presseticker

Skip to main content

Trikkekjøp med design i førersetet – hylles med viktig pris

  Publisert: 05.03.2024 12:03 - av  Henning Poulsen

TRIKKEKJØP PÅ SKINNER. Anskaffelsesprosessen bak innkjøpet av den nye Oslotrikken hylles med DOGA-merket for design og arkitektur. Foto: Michaela Klouda

Foto: Peter Gløersen

Foto: Daniel Jacobsen

De har brukt designmetodikk og brukermedvirkning for å lykkes med en storstilt trikkeanskaffelse. Nå belønnes Sporveien med DOGA-merket for design og arkitektur.

– Det er vel fortjent at den nye trikken mottar DOGA-merket. Trikken er en del av byens grønne identitet, et skikkelig Oslo-symbol i bybildet. Med de nye trikkene forbedrer vi kollektivtilbudet i byen vår. De har plass til langt flere passasjerer og har bedre tilgjengelighet slik at alle har mulighet til å reise kollektivt, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Marit Vea.

 

Sporveien mottar DOGA-merket sammen med Ruter og designselskapet Designit under en seremoni i Oslo 14. mars. Utmerkelsen gis for anskaffelsesprosessen bak Oslotrikken SL18.

 

– Årets vinnere av DOGA-merket viser hvordan design og arkitektur kan skape innovasjon, lønnsomhet, bærekraft, nye markeder, flere arbeidsplasser og mer attraktive byer. Dette er strålende eksempler på hvordan design og arkitektur skaper verdi i både privat og offentlig sektor, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

 

DOGA-merket er Norges viktigste anerkjennelse til virksomheter og utøvere som bruker design og arkitektur. I forrige uke ble det avslørt hvilke arkitekturprosjekter som får DOGA-merket i år. Nå røper DOGA hvilke designprosjekter som mottar utmerkelsen.

 

– Når fremtidsutsiktene er usikre, er det viktig at vi fortsetter å satse på nyskaping. Blant årets merkemottakere finner vi mange gode eksempler på hva det går an å utrette når design og arkitektur settes i kjernen for innovasjonsprosesser. Her er det mye å la seg inspirere av, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.

 

Oslotrikken SL18: Storsatsing på skinner

Oslos gamle trikker er høyt elsket av mange, men utover 2000-tallet ble det stadig tydeligere at tiden hadde løpt fra trikkeparken. Stadig flere kollektivreisende betydde at kapasiteten var i ferd med å sprenges, mens trange dører og høye trappetrinn gjorde det vanskelig for mange reisende å komme seg av og på trikken.

 

Allerede i 2009 begynte Sporveien arbeidet med å oppgradere og utvide trikketilbudet, og noen år senere vedtok kommunen å bruke 4,1 milliarder kroner på å kjøpe inn 87 nye trikker til hovedstadens kollektivreisende.

 

For å være sikker på at trikken skulle komme alle til gode, ble brukermedvirkning og designdrevet innovasjonsmetodikk plassert i kjernen av anskaffelsesprosessen.

 

– Brukernes behov sto i sentrum fra første stund. For Ruter ligger søkelyset på de reisende, mens for Sporveien handler det om de som skal jobbe på og med trikken. Dermed så vi behovet for designassistert anskaffelse, sier Anders Wergeland, prosjekt- og teknologilsjef Trikken.

 

Mange typer brukere

Med designhjelp fra Ruter og Designit, gikk Sporveien i gang. Med på laget var også et stjernelag av landets interesseorganisasjoner, fra Norges handikapforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon til Blindeforbundet og Hørselshemmedes Landsforbund. Byens mangfoldige befolkning ble også involvert i alle faser av trikkeanskaffelsen. Det ble også trikkens ansatte, blant andre trikkeførere, renholdere, serviceteknikere og billettkontrollører.

 

– Samarbeidet mellom Sporveien, Ruter og Designit gikk på skinner gjennom hele prosessen. Vi jobbet som et samlet team mot et felles mål, og klarte å overkomme uventede utfordringer som pandemien. Dette har vært et krevende anskaffelsesprosjekt, men ved hjelp av designmetoder har vi oppnådd gode resultater, sier Wergeland.

 

Han trekker særlig fram brukermedvirkning som avgjørende for at anskaffelsen ble vellykket.

 

– Da leverandøren kom med sine løsningsforslag, kunne vi ta riktige valg basert på vår forståelse av reelle brukerbehov. Denne innsikten var gull verdt, samtidig som brukermedvirkningen også skapte stort engasjement og eierskap både hos ansatte og reisende, sier Wergeland.

