjenester.

Mer informasjon på www.barentswatch.no

 

Dette er Steria:

Steria er et internasjonalt konsulentselskap med 20 000 medarbeidere i 16 land som jobber med forretnings- og it-rådgivning, systemutvikling, infrastruktur og drift. I Norge sørger 1000 medarbeidere for en årlig omsetning på 1,2 milliarder kroner. Steria leverer tjenester til mange av Norges største virksomheter, deriblant, Avinor, Canal Digital, Det norske oljeselskap, DNB, Flytoget, Forsvaret, Helse Sør-Øst, Husbanken, Jernbaneverket, KLP, Kværner, Leger Uten Grenser, Lånekassen, NAV, NorgesGruppen, NSB, Oslo kommune, PGS, Politiet, Posten, Protector, Reitangruppen, Ruter, Schibsted, Skatteetaten, SpareBank 1, Statens innkrevingssentral, Statens Pensjonskasse, Statens vegvesen, Statkraft, Statnett, Storebrand, Sykehuspartner, Telenor, Tollvesenet, Trondheim kommune, UDI og Vinmonopolet.

Mer informasjon på www.steria.no

 

 

Kontaktpersoner:

* Steria, direktør forretningsutvikling Ragnhild Hauge, mobil 911 65 016

* BarentsWatch, daglig leder Geir Schulstad, mobil 959 22 129

* Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Kristin Blix-Elton, mobil 970 28 616

 

Bildetekst:

BEDRE OPERASJONER TIL HAVS. – Mer kunnskap og koordinasjon gjør det mulig med bedre planlegging og utføring av operasjoner til havs, sier Geir Schulstad, daglig leder i BarentsWatch. Her med Sterias Ragnhild Hauge. Foto: Hanne Kristine Fjellheim.

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak På takterrassen2.jpg 45,03 kB (5760x3840)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 01.09.2014 07:30
Teknisk løsning ZEVS AS