presseticker

Skip to main content

Design for alle-prisen 2016:

Eksplosiv bruk av ny NRK Super-app

  Publisert: 17.04.2016 13:00 - av  Dag Yngve Dahle
Oslo: Selv barn som ennå ikke har lært å lese finner frem i den nye NRK Super-appen, som millioner har tatt i bruk. Regjeringens nye nettsider er så enkle å bruke at vanskelige saker blir forståelige for alle. Nå er prosjektene nominert til Design for alle-prisen for 2016.

Den nye NRK Super-appen og nettstedet Regjeringen.no er blant kandidatene til Design for alle-prisen, som deles ut på Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) 27. april.

 

Utdelingen finner sted på Transform 2016 – DOGAs arkitektur- og designdag, som er Norges viktigste møteplass for inspirasjon, nettverksbygging og faglig påfyll.

 

Prisen, som går til en av mottakerne av Merket for god design, er en honnør til virksomheter og designere som bruker inkluderende design til å utvikle løsninger tilpasset alle - uavhengig av alder og funksjonsevne.

 

Innspill fra brukerne

– Design for alle-prisen skal gå til produkter og tjenester som kombinerer en tiltalende og nyskapende design med en funksjonalitet som gjør at flest mulig kan bruke produktet eller tjenesten. De nominerte prosjektene - som NRK Super-appen - viser bred forståelse for ulike brukeres behov og at innspill fra brukerne er benyttet i produktutviklingen, sier Tone Alexandra Larsen, fagjuryleder for Design for alle-prisen.

 

– Dette er en flott app beregnet på et stort aldersspenn. Å lage noe for barn er et godt utgangspunkt for å lage et tilgjengelig produkt, da barn i forskjellig alder kan ha konsentrasjonsproblemer, svak leseferdighet eller dårlig motorikk. Appen imøtekommer dette med bruk av bilder i stedet for tekst og store trykkflater, og den gir mulighet for personlig tilpasning, sier Larsen.

 

Hun sier dette om Regjeringen.no:

 

– I arbeidet med Regjeringen.no har designerne jobbet med forenkling uten å miste meningsinnhold, og åpner for deltakelse i demokratiske prosesser. De har jobbet godt med språk og lesbarhet, for eksempel av lange dokumenter, sier Larsen.

 

NRK Super: App lastet ned 800.000 ganger

Den opprinnelige appen for barnekanalen NRK Super var tungvint, upraktisk og i liten grad tilpasset kjernepublikummet: barn. Den nye appen er blitt så selvforklarende at barn i alle aldre raskt forstår hvordan de skal bruke den og navigere seg frem til det de vil se.

 

– Målet var nettopp å skape en app skreddersydd for utålmodige barnefingre - et magisk sted der de finner innhold selv, som de digger og som de blir smarte av, sier Ensi Mofasser, digital designer i NRK på Marienlyst i Oslo.

 

Den gamle NRK Super-appen var ikke en "native app", men pakket kanalens nettsider inn i et app-skall sammen med en videoavspiller. Den nye appen er en fullverdig app med skreddersydd design for iOS og Android.

 

NRKs eget designteam har stått for hoveddelen av utviklingen, men enkelte eksterne designere har vært involvert. Lars Kristian Flem, kreativ direktør i Bekk Consulting, er blant disse. Han forteller at det til dels var utfordrende å jobbe med en så bred målgruppe som barn fra to til 12 år.

 

– De har svært ulik modenhet når det gjelder stil og tone. Vi visste at spredningen på innholdet traff målgruppen, men vi ville unngå at de eldste barna opplevde designet som "barnslig" og at de yngste opplevde det som vanskelig. Vi løste det ved å fokusere på innholdet gjennom bilder, minimere behovet for menynavigasjon og la alle barna gi designet et personlig uttrykk gjennom farger og illustrasjoner. For å styrke egen merkevare og gi følelsen av en magisk verden har vi også brukt animasjoner, sier Flem.

 

Stor suksess

Muligheten til å kontrollere hvilket innhold barna kan se er noe mange foreldre etterspør. NRK valgte en løsning der foreldrene selv, i dialog med barna, kan fjerne innhold etter aldersgrense.

 

Arbeidet har båret frukter. For på kort tid har antall brukere nærmest eksplodert.Den gamle NRK Super-appen var populær med 1,1 millioner ukentlige besøk. De nye appen er blitt NRKs mest populære med hele 2,6 millioner besøk hver uke. Appen er lastet ned 800.000 ganger, og har fire av fem stjerner i App Store og Google Play.

 

– Vi tar brukeropplevelse, tilgjengelighet og god design på alvor. Derfor er det en utrolig stor ære å få en anerkjennelse som Merket for god design, sier Heidrun Reisæter, medieutviklingssjef i NRK.

 

Regjeringen.no: Utdatert nettside ble demokratisk problem

Siden 1995 har Norge vært én av få nasjoner med ett samlet nettsted for regjeringen og alle departementene. Imidlertid begynte disse sidene, som gjennomgikk større moderniseringer i 2000 og 2007, å bli både gammeldagse og upraktiske. De tilfredsstilte heller ikke nye krav til universell utforming. Noe måtte gjøres.

 

– Regjeringen.no skal være hovedkilden til informasjon fra regjering til befolkningen, og derfor er det svært viktig at den er oversiktlig og forståelig for brukere med svært varierende kunnskapsnivå og datainnsikt, sier Petter Thorsrud, seniorrådgiver i informasjonsforvaltningsavdelingen ved Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

 

En grundig innsiktsfase avdekket at gamle regjeringen.no egentlig bare fungerte tilfredsstillende for såkalte ekspertbrukere, altså de som kjenner politiske prosesser og terminologi. For befolkningen forøvrig var nettstedet ikke et godt sted å orientere seg om politiske prosesser, og det stimulerte i hvert fall ikke til økt demokratisk deltakelse.

