presseticker

Skip to main content

Bygget fjordbadstue på dugnad – får nykommerpris (SPERREFRIST TIL KL. 18)

  Publisert: 14.03.2024 13:30 - av  Henning Poulsen

FLYTEBADSTU. Laugaren i Bergen mottar DOGA-merket nykommer i år. Foto: Fredrik Besvåg

En ung arkitekt og en hær av frivillige har skapt en flytende badstudestinasjon i Bergen sentrum. Nå mottar Bjørnar Skaar Haveland den viktige prisen DOGA-merket nykommer.

– Verden går hele tiden fremover, og derfor trenger vi friske tanker og impulser fra en ny generasjon designere og arkitekter. Det er her vi finner de spennende og uventede løsningene på viktige behov og utfordringer som vi må løse i årene som kommer, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

 

DOGA-merket nykommer er en årlig pris som løfter fram de beste prosjektene fra studenter og nyetablerte innen design og arkitektur. Utdelingen fant sted i Oslo torsdag 14. mars.

 

– Denne prisen løfter fram unge, visjonære løsninger på samfunnsaktuelle problemer. Her er det mye å lære. La disse seks prosjektene være en inspirasjon for alle som jobber med å forme og utforme samfunnet vårt, oppfordrer Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.

 

Laugaren: Varmer opp Bergens sjøfront

Moderne byutvikling er gjerne forbeholdt politikere, etater og private og statlige eiendomsgiganter. Kan dugnadsånd og frivillig innsats fremdeles spille en rolle i utformingen av fremtidens byrom?

 

Da arkitektstudenten Bjørnar Skaar Haveland meldte seg inn i en vinterbadeklubb i Bergen, oppdaget han to ting: At vinterbading er kaldt, og at Bergen ikke har noe særlig badstuetilbud. Sammen med en arkitektkollega, Kine Djupevåg Fristad, bestemte han seg for å gjøre noe med dette.

 

– Vi hadde lyst til å skape noe spennende som byen trengte. Jeg visste jo fra egen erfaring at bading kan være en god arena for å skape mestring og nye sosiale nettverk. Vi ville utvide begrepet badstue, og se hvordan varmen kunne brukes til å aktivere sjøfronten, sier Haveland.

 

Etter en workshop på Bergen Arkitekthøgskole ble det klart hva som måtte til: En flytebadstue i Bergensfjorden, bygget på dugnad.

 

Måtte lage egne limtrebjelker

Bergen Laugarlag ble stiftet med et uttalt mål om å gjøre Bergensfjorden like tilgjengelig for allmuen som Bergensfjellene er. Mer enn 50 frivillige meldte seg til innsats, og Haveland organiserte byggingen av egen produksjonslinje for limtrebjelker ved et gammelt verft på Laksevåg.

 

– Vi visste jo ikke helt hva vi bega oss ut på, og vi møtte også en del skepsis der ute. Ingen ville lage bjelkene for oss, så da var det bare å motbevise dem ved å gjøre det selv. Realismen var alltid i prosjektet – det krevde bare litt mer presisjon og håndverk enn det man kanskje er vant til, sier Haveland.

 

De frivillige lærte seg byggeteknikk underveis i prosjektet, med kyndig bistand fra Haveland. Gjennom helger og i ferier bygget de et 72 kvadratmeter stort flytebygg med badstue, badebrygge, innvendig badekulp, oppholdsrom og garderobe.

 

Badstuen er høyreist og iøynefallende, med et bueformet tak. Innvendig er det praktiske skyvedører som gir de opptil 24 personene i badstuen vakkert utsyn utover idylliske Nordnes.

 

Vil ha mer samskapende arkitektur i Bergen

Etter prøvedrift våren 2023, ble Laugaren, som sjøbadstuen blir kalt, satt i ordinær drift ved USF Verftet i Bergen sentrum. Badstuen har blitt et populært innslag i byen mellom de syv fjell, og brukes også til møter, kulturarrangementer og andre sammenkomster. Haveland forteller at det fort kan bli aktuelt å utvide satsingen.

 

– Kombinasjonen av vakre omgivelser, lave priser, en skikkelig god badstue, hyggelige frivillige og gode kulturaktiviteter er noe som har slått an. Det er stort sett alltid fullt. Når vi utvider vil vi fortsette å gjøre det gjennom samskaping tuftet på verdiene som vakker arkitektur skaper, sier han.

