presseticker

Skip to main content

Oslo og Akershus henger etter på metallgjenvinningen

  Publisert: 01.11.2018 07:18 - av  Henning Poulsen

KILDESORTERER DU DISSE? Flere enn tre av fire nordmenn oppgir at de kildesorterer metallemballasje. Foto: Fartein Rudjord

JUBLER. Bjarte Engen Grostøl, styreformann i Norsk Metallgjenvinning, jubler over at norske husstander allerede har kildesortert like mye i år som de gjorde i hele fjor. Foto: Grønt Punkt Norge

Oslo: Hittil i år har norske husstander levert like mye metallemballasje til gjenvinning som de gjorde i hele 2017. Dessverre har Oslo og Akershus landets lavest oppslutning omkring kildesortering av metallemballasje.

– Ved utgangen av oktober har vi økt mengden innsamlet metallemballasje med hele 13,3 prosent på landsbasis. Dermed har vi nådd fjorårets innsamlingsmengde allerede nå, med nesten to måneder igjen av året. Dette er julekvelden på forskudd for oss som jobber med gjenvinning i Norge, sier Bjarte Engen Grostøl, styreformann i Norsk Metallgjenvinning.

 

I Oslo og Akershus oppgir bare 67 prosent at de jevnlig kildesorterer metallemballasjen sin, ifølge en måling gjennomført av Kantar for Grønt Punkt Norge. I november i fjor lå denne andelen på 71 prosent.

 

På landsbasis ligger andelen husstander som kildesorterer metallemballasje på 76 prosent.

 

– Oppmerksomheten rundt gjenvinning og sirkulær økonomi har vokst, og stadig flere nordmenn er opptatt av at råvarer må brukes om igjen. Det er derfor overraskende å se at Oslo og Akershus ligger såpass langt tilbake på kildesortering av metallemballasje, sier Grostøl.

 

Flere steder i landet har det kommet ordninger med hjemmehenting av metallavfall. Det tror Norsk Metallgjenvinning kan ha senket barrieren for kildesortering hos mange.

 

Komikerkjeft

Bjarte Engen Grostøl mistenker at årets Grønt Punkt-kampanje for å øke oppslutningen om kildesortering også har hatt en effekt. I de humoristiske og smått absurde kampanjefilmene minner Henriette Steenstrup og John Brungot om at emballasje ikke skal kastes i naturen.

 

«Har det klikka for dere? Skal metallemballasje i vannet?» roper Steenstrup i en av filmene.

 

– Det utbruddet tror jeg sitter igjen hos mange. Vi har gjort målinger der mer enn 3 av 10 sier at filmene med Henriette og John har gitt dem lyst til å kildesortere mer, sier Grostøl.

 

Dårlige på hermetikk

Styreformannen forteller at folk flest er ganske flinke til å kildesortere metalltuber som det har vært kaviar, smøreost og annet pålegg i. Over halvparten husker dessuten å skru av korken og kaste den i restavfallet, slik at den ikke forurenser aluminiumen som gjenvinnes av emballasjen.

 

– Fortsatt går det for mange hermetikkbokser i restavfallet. Plukkanalysene våre viser at halvparten av metallet vi finner her er emballasje, og da i stor grad bokser. Disse kan brukes i alt fra sykler til hageredskaper dersom de bare kildesorteres, sier Grostøl.

 

Oversikten over gjenvinningsstasjoner og returpunkter – og hva som skal leveres hvor – ligger på nettsiden Sortere.no.

 

Årlig forbruker vi i overkant av 14 000 tonn metallemballasje i Norge. Av dette blir nesten 11 000 tonn kildesortert og materialgjenvunnet. Etter at aluminium og stål er blitt separert, blir metallemballasjen smeltet ned. Metallet selges deretter som råvarer til fortrinnsvis norske smelteverk, der det blir til nye produkter.

(Pressenytt)

 

 

Bildetekster:

KILDESORTERER DU DISSE? Flere enn tre av fire nordmenn oppgir at de kildesorterer metallemballasje. Foto: Fartein Rudjord

 

JUBLER. Bjarte Engen Grostøl, styreformann i Norsk Metallgjenvinning, jubler over at norske husstander allerede har kildesortert like mye i år som de gjorde i hele fjor. Foto: Grønt Punkt Norge

 

Kontaktpersoner:

* Grønt Punkt Norge, kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad, mobil 95 06 38 05

* Grønt Punkt Norge, nettredaktør Karoline Carlsen, mobil 92 26 10 20

Grønt Punkt Norge:

● Grønt Punkt Norge sikrer finansiering av returordninger for plastemballasje, metallemballasje, glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.

● Grønt Punkt Norge eies av materialselskapene, og er et nonprofit-selskap med mål om å få alle bedrifter til å ta miljøansvar for den emballasjen de sender ut på markedet.

● Norske bedrifter har et ansvar for emballasjen også etter at den er tom. Som medlem i Grønt Punkt Norge kan bedriften være trygg på dette miljøansvaret ivaretas i et godkjent retursystem. I over 20 år har materialselskapene som eier Grønt Punkt Norge sørget for at emballasje over hele landet samles inn og blir gjenvunnet.

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Fr_Emballasje04 foto Fartein Rudjord.jpg 6,01 MB (7603x5069)
Bilde - vedlegg til sak Bjarte E. Grostøl.jpg 2,15 MB (2592x3073)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Grønt Punkt, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 01.11.2018 07:18
Teknisk løsning ZEVS AS