presseticker

Skip to main content

Vil få flere til å spare energi – mottar innovasjonsstøtte

  Publisert: 30.10.2023 12:24 - av  Henning Poulsen

Anne Elisabeth Bull (t.v.) og DOGA deler ut 10 millioner gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Her sammen med Jorunn Tyssø i HØINE på Nansenløkka, der gamle mursteiner får nytt liv. Ombruksprosjektet til HØINE er blant prosjektene som mottar innovasjonsstøtte i år. Foto: Sverre Chr. Jarild

Elektroimportøren vil bruke designmetodikk for å skape bedre energisparingsløsninger. Nå får de 600 000 kroner i innovasjonsstøtte fra DOGA.

– Den beste nyskapingen skjer sammen med brukerne. Det er derfor DOGA støtter innovasjonsprosjekter basert på brukerstudier og designmetodikk. Slik får vi bedre, mer bærekraftige og mer lønnsomme produkter og tjenester. Nettopp dette trenger vi mer av i den omstillingen av norsk næringsliv som vi er midt oppe i, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

 

Prosjektet til Elektroimportøren er ett av i alt 20 innovasjonsprosjekter som deler på til sammen 10 millioner kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA) gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Støtten går til virksomheter slik at de kan involvere designere i idéfasen av innovasjonsprosjekter. Når designere involveres tidlig, er det større sjanse for å utvikle produkter eller tjenester som er tilpasset brukerens faktiske behov.

 

– I stedet for å lage noe de tror folk vil ha, skal Elektroimportøren bruke designdrevet innovasjon for å få reell innsikt i behovene til kunder og brukere. Dette gir mer treffsikker nyskaping og øker sjansen for at dette blir en vellykket satsing, sier Anne Elisabeth Bull. Hun er leder for designdrevet innovasjon i DOGA.

 

Tenker nytt om strømsparing

De siste årene har rekordhøye energipriser gjort at nordmenn flest plutselig har blitt uvanlig interessert i strømsparing. Elektroimportøren selger stadig mer av sine energispareprodukter. Likevel anser de markedet som umodent og lite tilpasset brukernes behov.

 

Derfor setter de nå i gang et omfattende innovasjonsprosjekt i samarbeid med Willder Strategy. Først vil de gjennomføre et grundig innsiktsarbeid, der målet er å forstå kundene bedre. Denne innsikten skal deretter brukes for å utvikle brukersentrerte, bærekraftige løsninger som gjør at enda flere satser på strømsparing.

 

På sikt planlegger Elektroimportøren å ta en ledende rolle på energisparende løsninger både i Norge og Sverige. Ved hjelp av dette prosjektet vil de bygge opp kompetanse på designdrevet innovasjonsmetodikk, noe som kan gi selskapet et konkurransefortrinn i en konservativ bransje.

 

Juryen mener prosjektet kan gi stor læringsverdi for hele elektrobransjen.

 

«Problemstillingen er svært aktuell. Med bruk av designmetodikk har Elektroimportøren satt seg som mål å virkelig forstå kundenes behov når det kommer til energisparing. Selskapet er solid og prosjektet har klare mål, noe som øker gjennomføringsevnen,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 600 000 i DIP-midler.

 

Regjeringen tror på DIP

I sitt forslag til statsbudsjett for 2024 ber regjeringen DOGA om å fortsette å styrke og utvikle DIP. Regjeringen sier at prosjektene som mottar støtte skal bidra til å oppnå omstillingsmålet for 2030 og at Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050.

 

Dette er 14. gang DOGA deler ut slike nyskapingsmidler. Til sammen søkte 112 virksomheter om totalt 63 millioner kroner til innovasjonsprosjektene sine.

 

– I år har interessen for DIP vært ekstra stor. Og kvaliteten på prosjektene imponerende høy. Over halvparten av søkerne holdt et nivå der de kvalifiserte til støtte. Juryen fikk en tøff jobb med å velge blant såpass mange gode søknader, sier Bull.

 

De 20 prosjektene som kom seg gjennom juryens trange nåløye, strekker seg over en rekke bransjer, temaer og landsdeler. Bull peker på noen tydelige trender blant årets mottakere:

 

– Bærekraft en avgjørende faktor i alle prosjektene som mottar støtte. I år ser vi at miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft ligger i hjertet av alle prosjektene, sier Anne Elisabeth Bull.

(Pressenytt)

 

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, leder for designdrevet innovasjon, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19, aeb@doga.no

* Elektroimportøren, Kim Lie, mobil 92 40 65 24, kim.lie@elektroimportoren.no

 

 

Bildetekster:

 

Anne Elisabeth Bull (t.v.) og DOGA deler ut 10 millioner gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Her sammen med Jorunn Tyssø i HØINE på Nansenløkka, der gamle mursteiner får nytt liv. Ombruksprosjektet til HØINE er blant prosjektene som mottar innovasjonsstøtte i år. Foto: Sverre Chr. Jarild

Dette er Designdrevet innovasjonsprogram:

* Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) skal sikre bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon gjennom bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen av nyskapingsprosjekter.

* DIP skal bidra til ny kompetanse om designdrevet innovasjon – og lede til nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer.

* Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av kunder og brukere og kan bidra til høyere salg, økte markedsandeler og nye bruksområder og kundegrupper.

* Siden 2009 har Design og arkitektur Norge (DOGA) delt ut 107,5 millioner kroner til totalt 263 prosjekter.

* Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

* Les mer om årets DIP-mottakere her: https://doga.no/dip-mottakere-2023/

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 30.10.2023 12:24
Teknisk løsning ZEVS AS