presseticker

Skip to main content

Skal løse parkeringsfloka – får innovasjonsstøtte

  Publisert: 12.11.2018 07:18 - av  Henning Poulsen

Foto: Creuna

Oslo: Trondheimsselskapet Q-Free mottar 430 000 kroner i støtte av Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) for å få oss til å bruke byenes parkeringstilbud på en mer fornuftig måte.

DIP-programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Siden 2009 er det blitt delt ut om lag 70 millioner kroner til 147 prosjekter. Midlene skal sikre at prosjektene tuftes på designmetodikk og systematisk brukermedvirkning.

 

– Å vektlegge brukernes behov for å fremme innovasjon er viktig for omstillingen av norsk næringsliv. Det er en rekke spennende prosjekter som nå får støtte til å bruke design i innovasjonsprosessen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

 

Administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal, kaller DIP ett av de viktigste innovasjonsprogrammene i regjeringens virkemiddelapparat. I år deles det ut 8,5 millioner kroner til 17 norske innovasjonsprosjekter.

 

– Helt fra starten for snart ti år siden har Designdrevet innovasjonsprogram vært en markedsdriver for utvikling av pilotprosjekter i en lang rekke bransjer. Ved å bruke designmetodikk og tid i idé- og konseptfasen, øker bedriftene treffsikkerheten sin, samtidig som de minimerer risiko ved innovasjon, forteller Hjemdal.

 

Skal løse parkeringsfloken

I 2050 er storparten av verdens befolkning byfolk. Den pågående urbaniseringen gjør at storbyens transportsystemer er i ferd med å nå sin kapasitet. Q-Free tror parkeringsutfordringene blant annet handler om informasjonsmangel, og at bedre informasjon vil optimalisere bruken av plassene som faktisk er til rådighet.

 

For å opprettholde flyt i trafikken vil Q-Free finne nye svar på parkeringsfloken. Sammen med Minoko Design vil de bruke en holistisk tilnærming og se på utfordringene fra utsiden. Flere ulike aktører skal involveres. Til dette mottar de nå 430 000 kroner innovasjonsstøtte gjennom DIP.

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, seniorrådgiver Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

 

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

 

Bildetekst:

INNOVASJONSHJELPER. Siden 2009 har DOGA, her ved administrerende direktør Tor Inge Hjemdal, delt ut 70 millioner kroner til 147 prosjekter. Foto: DOGA

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak tor inge hjemdal.jpg 734,66 kB (2048x1365)
Bilde - vedlegg til sak doga_profil_mennesker_bokstaver-creuna.jpg 118,22 kB (1170x878)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 12.11.2018 07:18
Teknisk løsning ZEVS AS