presseticker

Skip to main content

Innovasjonsstøtte for å lære oppstartsbedrifter om standarder

  Publisert: 05.10.2020 07:21 - av  Henning Poulsen
Standard Norge tror bedre kjennskap til standarder vil føre til færre fatale feilgrep hos norske oppstartsbedrifter. Nå får de en halv million kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA).

Over halvparten av norske oppstartsbedrifter går konkurs i løpet av første driftsår, og bare 30 prosent eksisterer etter fem år. Standard Norge, som formidler norske og internasjonale standarder til samfunnet, tror bedre kjennskap til disse standardene kan øke innovasjonsevnen og levedyktigheten til oppstartsbedrifter.

 

En standard er en felles utviklet oppskrift på hvordan noe skal lages eller gjennomføres. Per dags dato er kunnskapen om standarder lav i oppstartsbedrifter. Dette kan føre til at det utvikles produkter, tjenester og konsepter som ikke fungerer i en større sammenheng.

 

Sammen med EGGS design starter Standard Norge nå et innovasjonsprosjekt for å øke bruken av standarder i næringslivet.

 

Ros fra juryen

Nå får prosjektet 500 000 kroner i støtte fra DOGA gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Juryen uttaler at søknaden tar opp en spennende problemstilling og kan ha stor innvirkning hos små og mellomstore bedrifter.

 

– Designdrevet innovasjon kan gi mer bærekraftige produkter og tjenester som er viktig for omstillingen av norsk næringsliv. DIP vektlegger særlig brukernes behov i innovasjonsprosessen. Det er en rekke spennende prosjekter som nå får støtte til å bruke design i innovasjonsprosessen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

 

Covid-19 satte fart på juryeringen

Dette er 11. gang Design og arkitektur Norge (DOGA) deler ut DIP-midler. Normalt skjer utdelingen senere på høsten. På grunn av koronasituasjonen har juryen, som består av fagpersoner fra DOGA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, jobbet på høygir for å komme i mål så tidlig som mulig.

 

– Vi ønsker å bidra til at innovasjonshjulene over hele landet fortsetter å gå rundt. Derfor står vi klare til å utbetale DIP-midler tidligere enn vanlig. Midlene sikrer at designmetodikk tas i bruk i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i DOGA.

 

Tendenser blant årets søkere viser at medvirkning blir et stadig mer sentralt tema i norske innovasjonsprosjekter. Antall søknader fra blågrønn sektor er også på vei opp, og miljø og sosial bærekraft går igjen i mange prosjekter. Dessuten fortsetter trenden fra i fjor med stadig større interesse for designdrevet innovasjonsmetodikk i arkitekt- og byggenæringen.

 

Mer treffsikker nyskaping

Hjemdal forteller at DIP skal stimulere en brukersentrert og tverrfaglig tilnærming til innovasjon. Dette gjør at DIP er et aktuelt virkemiddel i alle bransjer og sektorer.

 

– Dersom brukernes meninger, ønsker og behov blir førende allerede i idéfasen, får vi bedre innovasjon. Gjennom kontinuerlig brukertesting, justeringer og forbedringer sørger designdrevet innovasjon for mer treffsikre løsninger, sier Hjemdal.

 

I år mottok programmet hele 190 søknader, en ny rekord i DIP-sammenheng, om å få utbetalt rekordhøye 110 millioner kroner. Etter grundig juryering sto DOGA igjen med 20 prosjekter, også dette en ny rekord.

 

– Kvaliteten på søknadene har jevnt over vært usedvanlig høy, og det var utrolig vanskelig å velge blant så mange sterke prosjekter, sier DOGA-sjefen.

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* Standard Online, Johannes Nilssen, mobil 98 69 26 13

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

* Design og arkitektur Norge, senior kommunikasjonsrådgiver, Hanne Tråsdahl, mobil 951 541 60

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

Bildetekster:

VIKTIGE STANDARDER. Uten standarder ville verden vært et mindre praktisk sted. Nå får Standard Norge DIP-støtte for å spre kunnskapen om standarder.

 

STØTTE TIL INNOVATØRER. Dypp er blant prosjektene som får DIP-støtte i år. Fra venstre Snøhettas Stian Alessandro Ekkernes Rossi, Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue fra Dypp og Tor Inge Hjemdal i DOGA. Foto: Sverre Christian Jarild

 

DELER UT. Tor Inge Hjemdal i DOGA deler ut 8,5 millioner kroner i designdrevet innovasjonsstøtte. Foto: Sverre Christian Jarild

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 05.10.2020 07:21
Teknisk løsning ZEVS AS