 

Lot alle prøve trikkemodell

En hjørnesten i prosjektet var prototyping og fysiske tester. Blant annet viste Sporveien fram en fullskala trikkemodell på Rådhusplassen, og mange av byens innbyggere grep sjansen til å prøve ut nyskapingen.

 

– Prototyper gir en helt annen forståelse av produktet enn hva en flat plantegning kan gjøre. Da ser hele arbeidsgruppen det samme. Skal du beskrive noe med ord, blir rommet for tolkning større. Setter du for eksempel to seterader opp mot hverandre, kjenner du på kroppen om det kommer til å bli trangt eller ikke, sier Wergeland.

 

Blant verdens mest avanserte trikker

Resultatet er Oslotrikken SL18. Den regnes som en av verdens mest avanserte, og byr på en rekke innovative og universelle løsninger som kommer alle til gode, som flere og bredere dører, trinnløs tilkomst og romslige inngangspartier. Hele trikkegulvet ligger på ett nivå, noe som gjør at alle reisende, med alt fra barnevogner og rullestoler, til ski og trillekofferter, enkelt kan bevege seg i hele vognen.

 

Trikkekapasiteten i Oslo er nå nesten doblet, uten at antall trikker er doblet. Dette er takket være større innvendig plass, mer effektiv av- og påstigning og lengre trikker.

 

Bør brukes i flere anskaffelser

Juryen uttaler at prosjektet er et sterkt bevis på hvordan designfagene kan bidra til bedre anskaffelser både i privat og offentlig sektor.

 

«En grundig prosess med omfattende brukermedvirkning, prototyping og testing har resultert i en moderne og effektiv trikk som virkelig tar universell utforming på alvor. Dette gir store samfunnsmessig gevinster. Vi håper det vil inspirere andre til å tenke nytt rundt anskaffelsesprosessen,» lyder oppfordringen fra juryen.

(Pressenytt)

 

 

Mer informasjon om prisutdelingen og DOGA-merket for design og arkitektur her: https://doga.no/aktiviteter/dogas-priser/doga-merket-design-arkitektur/

 

 

 

Bildetekster:

 

TRIKKEKJØP PÅ SKINNER. Anskaffelsesprosessen bak innkjøpet av den nye Oslotrikken hylles med DOGA-merket for design og arkitektur.

 

 

Kontaktpersoner:

* Sporveien, kommunikasjonsrådgiver Cathrine Wilhelmsen, cathrine.wilhelmsen@sporveien.com, mobil 47 64 35 43

* DOGA, leder kommunikasjon, Jeanette Solhaug, jso@doga.no, mobil 91 37 75 46

* DOGA, rådgiver for priser og utmerkelser - Stine Fantoft Berg, sfb@doga.no, mobil 95 75 20 22

Faktabokser:

Hva er DOGA-merket?

DOGA-merket for design og arkitektur er Norges mest høythengende utmerkelse for virksomheter som skaper verdi gjennom bruk av design og arkitektur.

Prisen deles ut av Design og Arkitektur Norge (DOGA).

I 2024 har juryen tildelt DOGA-merket til 12 prosjekter. Det var 92 søkere til utmerkelsen.

Overrekkelsen av DOGA-merket skjer på DOGA 14. mars.

 

 

Hva er DOGA?

Design og arkitektur Norge (DOGA) fremmer god bruk av design og arkitektur i Norge for å skape fremtidens nye, grønne og lønnsomme løsninger.

DOGA er en del av regjeringens virkemiddelapparat for innovasjon og verdiskaping, og mottar et årlig tilskudd over statsbudsjettet.

Kommunal og distriktsdepartementet og Næringsdepartementet har satt disse målene for DOGAs arbeid:

- Øke konkurranseevnen i næringslivet
DOGA skal bidra til økt kunnskap om og bruk av design og arkitektur i innovasjons- og verdiskapingsprosesser i næringslivet.

- Økt innovasjon i offentlig sektor
DOGA skal bidra til samarbeid på tvers av sektorer og bedre tjenester gjennom økt offentlig bruk av design og arkitektur.

- Utvikle bærekraftige, attraktive og innovative byer og tettsteder
Gjennom designmetodikk, arkitektur og innovasjonsprosesser skal DOGA fremme utvikling av bærekraftige og attraktive byer, tettsteder og lokalsamfunn i hele landet.

- Gi gode design- og arkitekturpolitiske råd
DOGA gir råd til regjeringen rundt utvikling av politikk og virkemiddelbruk på design- og arkitekturfeltet.


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 05.03.2024 12:03
Teknisk løsning ZEVS AS