presseticker

Skip to main content

Prisen Design for alle 2012:

Nå går det endelig et tog for alle (SPERREFRIST TIL KL 19.15)

  Publisert: 18.04.2012 07:30 - av  Henning Poulsen

ALLE SKAL MED: NSBs nye tog mottok prisen Design for alle under Designdagen 2012. Foto: Øivind Haug

 

Oslo: Er du gammel, ung, svaksynt, hørselshemmet, sitter i rullestol eller sleper på en tung koffert? NSB har brukt to år på å tilpasse de nye togene til alle tenkelige behov. Nå mottar de Design for alle-prisen fra Norsk Designråd.

– Hvert år foretas det 52 millioner togreiser i Norge, og derfor er det helt avgjørende at alle blir inkludert og tatt hensyn til når nye tog kjøpes inn, sier prosjektleder Marte Grevsgard i Norsk Designråd, som i år deler ut spesialprisen sammen med Deltasenteret. Hun mener NSB har blitt et lokomotiv for inkluderende design i Norge.

 

Design for alle-prisen belønner bedrifter og designere som utvikler inkluderende løsninger som kan brukes av alle, uavhengig av alder og funksjonsevne. Prisen deles ut årlig på Designdagen til én av mottakerne av Merket for god design.

 

Alle trenger universelle løsninger

Én ting var klokkeklart lenge før NSB satte i gang en enorm anskaffelsesprosess som engasjerte opptil 100 mennesker på hel- eller deltid i løpet av en toårsperiode, og som kuliminerte i kjøp av 50 supermoderne tog: Togene skulle være mest mulig universelt utformet!

 

– 17 prosent av befolkningen mellom 16 og 66 år har nedsatte funksjonsevner i en eller annen form. De fleste av oss vil en gang i løpet av livet få behov for universell utforming, særlig når vi blir eldre, sier Dagfrid Hestnes, som er fagansvarlig for universell utforming i NSB.

 

Måtte involvere brukerne

Toganskaffelsen ble satt i gang før diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft. – Vi ønsket at universell utforming ikke bare skulle være en bit ved siden av, men fungere som en fullstendig integrert del av helheten. Imidlertid var det ingen som kunne fortelle oss nøyaktig hva et universelt utformet tog innebar i praksis. Vi måtte lete etter svarene, sier Hestnes.

 

Derfor valgte NSB å trekke inn Norges Blindeforbund, Norges Handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Hørselshemmedes Landsforbund. Hestnes forteller at de fire organisasjonene har bidratt med uvurderlig innsikt om behovene til sine medlemmer.

 

– De har gitt gode råd og vært veldig nyttige samarbeidspartnere. Organisasjonene har jobbet tett med oss i hele designprosessen og har brukt mye tid og ressurser på dette. Denne innsatsen har en stor del av æren for at sluttproduktet har blitt så gjennomført, sier hun.

 

Bedre reise for alle

De nye togene har store inngangspartier og lavgulv i mesteparten av toget. Hestnes forteller at dette vil gjøre det lettere og raskere for alle passasjerer å komme seg av og på.

 

– Det vil gjøre reisen mye enklere for rullestolbrukere – særlig når alle perronger får samme høyde – men også passasjerer med for eksempel trillekoffert eller barnevogn vil nyte godt av dette. Og dersom av- og påstigning skjer raskere, kan det også bety mer presise tog, sier hun.

 

Vel om bord i toget har reisende tilgang til informasjon både fra høyttaler og skjermer. Dette gjør det lettere for hørselshemmede og synshemmede å få med viktig informasjon, men samtidig blir livet også enklere for passasjerer som leser avisen eller har musikk eller en lydbok på øret. Bruk av kontraster og farger gjør toget mer oversiktelig for en som er synshemmet, men også personer med normalt syn kan lettere orientere seg.

 

– Markant løft

– Dette er et markant løft i forhold til de togene vi har i dag. Vi har lagt mye ressurser i å lage et tog for alle, og derfor er vi ekstra glade og stolte over å motta Design for alle-prisen, sier Dagfrid Hestnes i NSB. Toget er også nominert til Hedersprisen for god design, som deles ut senere på onsdagskvelden.

