presseticker

Skip to main content

Ny rapport kritiserer regjeringens arbeid med bærekraftige innkjøp:

Norske bedrifter får ikke lov til å ta samfunnsansvar

  Publisert: 17.08.2012 10:25 - av  Henning Poulsen

BÆREKRAFT. Olaf H. Thommessen i Steria og Finn Tore Sveen i miljøfyrtårnbedriften Pitney Bowes Norge etterlyser lovendring for offentlige innkjøp som gir konkurransefortrinn til leverandører som tar miljø- og samfunnsansvar. Foto: John Hughes

Oslo: Loven om offentlige anskaffelser stopper norske bedrifter og organisasjoner fra å utøve samfunnsansvar. – Regjeringen har laget handlingsplaner, stortingsmelding og eierskapsmelding, men følger ikke opp, sier Olaf H. Thommessen.

Dette kommer fram i en ny rapport om private og offentlige innkjøp. Mens 88 prosent av norske innkjøpere regner miljø- og samfunnsansvar som viktig for deres virksomhet, er det bare én av fem som faktisk kontrollerer at leverandørene holder det de lover. Over halvparten synes det er vanskelig å skille mellom ulike leverandørers praksis når det gjelder samfunnsansvar, og lovverket oppfattes som såpass strengt at mange viker unna hele problemstillingen.

 

I rapporten kommer det fram at innkjøpere mener lovverket for offentlige anskaffelser hindrer dem i å bruke samfunnsansvar som kriterium for å skille mellom ulike leverandører. – Kravene til likebehandling oppfattes som at det ikke er tillatt å stille spørsmål om bedrifters arbeid med forhold knyttet til for eksempel barnearbeid eller sosiale dumping, sier Olaf H. Thommessen, som leder Sterias arbeid med bærekraft i Norge

 

Han mener lovverket ikke lenger dekker dagens behov, og mener regjeringen svikter i oppfølgingen av egne vedtak. Nå etterlyser Thommessen en ny lov om offentlige innkjøp som åpner for å stille krav til leverandørenes miljø- og samfunnsansvar.

 

Har skapt skyhøye forventninger

– Både stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar og eierskapsmeldingen som kom i fjor har skapt skyhøye forventinger til en storsatsing på bærekraft og etisk handel. Dessverre makter ikke regjeringen å følge opp sine egne føringer og intensjoner, til tross for at det er tverrpolitisk enighet i Stortinget om at offentlige innkjøpere skal kunne stille flere krav til miljø- og samfunnsansvar, sier Thommessen.

 

Rapporten ”Miljø- og samfunnsansvar i innkjøpsprosesser” er utført av Steria på vegne av Pitney Bowes Norge og underleverandørene Scandinavian Business Seating og AB Edsbyverken. 335 små, mellomstore og store offentlige og private virksomheter har gitt innsyn i sine holdninger og rutiner i forbindelse med innkjøp.

 

– Vi må både oppdatere loven om offentlige anskaffelser og få på plass dekkende og relevante sertifiseringsordninger, slik at det blir lettere å sammenligne ulike leverandørers arbeid med miljø- og samfunnsansvar, påpeker Thommessen.

 

Mange skandaler

Han trekker fram korrupsjonssaken i Yara tidligere i år, fjorårets avsløring av omfattende brudd på arbeidsmiljøloven ved et Adecco-sykehjem i Oslo, Statoils innblanding i korrupsjonssaken i Iran samt de livsfarlige arbeidsforholdene og utnyttelsen av barn som ble avdekket hos en Telenor-underleverandør i Bangladesh.

 

– Det offentlige er den i særklasse største innkjøperen i Norge, og har dermed stor påvirkningskraft på næringslivet. Det er svært viktig at offentlige innkjøp ikke bidrar til for eksempel korrupsjon, sosial dumping og brudd på menneskerettigheter, sier Thommessen.

 

– Har lært mye

Finn Tore Sveen, administrerende direktør for Pitney Bowes i Norge, forteller at selskapets motivasjon med rapporten er å selv bli bedre på bærekraftige innkjøp. – Vi ønsker å sette miljø- og samfunnsansvar høyt på agendaen vår, og underveis i arbeidet med denne rapporten har vi lært mye, sier han.

 

Pitney Bowes har siden 1920 levert varer og tjenester til bedrifter over hele verden, og som følge av rapporten er virksomheten i Norge nå i gang med å utvikle et nytt verktøy for å kontrollere og følge opp sine mange leverandører når det gjelder miljø og etikk.

 

Siden 2007 har Pitney Bowes vært sertifisert som miljøfyrtårn i Norge, men Sveen savner tilsvarende ordninger for bedrifter som ønsker å ta et bredere samfunnsansvar. – I dag ligger fokuset på utslipp, avfallshåndtering og energibruk. Alt dette er viktig, men for å komme oss videre må vi tenke større, sier han.

 

Samfunnsansvar vektes lavest

I rapporten ble innkjøperne bedt om å rangere det viktigste kriteriet når de vurderer tilbud fra leverandører. Her kom miljøforhold helt nede på fjerdeplass med en oppslutning på 9 prosent. Samfunnsansvar endte helt på bunnen med bare 2 prosents oppslutning.

 

– Undersøkelsen viser at særlig etikk og samfunnsansvar vektes så lavt at innkjøperne i praksis ikke påvirker hvordan varer og tjenester produseres. Dermed er det sjelden et konkurransefortrinn for leverandører å ta etiske og bærekraftige hensyn, understreker Olaf H. Thommessen.

(Pressenytt)

 

 

Kontaktpersoner:

* Pitney Bowes Norge as, administrerende direktør Finn Tore Sveen, mobil 901 46 550

* Pitney Bowes Norge as, prosjektleder Lars Farinha, mobil 917 55 726

* Steria, Olaf H. Thommessen, mobil 975 48 585

* Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Anders Lindgren, mobil 416 33 084

 

Bildetekst:

BÆREKRAFT. Olaf H. Thommessen i Steria og Finn Tore Sveen i miljøfyrtårnbedriften Pitney Bowes Norge etterlyser lovendring for offentlige innkjøp som gir konkurransefortrinn til leverandører som tar miljø- og samfunnsansvar. Foto: John Hughes

Nøkkelfunn i rapporten:

* 88 prosent av norske innkjøpere mener miljø og samfunnsansvar er viktig for deres virksomhet.

* 69 prosent har retningslinjer for miljø i sin organisasjon, men bare 39 prosent har retningslinjer for menneskerettigheter.

* 46 prosent synes det er vanskelig å skille mellom ulike leverandørers miljøansvar.

* 54 prosent mener det er vanskelig å skille mellom leverandørenes samfunnsansvar.

* Miljøforhold og samfunnsansvar kommer på fjerde og femte plass blant innkjøpskriterier, bak kvalitet, pris og levering/kundeservice.

* Mens 54 prosent vurderer leverandørens arbeid med miljø i innkjøpsprosessen, er det kun 14 prosent som vurderer leverandørens innsats mot korrupsjon.

* Kun 21 prosent kontrollerer at leverandørene faktisk holder det de lover når det gjelder miljø- og samfunnsansvar.

(Kilde: Rapporten ”Miljø- og samfunnsansvar i innkjøpsprosesser” – Steria/Pitney Bowes)

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Sopra Steria, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 17.08.2012 10:25
Teknisk løsning ZEVS AS