 

– Den gamle løsningen var utdatert både teknisk og visuelt. Sidene hadde store mangler når det gjaldt tilgjengelighet og brukeropplevelse, og det var påtrengende med en ny løsning som kunne dekke disse behovene, sier Thorsrud.

 

350 000 sider og 250 redaktører

DSS hentet inn ekstern hjelp fra Creuna og Making Waves i prosjektet. Strenge designprinsipper ble etablert tidlig i arbeidet: Det nye nettstedet skulle være lett å bruke med innhold tilpasset målgruppene, det skulle tilrettelegge for deltakelse i politiske prosesser og dessuten være enkelt å utvikle videre.

 

Regjeringen.no er et ekstremt innholdstungt nettsted, med over 350 000 enkeltsider og -dokumenter, noen mer enn 20 år gamle. Det har derfor blitt lagt ned stor innsats i å designe og utvikle gode søkefunksjoner og løsninger for lesing av lange dokumenter og håndtering av blant annet høringsrunder og saksganger.

 

Det måtte også tas hensyn til de over 250 publisererne, redaktørene og administratorene som jobber opp mot regjeringen.no. Derfor har løsningen fått et oppdatert publiseringsgrensesnitt som sparer tid og sørger for at innholdet som legges ut har en enhetlig utforming.

 

– Vi gjennomførte en rekke brukertester gjennom hele utviklingsfasen. Disse førte til mange forbedringer. Tilbakemeldingene fra både departementene og sluttbrukerne var gode, og løsningen scorer høyt når det gjelder universell utforming, sier Thorsrud.

 

Senker terskelen for politisk deltakelse

Nye regjeringen.no ble lansert i desember 2014, og er et radikalt forbedret nettsted med en moderne og seriøs fremtoning. Blant nyskapingene er en løsning for innsending av høringssvar som senker terskelen for folks deltakelse i politiske prosesser.

 

En ny video- og nett-tv-løsning gir departementene bedre mulighet til å vise fram sitt arbeid til befolkningen, mens et pedagogisk og vennlig formspråk gjør store mengder med innhold mer tilgjengelig. Alt av unødvendige grafiske elementer er blitt luket vekk, fontene er store og lettleste, og farger gjør det lett å finne fram i funksjoner og innhold. Løsningen fungerer dessuten på alle slags flater, fra smarttelefon til stor skjerm.

 

– Den nylanserte regeringen.se har mange av de samme visuelle og funksjonelle trekkene som vår løsning. Det tar vi som et kompliment. Vi er også svært stolte og glade over at vi belønnes med Merket for god design, etter at vi uten hell søkte om merket for 2007-inkarnasjonen av regjeringen.no. Nominasjonen til prisen Design for alle er selvsagt ekstra stor stas, sier Thorsrud.

 

Fosterlydsapparatet Moyo fra Laerdal Global Health og tørkepapirholderne Katrin Inclusive Dispenser fra Metsä Tissue er de andre nominerte til prisen.

(Pressenytt)

 

* Transform 2016 – DOGAs arkitektur- og designdag streames på doga.no fra klokken 09.00 onsdag 27. april. Priser og utmerkelser deles ut på ettermiddagen.

 

 

 

Kontaktpersoner:

* Norsk design- og arkitektursenter, prosjektleder Thea Mehl, mobil 413 09 819

* Norsk design- og arkitektursenter, prosjektkoordinator Ann Kristin Godager, mobil 911 77 879

* NRK, profilsjef Cecilie Lyng, mobil 906 35 397

* Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, seniorrådgiver i informasjonsforvaltningsavdelingen Petter Thorsrud, mobil 971 59 527

 

 

 

 

Bildetekster:

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og designere i Creuna og Making Waves er nominert til Design for alle-prisen for regjeringen.no. Foto: DSS.

 

Nye regjeringen.no er svært enkel å bruke og er tilpasset ulike plattformer, for eksempel iPad. Foto: DSS.

 

NRK og designere i Bekk er nominert til Design for alle-prisen for ny NRK Super-app. Foto: NRK.

 

Den nye NRK Super-appen bruker lite tekst og mange og store bilder, noe som gjør det enkelt for barn å bruke appen. Foto: NRK.

 

Last ned bilder og film her: http://doga.no/merket/design-for-alle-prisen/nrk-super-app ...og her: http://doga.no/merket/design-for-alle-prisen/regjeringen-no

Design for alle-prisen:

* En utmerkelse som deles ut hvert år av Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) på Transform 2016 – DOGAs arkitektur- og designdag, tidligere Designdagen

* Prisen går til en av mottakerne av Merket for god design det aktuelle året

* Prisen tildeles i samarbeid med Deltasenteret (Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet), og går til det prosjektet som utmerker seg innenfor universell utforming

* I år er det fire nominerte prosjekter til prisen

* 27. april deles prisen ut

* Mer informasjon om prisen: doga.no/merket/design-for-alle-prisen

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak NRK SuperApp 2.jpg 12,48 kB (2950x1718)
Bilde - vedlegg til sak NRK SuperApp 1.jpg 5,32 kB (2000x1500)
Bilde - vedlegg til sak regjeringen1.jpg 2,68 kB (1920x1080)
Bilde - vedlegg til sak regjeringen2.jpg 824,31 kB (1920x1080)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 17.04.2016 13:00
Teknisk løsning ZEVS AS