presseticker

Skip to main content

Ull og landbruksformidling får innovasjonsstøtte

  Publisert: 20.10.2021 12:14 - av  Henning Poulsen
Løvli Naturull skal gjøre norsk ull til en verdifull og ettertraktet ressurs. Kvitnes Drift vil gi et løft til det regenerative landbruket. Nå mottar de til sammen mer enn 750 000 kroner i innovasjonsstøtte fra DOGA.

– Dette er nyskaping tuftet på brukernes behov. Designdrevet innovasjon danner utgangpunkt for mer lønnsomme og bærekraftige produkter og tjenester, og kan spille en viktig rolle i omstillingen av norsk næringsliv, sier statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ap) i Næringsdepartementet.

 

Prosjektleder Anne Elisabeth Bull i Design og arkitektur Norge (DOGA) har mottatt svært mange søknader om innovasjonsmidler i år.

 

– Vi merker et høyt trykk fra bedrifter og organisasjoner over hele landet. Denne gangen er det 21 mottakere, og vi måtte si nei til mange gode søknader. Jeg er imponert over kvaliteten og modenheten i prosjektene, sier hun.

 

Støtten blir delt ut gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Programmet skal stimulere norske virksomheter til å basere innovasjonsprosjektene sine på brukerstudier og designmetodikk.

 

– Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av de reelle behovene til kunder og brukere, og avdekker ofte helt nye muligheter. Dermed kan både bedrifter, organisasjoner og myndigheter skape langt bedre og mer treffsikre produkter og tjenester, sier Bull.

 

Finner gull i ull

Stort sett alle ulltekstiler og -klær vi kjøper i Norge er produsert av utenlandsk ull. Løvli Naturull mener norske sauebønder sitter på en ubrukt ressurs med internasjonalt potensiale. De vil finne ut hvorfor storparten av norsk ull blir gravd ned og brukt til jordforbedring. Hva skal til for å snu situasjonen slik at norsk ull blir en attraktiv råvare for ferdigvareindustrien?

 

Med designer Ingrid Aspen og det lokale utviklingsselskapet Frifugl på laget, vil Løvli Naturull bruke designmetodikk for å undersøke mulighetsrommet og lete fram nye løsninger. Innovasjonsambisjonen er å gjøre norsk ull verdifull i både nasjonale og internasjonale markeder.

 

Juryen roser prosjektet for å sette en dårlig utnyttet råvare på agendaen, og bemerker at «Ulla di!» kan bidra til økt innovasjon og inntekter for norsk ull.

Prosjektet får 259 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Forteller historien bak et godt måltid

Etter en stor matopplevelse takker vi gjerne kokken. Sannheten er at reisen mot et godt måltid begynner lenge før, og som regel på en gård. God kompost, næringsrik jord, riktig fôr, riktig høsting og slakting – alt dette påvirker hvor godt maten smaker. Dette får matelskerne som besøker Kvitnes Gård i Vesterålen inn med teskje. De blir gårdens standhaftige beskyttere.

 

Kvitnes Drift, som driver Kvitnes gård, ønsker å vise at alle valgene vi tar får konsekvenser lengre ut i verdikjeden. Sammen med Egga Utvikling, rådgiver Anne Beate Hovind og arkitekt- og designkontoret Brandl skal de hente innsikten de trenger for å nå ut til flere målgrupper, som skoleklasser, næringsliv, turfolk, kulturinteresserte og reiselivsaktører. Målet er å skape flere gode ambassadører for forsvarlig naturforvaltning og regenerativt landbruk.

 

I sin vurdering skriver juryen at prosjektet byr på en interessant problemstilling innen stedsutvikling, og at det har potensial til å smitte over i regionen og på tvers av landet.

Prosjektet får 500 000 kroner fra DOGA i DIP-støtte.

 

Helse, stedsutvikling og bærekraft

De 20 prosjektene som overlevde tre tøffe juryeringsrunder, strekker seg over en rekke bransjer og temaer. Bull peker på noen tydelige trender blant årets mottakere:

 

– Helse- og velferdsteknologi er et område med mange innovasjonsvillige aktører, og dét ser vi på søknadsbunkene. Med en stadig eldre befolkning trenger vi å løse oppgavene i helsesektor på en bedre måte. Ved hjelp av designdrevet innovasjon kan de finne nye og bedre svar på svært aktuelle problemstillinger. I år gir vi DIP-midler til fem sterke søknader innenfor dette feltet, sier hun.

 

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

* Design og arkitektur Norge, senior kommunikasjonsrådgiver, Hanne Tråsdahl, mobil 951 541 60

 

FAKTABOKS

Dette er Designdrevet innovasjonsprogram:

* Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) skal sikre bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon gjennom bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen av nyskapingsprosjekter.

* Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av kunder og brukere og kan bidra til høyere salg, økte markedsandeler og nye bruksområder og kundegrupper.

* Siden 2009 har Design og arkitektur Norge (DOGA) delt ut 89 millioner kroner til totalt 226 prosjekter.

* Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

Bildetekster:

TRÅKKER TIL. Anne Elisabeth Bull (t.v.) i DOGA deler ut 9 millioner kroner i designdrevet innovasjonsstøtte. Her med representanter for prosjektet Hverdagsmaskinen - Anders Hansen i Whee!, og Kari Anne Solfjeld Eid fra Hoi. Foto: Sverre Christian Jarild

 

LØNNSOM DESIGN. – Designdrevet innovasjon danner utgangpunkt for mer lønnsomme og bærekraftige produkter og tjenester, sier statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ap) i Næringsdepartementet. Foto: NFD

 

GÅRDSINNOVASJON. Kvitnes Drift skal bruke designmetodikk for å drive stedsutvikling og fremme viktige verdier. Foto: Eivind Natvig

 

ULLSATSING. Løvli Naturull skal gjøre norsk ull mer attraktivt. Foto: Løvli

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak kvitnes foto eivind natvig.JPG 752,12 kB (1024x682)
Bilde - vedlegg til sak løvli1.jpg 3,29 MB (3024x4032)
Bilde - vedlegg til sak kvitnes2 foto eivind natvig.JPG 631,81 kB (1024x682)
Bilde - vedlegg til sak løvli2.jpg 174,35 kB (720x960)
Bilde - vedlegg til sak 1. hovedbilde foto Sverre Jarild.jpg 12,08 MB (6345x4119)
Bilde - vedlegg til sak Halvard Ingebrigtsen 2.JPG 1,72 MB (4283x3058)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 20.10.2021 12:14
Teknisk løsning ZEVS AS