presseticker

Skip to main content

Tre maritime prosjekter får nesten 1,5 millioner i innovasjonsstøtte

  Publisert: 12.11.2018 07:15 - av  Henning Poulsen

Foto: Creuna

Oslo: Safepath vil ha tryggere hverdag for fiskere. Ulstein Design og Solutions ønsker å designe en bedre kundereise. Næringsklyngen Maritime CleanTech skal gjøre cruisenæringen grønnere og smartere. Nå får de til sammen 1,41 millioner kroner i støtte av Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP).

DIP-programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Siden 2009 er det blitt delt ut om lag 70 millioner kroner til 147 prosjekter. Midlene skal sikre at prosjektene tuftes på designmetodikk og systematisk brukermedvirkning.

 

– Å vektlegge brukernes behov for å fremme innovasjon er viktig for omstillingen av norsk næringsliv. Det er en rekke spennende prosjekter som nå får støtte til å bruke design i innovasjonsprosessen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

 

Administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal, kaller DIP ett av de viktigste innovasjonsprogrammene i regjeringens virkemiddelapparat. I år deles det ut 8,5 millioner kroner til 17 norske innovasjonsprosjekter.

 

– Helt fra starten for snart ti år siden har Designdrevet innovasjonsprogram vært en markedsdriver for utvikling av pilotprosjekter i en lang rekke bransjer. Ved å bruke designmetodikk og tid i idé- og konseptfasen, øker bedriftene treffsikkerheten sin, samtidig som de minimerer risiko ved innovasjon, forteller Hjemdal.

 

Takler cruiseproblemet

Cruise er en av de raskest voksende turistformene i innen reiseliv. De siste 15 årene har antall cruiseturister som besøker Norge vokst fra 200 000 til 700 000 i året. Samtidig øker kritikken rundt det store miljøavtrykket skipene etterlater seg i havnene, fjordene og langs kysten vår.

 

Prosjektet «Grønn cruisefart» skal studere hvordan eksisterende og nye cruiseskip kan operere med minimale utslipp i både norske fjorder og andre sårbare områder.

 

Ved bruk av designmetodikk i analyse- og idéfasene, skal Maritime CleanTech sammen med Eker Design utvikle et helt nytt cruisekonsept. Prosjektet skal ta for seg hele verdikjeden, fra fremdriftsløsninger, logistikk og havneoperasjoner, til operasjonsprofil og sluttbruker. Prosjektet mottar 580 000 kroner i DIP-midler.

 

HMS på havet

Fiskere har høyere risiko for skade eller død enn andre yrkesutøvere. Både myndigheter og leverandører til sjarkflåten er enige om at sikkerheten på havet må bli bedre. Safepath vil bruke en tjenestedesignprosess for å opparbeide seg en unik innsikt i en stor og ulykkesutsatt bransje.

 

Nå får de 200 000 kroner i støtte fra DIP for å utvikle en tjeneste som bidrar til økt sikkerhet på sjarken - og som fiskerne selv ønsker å ta i bruk.

 

Bedre konseptfase ved skipsbygging

Prosessen med å utvikle, bygge og teste et skip er lang og kompleks, med mange aktører og mulighet for kostbare feil. Konseptutviklingsfasen før kontraktsignering er kritisk, og her ser Ulstein Design & Solutions et stort potensial for forbedring.

 

Sammen med EGGS design har de nå fått 630 000 kroner i DIP-støtte for å forbedre og skape nye tjenester som øker kvalitet, kundeopplevelse og effektivitet i denne fasen. Målet er å skape en tydelig ledestjerne for hvordan man bør jobbe sammen for å skape morgendagens løsninger på havet.

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, seniorrådgiver Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

 

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

 

Bildetekst:

INNOVASJONSHJELPER. Siden 2009 har DOGA, her ved administrerende direktør Tor Inge Hjemdal, delt ut 70 millioner kroner til 147 prosjekter. Foto: DOGA

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak tor inge hjemdal.jpg 734,66 kB (2048x1365)
Bilde - vedlegg til sak doga_profil_mennesker_bokstaver-creuna.jpg 118,22 kB (1170x878)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 12.11.2018 07:15
Teknisk løsning ZEVS AS