presseticker

Skip to main content

Fremtidsrapport: – Selvbetjent helsevesen innen 2020

  Publisert: 22.06.2011 07:45 - av  Henning Poulsen
Fremtidens helsevesen er selvbetjent

I FREMTIDEN: Din egen datamaskin måler blodtrykket ditt og skanner øynene dine for sykdomstegn, og legebesøket skjer via videokonferanse i din egen stue. Foto: YayMicro

– Eldrebølgen og gjeldskrisen baner vei for helseinnovasjoner, sier Anders Lindgren i Steria. Foto: Johnny Syversen

Oslo: Mens dagens helsedebatt handler om sykehusnedlegging og milliardkutt, kommer ny teknologi til å revolusjonere forholdet mellom helsevesenet og pasienter de nærmeste årene, ifølge en ny rapport.

Arbeidsstasjoner som måler blodtrykket og skanner øynene dine for sykdomstegn og legebesøk i stuen din via videokonferanse. Fremtidens helsevesen vil være selvbetjent, slår den ferske rapporten ”The Future” fast. Analysebyrået Global Futures and Foresight har basert seg på over 150 kilder i rapporten, som er laget på oppdrag for Steria.

 

– Stadig flere nordmenn bruker internett for å finne informasjon om helse og sykdom samt dele erfaringer med andre i samme situasjon. De siste årene har vi også begynt å se mer digital kommunikasjon mellom bruker og helseapparat, og fritt sykehusvalg er også en del av dette bildet. Likevel er vi bare i startgropa, sier Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria.

 

Krise gir helseinnovasjon

I Norge raser helsedebatten etter at flere store og små sykehus har måttet kutte i budsjettene og legge ned avdelinger. Nedover i Europa øker presset på offentlige helsetjenester på grunn av gjeldskrisen – samtidig som befolkningen blir stadig eldre og dermed får større behov for helsetjenester.

 

Fremtidsrapporten hevder at de stadig større problemene vil bane vei for nytenkning og innovasjon, der ny teknologi – og ny bruk av eksisterende teknologi – i løpet av en tiårsperiode fullstendig vil endre måten vi mottar helsetjenester på. Selvbetjening vil innføres for å bruke ressursene mer effektivt, redusere kostnader, få ned behandlingstiden og fordele kompetanse og kunnskap på en bedre måte.

 

– Norge er langstrakt og tynt befolket i forhold til mange andre land, noe som gjør det ekstra utfordrende å tilby like gode helsetjenester til alle innbyggere overalt i landet. Derfor er det grunn til å tro at trenden med selvbetjening også gjelder oss, sier Lindgren.

 

Krever samarbeid og lærevillighet

Han understreker at en vellykket overgang til mer selvbetjente helsetjenester krever klarsynte beslutningstakere, et omfattende og langsiktig samarbeid mellom helsesektoren og it-bransjen og at man er villig til å lære av andres erfaringer fremfor å sitte i siloer.

 

– Samhandling og informasjonsutveksling er viktige nøkkelord, og det stiller krav både til teknologi og ikke minst holdninger, kultur og vilje til samarbeid i helsesektoren. I tillegg må det selvsagt tilrettelegges for enkeltgrupper, som eldre med lave teknologiske ferdigheter, slik at ingen faller utenfor i fremtidens helse-Norge, sier Lindgren.

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Anders Lindgren, tlf. 22 57 57 64, mobil 416 33 084

 

 

 

Dette er Steria:

Steria er et av Europas 10 største it-konsulentselskaper, og leverer tjenester innen it- og forretningsrådgivning, systemutvikling, infrastruktur og drift. Internasjonalt er selskapet representert i 16 land og teller omkring 19 800 medarbeidere. Steria har over 40 års erfaring i Norge og jobber i dag med mange av landets største og mest krevende oppdragsgivere, blant andre Tollvesenet, DnB NOR, Statens Pensjonskasse, Telenor og Forsvaret.

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak eldre hender.jpg 5,48 MB (3744x4192)
Bilde - vedlegg til sak steria2910medium.jpg 149,50 kB (2000x1333)

Last ned rapporten her.


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 22.06.2011 07:45
Teknisk løsning ZEVS AS