presseticker

Skip to main content

Innovasjonsstøtte til interaktiv TV, helsedatabase og digitaliserte bysykler

  Publisert: 23.01.2017 07:34 - av  Henning Poulsen

LEASING AV BARNEKLÆR. Ett av DIP-prosjektene som får støtte skal utvikle et leasingskonsept for klær og utstyr, rettet mot blant annet småbarnsfamilier. På bildet marin designer Eva Futing i Helly Hansen og Mads Bruun Høy i Æra Strategic Innovation. Foto: Johnny Syversen

Oslo: Lyse vil bruke TV-en til interaktiv kommunikasjon med eldre som bor hjemme. Urban vil optimalisere sine digitaliserte bysykler. PubGene vil gjøre sin omfattende medisinske database mer tilgjengelig for helsepersonell. Nå får de tre selskapene nærmere 1,3 millioner kroner i innovasjonsmidler til idéutvikling.

I løpet av fjorårssesongen var bysyklene i Oslo ute på til sammen nesten 2,2 millioner turer, og bruken er mer enn doblet etter lansering av den nye tjenesten i 2016. Imidlertid hender det at kundene kommer til tomme stativer, eller at stativet er fullt når sykkelen skal parkeres. Urban Infrastructure Partner, som drifter bysyklene i Oslo, har fått 520 000 kroner i innovasjonsstøtte for å undersøke hvordan ordningen kan optimaliseres for best mulig opplevd tilgjengelighet.

 

– Både antall sykler og stativer skal økes betydelig i 2017, og i den forbindelse er det viktig å tenke skalering. I første fase helautomatiserte vi bysykkelanlegget, bygget en digital plattform og flyttet registrering og betjening av abonnement over på mobil. Nå skal vi i gang med et stort innovasjonsprosjekt for å gi brukerne en best mulig opplevelse av tjenesten og sikre optimal balanse mellom kollektiv effektivitet og individuelle behov, sier Liisa Andersson, som har ansvar for operasjonell drift i Urban Infrastructure Partner.

 

Helseoppfølging via TV

Stadig flere eldre betyr færre pleiere per pasient. For at regnestykket skal gå opp er det nødvendig at flere eldre bor hjemme lenger. Lyse har fått 160 000 kroner i innovasjonsstøtte til et idéutviklingsprosjekt for å utforske hvordan TV-en kan brukes til helseoppfølging i hjemmet.

 

– Å bruke en smarttelefon eller et nettbrett er ikke nødvendigvis en enkel sak for eldre mennesker med funksjonsnedsettelser eller dårlig finmotorikk. Dessuten kan terskelen for bruk av slik teknologi være høy. De fleste har en TV, men den brukes i liten grad til interaktive tjenester. Vi ønsker å se nærmere på hvordan TV-en kan brukes til dette formålet, sier Andrea Marie Stangeland, designer og innovasjonstrainee i Lyse.

 

Vil ha flere databasebrukere

PubGene har utviklet søketeknologi og bygget opp en database – coremine.com – som analyserer sammenhenger mellom mer enn fire millioner ulike medisinske og helserelaterte termer. Hittil har brukerne stort sett jobbet i kreftklinikker og farmasøytiske bedrifter, og nå ønsker PubGene et bredere nedslagsfelt.

 

– Målet med prosjektet er å utvikle nye konsepter og tjenester som gjør databasen mer tilgjengelig for flere brukergrupper. I idéfasen vi nå er inne i ønsker vi blant annet å utforske de utfordringer som møter helsepersonell, pasienter og pårørende knyttet til en kreftdiagnose, sier Jorun Ruud, som leder prosjektet på vegne av PubGene. Prosjektet skal gjennomføres med designbyrået Halogen, og har fått 580 000 kroner i støtte.

 

Gir 7,5 millioner til idéutvikling

Dette er åttende gang det deles ut midler gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP). 7,5 millioner kroner går til å støtte den kritiske idéutviklingsfasen i 16 norske innovasjonsprosjekter. Pengene skal brukes til å prøve ut helt nye innovasjonsverktøy som bygger på systematiske brukerstudier og designmetodikk.

 

Ifølge Anne E. Bull, rådgiver ved Norsk design- og arkitektursenter (DOGA), gir årets utvalgte prosjekter et godt øyeblikksbilde av det som skjer på innovasjonssiden i norsk næringsliv akkurat nå.

 

– Målet er å øke konkurransekraften i norsk næringsliv gjennom å utvikle nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer. I år har vi valgt ut en rekke spennende prosjekter innen blant annet bærekraft, velferdsteknologi, forretningsutvikling og havbruk, sier hun.

 

DIP-programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Siden 2009 er det blitt delt ut om lag 56 millioner kroner til 134 prosjekter.

(Pressenytt)

 

Kontaktpersoner:

* DOGA, rådgiver DIP, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

* Lyse, designer Andrea Marie Stangeland, mobil 99 36 10 53

* Urban Infrastructure Partner, COO Liisa Andersson, mobil 99 62 16 58

* PubGene, prosjektleder Jorun Ruud, mobil 92 84 52 11

 

Bildetekst:

LEASING AV BARNEKLÆR. Ett av DIP-prosjektene som får støtte skal utvikle et leasingskonsept for klær og utstyr, rettet mot blant annet småbarnsfamilier. På bildet marin designer Eva Futing i Helly Hansen og Mads Bruun Høy i Æra Strategic Innovation. Foto: Johnny Syversen

Her er årets DIP-prosjekter:

* Assitech - «Behovsstudie hverdagsrehabilitering»

* Helly Hansen - «Lease the oufit»

* Kongsberg Maritime - «Tryggere akvakulturoperasjoner med offshoreteknologi»

* Lyse AS - «Interaksjon med TV i en velferdssetting»

* Martime Cleantech - «Fremtidens servicebåter for oppdrettsnæringen»

* Mittet AS - «Kontroll over luftkvaliteten i oppholdsrom og arbeidslokaler»

* Norsk Gjenvinning - «Til låns»

* Norsvin - «Svinaktig god lønnsomhet»

* Oslo Bysykkel - «Bysykkeloptimering»

* Pubgene - «Forenkling av kompleks medisinsk informasjon for forbedret diagnostikk og behandling»

* Reemsys AS - «Redning av spedbarn i nød»

* Respinor AS - «Nytt diagnostisk utstyr for overvåkning av mellomgulvbevegelser.

* Tjelbergodden Rensefisk - «Skånsom og effektive renholdsverktøy for kar»

* Trilobite Microsystems - «Bruk av nanoteknologi for rensing av ballastvann til skip»

* Unisport Scandinavia - «Nye forretningsmuligheter og økte inntekter innen publikumsrettet idrett»

* Wonderland - «Søvn som tjeneste»

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 23.01.2017 07:34
Teknisk løsning ZEVS AS