 

De første togene settes inn på strekningen Skien og Lillehammer i år. I 2013 skal toget også betjene strekningen Kongsberg – Eidsvoll.

(Pressenytt)

 

ENQUETE:

Anders Hegre, generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund

– Vi ble involvert tidlig og fikk være med å legge premissene for mange viktige avgjørelser. NSB skal ha skryt for denne prosessen, som burde stå som mal for andre lignende utviklings- og kjøpsprosesser. Dersom togene blir slik vi ønsket i utviklingsprosessen, vil dette bety en helt ny reiseopplevelse for landets 700 000 mennesker med nedsatt hørsel.

 

Berit Therese Larsen, rådgiver i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

– Vi opplevde at NSB ønsket å gjøre togene best mulig. De var lydhøre og tok innspillene våre seriøst. Vi opplevde at de strakk seg svært langt for å imøtekomme organisasjonenes innspill. De nye togene er bedre for alle grupper funksjonshemmede.

 

Beate Alsos, konsulent for interessepolitikk, Norges Blindeforbund

– Betjeningsknappene ombord i toget er følbare med god fargekontrast, holdestengene er oransje og godt synlige og hattehyllen er rød med hvite tall. Håndtakene øverst på seteryggen er i kontrast til stolen, og på handikaptoalettet er det gode kontraster og følbart betjeningspanel. Dette vil gjøre det enklere for synshemmede å reise med tog.

 

Tore Amblie Bjørback, seniorrådgiver i Norges Handikapforbund

– Togene betyr en stor forbedring både for funksjonshemmede og for passasjerer for øvrig. Brede dører og trinnfri atkomst til togene bidrar til effektiv og inkluderende trafikkavvikling for alle – i hvert fall på stasjonene der perrongene er høye nok.

 

 

Bildetekster:

ALLE SKAL MED: NSBs nye tog mottok prisen Design for alle under Designdagen 2012. Foto: Øivind Haug

 

* Mer informasjon om Designdagen 2012: http://www.norskdesign.no/designdagen-2012/category8915.html

 

Jurykjennelser, bilder, underlag:

Nyhetssaker, jurykjennelse og produktbilder fra tildelingen av Design for alle-prisen legges ut her kl 19.15, onsdag 18. april: http://www.norskdesign.no/merket-for-god-design/category285.html

(Dersom du ikke finner den aktuelle mottakeren på førstesiden, så bla deg bakover)

 

 

Kontaktpersoner:

* NSB, kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby, mobil 916 53 449

* Norsk Designråd, prosjektleder Marte Grevsgard, tlf. 23 29 25 62, mobil 917 74 683,

*Norsk Designråd, programansvarlig Design for alle - Onny Eikhaug, mobil 992 92 500

* Norsk Designråd, prosjektmedarbeider Thea Mehl, mobil 413 09 819

* Norsk Designråd, informasjonsdirektør Grete Kobro, mobil 907 65 971

* Mer informasjon om vinner av Design for alle-prisen:

http://www.norskdesign.no/design-for-alle-prisen/category8214.html

 

Dette er prisen Design for alle

* Tildeles mottakere av Merket for god design og deles i år ut av Norsk Designråd i samarbeid med Deltasenteret.

* Går til bedrift og designer som har utviklet et inkluderende produkt eller en løsning som gjennom brukervennlighet er tilpasset en utvidet brukergruppe.

* Handler ikke om hjelpemidler eller nisjeløsninger men hovedløsning der fokus er forbedret brukervennlighet, intuitiv forståelse og bruksopplevelsen til et produkt eller en tjeneste.

* Deles ut årlig under Designdagen, som i år arrangeres 18. april.

* Ingen ble funnet verdig å motta prisen Design for alle i 2011.

* I 2010 ble prisen gitt til Kommunal- og regionaldepartementet og Norsk Form for valgkonseptet ”Blanke Ark”. Konseptet ble brukt i valglokaler i 173 kommuner i fjor.

(Kilde: norskdesign.no)

 

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak nsb2.jpg 16,07 kB (3508x2480)
Bilde - vedlegg til sak nsb1.jpg 4,86 kB (3508x2480)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 18.04.2012 07:30
Teknisk løsning ZEVS AS