 

Tidligere i år stiftet Haveland konsulentselskapet Utopic, der han blant annet jobber med både byutvikling og småskalaarkitektur. Han forteller at han har lært mye av prosjektet Laugaren.

 

– Ikke minst har jeg innsett hvor uvurderlig det er å ha flere roller inn i en designprosess. Med Laugaren var jeg både bestiller, arkitekt og utførende, og jeg tror dette gjorde resultatet bedre. Dessuten føler jeg at prosjektet viser hvor mye verdi som skapes gjennom vakker arkitektur, sier Haveland.

 

«Unik sosial møteplass og lavterskeltilbud»

Juryen lar seg begeistre av hva en gjeng frivillige har fått til kun ved hjelp av oppfinnsomhet, innsats og engasjement.

 

«Laugaren er vakkert utformet og viser et imponerende godt håndverk, utført av frivillige amatører som har lært teknikkene underveis. Badstuen har fine detaljer og er bygget i miljøvennlige, lokale materialer. Vi gleder oss over samlingsrommet som ligger i forkant av selve badstuen. Det er et genialt grep som gir Bergen en unik sosial møteplass og et lavterskeltilbud som kommer befolkningen til gode. Laugaren kan være til inspirasjon for alle som vil samle krefter for å skape noe i lokalsamfunnet sitt,» oppfordrer juryen.

 

Navnet Laugaren spiller på det norrøne ordet laugardagr, som betyr “vaskedag”. I dag kjenner vi denne dagen som lørdag.

(Pressenytt)

 

 

Mer informasjon om DOGA-merket nykommer her: https://doga.no/aktiviteter/dogas-priser/merket-nykommer/

 

 

Bildetekster:

FLYTEBADSTU. Laugaren i Bergen mottar DOGA-merket nykommer i år. Foto: Fredrik Besvåg

 

Kontaktpersoner:

* Bjørnar Skaar Haveland, bjornar@utopic.no, mobil 94 87 79 30

* DOGA, leder kommunikasjon, Jeanette Solhaug, jso@doga.no, mobil 91 37 75 46

* DOGA, rådgiver for priser og utmerkelser - Stine Fantoft Berg, sfb@doga.no, mobil 95 75 20 22

 

Faktabokser:

Hva er DOGA-merket nykommer?

DOGA-merket nykommer er en årlig prisutdeling som hedrer og synliggjør de beste prosjektene fra studenter og nyetablerte innen design og arkitektur.

Prisen deles ut av Design og Arkitektur Norge (DOGA).

I 2024 har juryen tildelt DOGA-merket nykommer til 6 prosjekter. Det var 77 søkere til utmerkelsen.

Overrekkelsen av DOGA-merkene skjer på DOGA 14. mars.

 

Hva er DOGA?

Design og arkitektur Norge (DOGA) fremmer god bruk av design og arkitektur i Norge for å skape fremtidens nye, grønne og lønnsomme løsninger.

DOGA er en del av regjeringens virkemiddelapparat for innovasjon og verdiskaping, og mottar et årlig tilskudd over statsbudsjettet.

Kommunal- og distriktsdepartementet og Næringsdepartementet har satt disse målene for DOGAs arbeid:

- Øke konkurranseevnen i næringslivet
DOGA skal bidra til økt kunnskap om og bruk av design og arkitektur i innovasjons- og verdiskapingsprosesser i næringslivet.

- Økt innovasjon i offentlig sektor
DOGA skal bidra til samarbeid på tvers av sektorer og bedre tjenester gjennom økt offentlig bruk av design og arkitektur.

- Utvikle bærekraftige, attraktive og innovative byer og tettsteder
Gjennom designmetodikk, arkitektur og innovasjonsprosesser skal DOGA fremme utvikling av bærekraftige og attraktive byer, tettsteder og lokalsamfunn i hele landet.

- Gi gode design- og arkitekturpolitiske råd
DOGA gir råd til regjeringen rundt utvikling av politikk og virkemiddelbruk på design- og arkitekturfeltet.

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 14.03.2024 13:30
Teknisk løsning ZEVS AS