presseticker

Skip to main content

FHI og Bufdir kjemper om Digitaliseringsprisen

  Publisert: 25.05.2021 07:00 - av  Henning Poulsen

DELER UT PRIS. Direktør i Digitaliseringsdirektoratet, Steffen Sutorius, sier at Bufdir og Folkehelseinstituttet er verdige finalister til årets digitaliseringspris. Foto: Digitaliseringsdirektoratet

Folkehelseinstituttet (FHI) står bak en løsning som har fått avgjørende betydning for Norges håndtering av koronasituasjonen. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har laget en portal som samler alle bekymringsmeldingene til barnevernet. Nå kjemper de om Digitaliseringsprisen 2021.

– Finalistene har til felles at de er omfattende og samfunnsnyttige digitaliseringsprosjekter som kan vise til konkrete og imponerende resultater. Uansett hvem som mottar årets pris, så vil det være en verdig vinner, sier direktør i Digitaliseringsdirektoratet, Steffen Sutorius.

 

Vinneren stemmes fram av deltakerne på Digitaliseringskonferansen 2021, som går av stabelen onsdag 26.-28. mai. Prisen deles ut av Digitaliseringsdirektoratet.

 

Årets finalister er Bufdirs nye portal for bekymringsmeldinger til barnevernet, Folkehelseinstituttets labdatabase for håndtering og bekjemping av covid-19-pandemien og Kystverkets fellesløsninger for forvaltning av norske kyst- og havområder.

 

Tok grep om pandemien

Da koronasmitten kom til Norge, etablerte Folkehelseinstituttet (FHI) en samhandlingsløsning som kunne motta svar på covid-19-prøver fra alle landets mikrobiologiske laboratorier. Løsningen ble utviklet i nært samarbeid med en rekke helsevirksomheter.

 

Formålet var i første omgang å skaffe data som kunne brukes til analyse og overvåking av pandemien. Våren 2020 befant norske helsetjenester seg under et stort og økende press, og FHI så behovet for å videreutvikle løsningen slik at den kunne brukes av både innbyggere og helsepersonell.

 

Fra 2. juli 2020, etter at en rekke tekniske og juridiske utfordringer var identifisert og løst, kan innbyggere logge inn på Helsenorge.no og finne sine prøvesvar selv. Det samme gjelder helsepersonell med tilgang til kjernejournal. Dersom alle bruker denne muligheten, spares det over 450 dagsverk i helsetjenesten hver eneste uke bare på telefonbesvaring.

 

Labdatabasen til FHI gir nær sanntidsdata til helsemyndighetene, noe som gjør det mulig å respondere raskt på nye smitteutbrudd både nasjonalt og lokalt. Løsningen bidrar også til raskere og mer effektiv smittesporing, slik at nye utbrudd kan stanses og isoleres før de kommer ut av kontroll.

 

Bedre bekymringsmeldinger gir bedre hjelp

I 2019 mottok barneverntjenestene i Norge om lag 50 000 bekymringsmeldinger. Inntil i fjor har slike meldinger kommet per brev eller telefon, noe som økte sjansen for at de skulle komme på avveie. En del meldinger ga heller ikke nok informasjon til at barneverntjenestene kunne gjøre en riktig vurdering.

 

Derfor har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) laget «Nasjonal portal for bekymringsmeldinger» sammen med KS. Løsningen er et resultat av tverrfaglig jobbing på tvers av forvaltningen, og benytter offentlige felleskomponenter som ID-porten og Fiks-plattformen til KS.

 

Takket være portalen blir bekymringsmeldinger nå sendt sikkert til riktig kommune og enhet, noe som gir raskere respons i situasjoner der det i ytterste forstand handler om liv og helse. Nå er det også blitt enklere og mer intuitivt å skrive en melding, og avsenderen får kvittering når den er mottatt. Løsningen bidrar til at bekymringsmeldingene inneholder flere relevante opplysninger, noe som sparer barneverntjenestene for ekstraarbeid og sørger for raskere og bedre hjelp til barn som trenger det.

 

Portalen til Bufdir er historisk på flere måter. Den er den første leveransen i det nasjonale initiativet DigiBarnevern, som skal sørge for bedre IT-løsninger i det kommunale barnevernet. Portalen er også en av de første offentlige tjenester som følger prinsippene for klart språk i digitale løsninger fullt ut.

 

Fagtung jury

Totalt 22 prosjekter ble nominert til årets digitaliseringspris. De tre finalister ble plukket ut av en jury bestående av lederne for IKT-Norge, Dataforeningen, Abelia og Digital Norway samt fageksperter fra KS og Digitaliseringsdirektoratet.

 

Digitaliseringsprisen har blitt delt ut siden 2015. Den gis til offentlige løsninger som bidrar til å realisere digitaliseringsstrategien til regjeringen og KS. Løsningen skal dele og bruke data på en god måte, sette brukeren i sentrum og bidra til en enklere digital hverdag.

 

Blant tidligere års vinnere finner vi NAVs digitale løsninger for foreldrepenger og sykemeldingsoppfølging, Deichmanske bibliotek på Tøyen og den samtykkebaserte lånesøknadsløsningen til det offentlig-private DSOP-samarbeidet.

(Pressenytt)

 

 

Bildetekst:

DELER UT PRIS. Direktør i Digitaliseringsdirektoratet, Steffen Sutorius, sier at Bufdir og Folkehelseinstituttet er verdige finalister til årets digitaliseringspris. Foto: Digitaliseringsdirektoratet

 

 

Kontaktpersoner:

* Digitaliseringsdirektoratet, seniorrådgiver og juryleder for Digitaliseringsprisen 2012, Olav Skarsbø, mobil 909 93 462

* Digitaliseringsdirektoratet, kommunikasjonsdirektør Onar Aanestad, mobil 924 26 631

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Steffen Sutorius.jpg 83,71 kB (1183x783)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Digitaliseringsdirektoratet, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 25.05.2021 07:00
Teknisk løsning ZEVS AS